Nikon Nikon 1 S1 Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Waschtrockner Nikon Nikon 1 S1 herunter. Nikon Nikon 1 S1 Instrukcja obsługi Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 112
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet4.6 / 5. Basierend auf32 Kundenbewertungen
Seitenansicht 0
AMA15279 Wydrukowano w Europie
SB3A01(1K)
6MVA531K-01
Wszelkie powielanie niniejszej instrukcji, w całości lub
w części (poza krótkimi cytatami w recenzjach lub
omówieniach), jest zabronione, jeżeli nie uzyskano
pisemnego zezwolenia firmy NIKON CORPORATION.
Pomoc techniczna Nikon
Aby zarejestrować aparat i uzyskać najnowsze informacje
o produkcie, wejdź na poniższą stronę. Znajdują się tam
odpowiedzi na często zadawane pytania i dane do kontaktu
w przypadku konieczności pomocy technicznej.
http://www.europe-nikon.com/support
APARAT CYFROWY
Instrukcja obsługi
Pl
Seitenansicht 0
1 2 3 4 5 6 ... 111 112

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - Instrukcja obsługi

AMA15279 Wydrukowano w EuropieSB3A01(1K)6MVA531K-01Wszelkie powielanie niniejszej instrukcji, w całości lub w części (poza krótkimi cytatami w recenzj

Seite 2 - Spis treści

8APrzestrzegaj odpowiednich środków ostrożności przy obchodzeniu się z ładowarką. • Chroń przed wodą i wilgocią. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może

Seite 3

98nFilmPomiar ekspozycji System pomiaru TTL korzystający z matrycyMetoda pomiaru ekspozycji • Matrycowy• Centralnie ważony: pomiar w kole o średnicy 4

Seite 4

99n• Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane dotyczą aparatu z całkowicie naładowanym akumulatorem, pracującego w temperaturze określonej przez stowa

Seite 5 - Rób zdjęcia spustem migawki

100nDane techniczne podlegają zmianie bez uprzedzenia. Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące wyniknąć z ewentualnych błędów i pomy

Seite 6

101nAInformacje dotyczące znaków towarowychMacintosh, Mac OS i QuickTime to zarejestrowane znaki towarowe firmy Apple Inc. w USA i/lub innych krajach.

Seite 7 - Dokumentacja aparatu

102nCzas działania akumulatora/bateriiLiczba zdjęć lub długość materiału filmowego, jaką można zapisać przy użyciu całkowicie naładowanych akumulatoró

Seite 8 - Zasady bezpieczeństwa

103nSymboleC (Tryb automatyczny) ... 20, 27w (Tryb kreatywny) ... 21, 36u (Tryb uchwycenia najlepszego mome

Seite 9

104nKrajobraz nocny ... 30, 37LLampa błyskowa ...70ŁŁadowanie akumulatora ..

Seite 10

105nZłącze zasilania ... 83Zmiękczenie ... 38Znacznik płasz

Seite 13

9• Żadna część instrukcji dołączonych do tego urządzenia nie może być powielana, przesyłana, przekształcana, przechowywana w systemie służącym do pozy

Seite 14

108nSzanowni Państwo, Dziękujemy za zakup produktu firmy Nikon. W przypadku gdyby produkt ten wymagał usług gwarancyjnych, należy skontaktować się ze

Seite 15

109n• kosztów oraz ryzyka dotyczącego transportu bezpośrednio lub pośrednio związanego z gwarancją dotyczącą produktów;• wszelkich uszkodzeń powstałyc

Seite 16 - Wprowadzenie

AMA15279 Wydrukowano w EuropieSB3C02(1K)6MVA531K-02Wszelkie powielanie niniejszej instrukcji, w całości lub w części (poza krótkimi cytatami w recenzj

Seite 17 - Części aparatu

10Uwagi dla klientów w EuropieTen symbol wskazuje, że urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegają selektywnej zbiórce odpadów.Poniższe informacje

Seite 18 - Korpus aparatu (ciąg dalszy)

11Uwaga o zakazie kopiowania i reprodukcjiSamo posiadanie materiałów skopiowanych lub powielonych cyfrowo za pomocą skanera, cyfrowego aparatu fotogra

Seite 19

12AVC Patent Portfolio LicensePRODUKT TEN OBJĘTY JEST LICENCJĄ W RAMACH AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE NA OSOBISTE INIEKOMERCYJNE WYKORZYSTYWANIE PRZEZ

Seite 20 - Przycisk G

13DUżywaj tylko markowych akcesoriów firmy NikonSpełnienie wymagań dotyczących pracy i bezpieczeństwa zapewniają tylko akcesoria marki Nikon, zaprojek

Seite 21

s14sWprowadzenieSprawdź, czy opakowanie zawiera następujące elementy zestawu:Karty pamięci są sprzedawane oddzielnie.Zawartość opakowaniaPokrywka bagn

Seite 22

15sWarto poświęcić kilka chwil na zapoznanie się z elementami sterującymi i wyświetlaczami aparatu. Tę sekcję warto zaznaczyć zakładką, aby móc łatwo

Seite 23

16sKorpus aparatu (ciąg dalszy)* Aparat nie obsługuje podwyższenia mocowania statywowego TA-N100.2110113457689Przycisk JNaciskaj wybierak wielofunkcyj

Seite 24

17sMonitor* Dostępne, tylko gdy Szczegółowe jest wybrane dla Wyświetlacz > Fotografowanie w menu ustawień (0 77).421 3 5 6 7 8 9 10 113129302817121

Seite 25 - Pierwsze kroki

Jak maksymalnie wykorzystać możliwości aparatu ... 3Dokumentacja aparatu...

Seite 26

18sPrzycisk GOpcje trybu fotografowania oraz większość opcji fotografowania, odtwarzania i konfiguracji jest dostępnych w menu aparatu. Naciśnij przyc

Seite 27

19s❚❚ Wybieranie trybu fotografowaniaAby wyświetlić menu trybów fotografowania, naciśnij przycisk G, wyróżnij Tryb fotografow., a następnie naciśnij J

Seite 28

20sOpcje dla każdego trybu można wyświetlić, wyróżniając tryb i naciskając 2. Naciśnij 4, aby powrócić do menu trybu fotografowania.z Tryb ruchomego z

Seite 29 - Tryb automatyczny

21sw Tryb kreatywny: wybierz program tematyczny (0 36).• Automatyka programowa (P) • Portret nocny (o)• Automatyka z preselekcją czasu (S) • Zdjęcia p

Seite 30 - Wykadruj zdjęcie

22s❚❚ Korzystanie z menu1Wybierz pozycję.2Wybierz opcję.Używaj wybieraka wielofunkcyjnego do poruszania się po menu odtwarzania, fotografowania, filmo

Seite 31 - Pole ostrości

23s1Przymocuj pasek aparatu.Przymocuj mocno pasek do dwóch oczek.2Naładuj akumulator.Włóż akumulator do ładowarki q i podłącz ładowarkę do gniazda sie

Seite 32

24s3Włóż akumulator i kartę pamięci.Uważaj, aby na pewno włożyć kartę i akumulator w odpowiedniej pozycji. Używając akumulatora w celu dociskania poma

Seite 33 - Sterowanie obrazem na żywo

25s4Zamocuj obiektyw.Zachowaj ostrożność, aby nie dopuścić do zakurzenia się wnętrza aparatu po zdjęciu obiektywu lub pokrywki bagnetu korpusu.5Włącz

Seite 34

26s❚❚ Wybieranie języka i ustawianie zegara aparatuPo pierwszym włączeniu aparatu zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru języka. Przy pomocy wybie

Seite 35 - Wyświetlanie zdjęć

27zzTryb automatycznyRób zdjęcia i nagrywaj filmy. Aparat automatycznie dostosowuje ustawienia do fotografowanego obiektu.1Wybierz tryb C.2Przygotuj

Seite 36 - Usuwanie zdjęć

1Tryb uchwycenia najlepszego momentu 46Spowolnienie obrazu ...46Inteligent

Seite 37

28z3Wykadruj zdjęcie.Umieść fotografowany obiekt w centrum kadru.AUżywanie obiektywu zmiennoogniskowegoUżyj pierścienia zoomu w celu przybliżenia foto

Seite 38 - Tryb kreatywny

29z4Ustaw ostrość.Naciśnij spust migawki do połowy w celu ustawienia ostrości. Jeśli fotografowany obiekt jest słabo oświetlony, może podnieść się lam

Seite 39

30zAPriorytet twarzyAparat wykrywa twarze fotografowanych osób i ustawia na nie ostrość (priorytet twarzy). Jeśli wykryta zostanie twarz fotografowane

Seite 40

31zSterowanie obrazem na żywoElementy sterujące obrazem na żywo pozwalają na uzyskiwanie podglądu wpływu zmian poszczególnych elementów sterujących na

Seite 41 - P Automatyka programowa

32zKorekcja ruchu: oddaj wrażenie ruchu poprzez poruszenie obiektów będących w ruchu lub „zamroź” ruch, aby wyraźnie uchwycić poruszające się obiekty.

Seite 42

33zAby zakończyć odtwarzanie i powrócić do trybu fotografowania, naciśnij spust migawki do połowy.Wyświetlanie zdjęćNaciśnij K, aby wyświetlić ostatni

Seite 43

34zUsuwanie zdjęćAby usunąć bieżące zdjęcie, naciśnij O. Zwróć uwagę, że usuniętych zdjęć nie można odzyskać.1Wyświetl zdjęcie.Wyświetl zdjęcie, które

Seite 44 - 16 000 s lub aż 30 s

35zW trybie automatycznym przycisk nagrywania filmu służy do nagrywania filmów HD z dźwiękiem ze współczynnikiem proporcji 16 : 9 (kadr filmu jest wyś

Seite 45

6366Tryb kreatywnyWybierz tryb kreatywny, jeśli chcesz robić zdjęcia z użyciem efektów specjalnych, dopasować ustawienia do scenerii lub kontrolować c

Seite 46 - Zdjęcia pod światło

376Tryb kreatywny pozwala na wybór spośród następujących programów tematycznych:Wybieranie programu tematycznegoOpcja OpisAutomatyka programowa (P)Apa

Seite 47

2Podłączanie do komputera 78Instalowanie dołączonego oprogramowania... 78Wymagania systemowe...

Seite 48 - Spowolnienie obrazu

386Portret nocny (o)Po każdym naciśnięciu spustu migawki do końca aparat robi serię zdjęć, niektóre z lampą błyskową i niektóre bez lampy błyskowej, a

Seite 49 - Wskaźnik postępu

396Tryby P, S, A i M oferują zróżnicowany poziom kontroli nad czasem otwarcia migawki i przysłoną. Wybierz tryb i dostosuj ustawienia zgodnie ze swoim

Seite 50

406S Automatyka z preselekcją czasuW trybie automatyki z preselekcją czasu otwarcia migawki użytkownik wybiera czas otwarcia migawki, a aparat automat

Seite 51

416A Automatyka z preselekcją przysłonyW trybie automatyki z preselekcją przysłony użytkownik wybiera wartość przysłony, a aparat automatycznie ustawi

Seite 52 - Wybieranie najlepszego ujęcia

426M ManualnaW trybie manualnym użytkownik ustawia zarówno czas otwarcia migawki, jak i wartość przysłony.❚❚ Wybieranie czasu otwarcia migawki i przys

Seite 53

436AWskaźnik ekspozycjiKiedy wybrany jest czas otwarcia migawki inny niż „czas B”, wskaźnik ekspozycji pokazuje, czy zdjęcie będzie niedoświetlone czy

Seite 54 - Tryb ruchomego zdjęcia

446Metoda stosowana do uchwycenia szczegółów w obszarach zacienionych obiektów oświetlonych od tyłu zależy od opcji wybranej dla HDR w menu fotografow

Seite 55

456Nagrywanie filmów w trybie kreatywnymW trybie kreatywnym przycisk nagrywania filmu służy do nagrywania filmów HD z dźwiękiem ze współczynnikiem pro

Seite 56

b46bTryb uchwycenia najlepszego momentuTen tryb jest idealny dla szybko zmieniających się, trudnych do uchwycenia obiektów. Wybierz moment zwolnienia

Seite 57 - Wyświetlanie ruchomych zdjęć

47b2Wykadruj zdjęcie.3Naciśnij spust migawki do połowy.4Wyświetl zawartość bufora.5Zapisz wybrany kadr.Skomponuj ujęcie z fotografowanym obiektem w ce

Seite 58

3Jak maksymalnie wykorzystać możliwości aparatuRób zdjęcia spustem migawki.Naciskając spust migawki, można robić zdjęcia w dowolnym trybie. Więcej inf

Seite 59 - Nagrywanie filmów HD

48bWybierz tryb inteligentnego wybierania zdjęcia, aby pozwolić aparatowi pomagać użytkownikowi w robieniu zdjęć mających uchwycić ulotny wyraz twarzy

Seite 60

49b2Wykadruj zdjęcie.3Rozpocznij buforowanie zdjęć.4Zrób zdjęcie.Płynnie naciśnij spust migawki do końca. Aparat porówna zdjęcia zapisane w buforze za

Seite 61

50bWybieranie najlepszego ujęciaWyświetlanie zdjęć zrobionych przy pomocy inteligentnego wybierania zdjęciaNaciśnij K i używaj wybieraka wielofunkcyjn

Seite 62 - 100 s przy 50 Hz i

51bUsuwanie zdjęćNaciśnięcie O, gdy wybrane jest zdjęcie zrobione przy użyciu inteligentnego wybierania zdjęcia, powoduje wyświetlenie okna dialogoweg

Seite 63

9529Tryb ruchomego zdjęciaNagrywaj krótkie winiety filmowe wraz ze zdjęciami. Przy każdym wyzwoleniu migawki aparat rejestruje zdjęcie oraz film o dłu

Seite 64 - Dostępny czas

5393Rozpocznij buforowanie.4Zrób zdjęcie.Płynnie naciśnij spust migawki do końca. Aparat zarejestruje zdjęcie wraz z trwającym około 1,6 s filmem, któ

Seite 65

549❚❚ Wybieranie tematuAby wybrać podkład muzyczny, który będzie odtwarzany podczas wyświetlania filmu, naciśnij 1 (&) i przy pomocy wybieraka wie

Seite 66 - Oglądanie filmów

559Usuwanie ruchomych zdjęćAby usunąć bieżące ruchome zdjęcie, naciśnij O. Wyświetli się okno dialogowe potwierdzenia. Naciśnij O ponownie, aby usu-ną

Seite 67 - Usuwanie filmów

y56yNagrywanie i wyświetlanie filmówAparat może nagrywać filmy HD (ang. high-definition) ze współczynnikiem proporcji 16 : 9 i filmy w zwolnionym temp

Seite 68 - Więcej o fotografowaniu

57yNagrywaj filmy z dźwiękiem ze współczynnikiem proporcji 16 : 9.1Wybierz tryb fotografowania.2Wykadruj pierwsze ujęcie.Nagrywanie filmów HDNaciśnij

Seite 69

4Dziękujemy za zakup aparatu cyfrowego firmy Nikon. Wyczerpujące informacje na temat korzystania z tego aparatu cyfrowego znajdują się w Dokumentacji

Seite 70 - Tryby samowyzwalacza

58y3Rozpocznij nagrywanie.4Zakończ nagrywanie.Naciśnij przycisk nagrywania filmu, aby rozpocząć nagrywanie. Podczas nagrywania wyświetlany jest wskaźn

Seite 71

59yAKadr filmuKadr filmu jest pokazany na monitorze.ABlokada ostrościJeśli Pojedynczy AF jest wybrane dla Tryb ustawiania ostrości w menu filmowania t

Seite 72 - Przycisk podnoszenia

60y❚❚ Fotografowanie podczas nagrywania filmu HDNaciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie, nie przerywając nagrywania filmu HD. Zdjęcia zrob

Seite 73

61ySpowolnione filmy bez dźwięku ze współczynnikiem proporcji 8 : 3 można nagrywać, wybierając y Spowolnienie z menu przycisku 1 (&) w trybie zaaw

Seite 74

62y3Ustaw ostrość.4Rozpocznij nagrywanie.Naciśnij przycisk nagrywania filmu, aby rozpocząć nagrywanie. Podczas nagrywania wyświetlany jest wskaźnik na

Seite 75

63y5Zakończ nagrywanie.Naciśnij przycisk nagrywania filmu ponownie, aby zakończyć nagrywanie. Nagrywanie zakończy się automatycznie po osiągnięciu mak

Seite 76 - Opcje menu

64yFilmy są oznaczone ikoną 1 podczas odtwarzania w widoku pełnoekranowym (0 33). Naciśnij 3, aby rozpocząć odtwarzanie.Można wykonać następujące czyn

Seite 77 - ❚❚ Opcje menu fotografowania

65yUsuwanie filmówAby usunąć bieżący film, naciśnij O. Wyświetli się okno dialogowe potwierdzenia. Naciśnij O ponownie, aby usunąć film i powrócić do

Seite 78 - ❚❚ Opcje menu filmowania

t66tWięcej o fotografowaniuNaciskając 4 (C) na wybieraku wielofunkcyjnym, można wyświetlić wybór trybów wyzwalania migawki dla fotografowania:Tryb zdj

Seite 79 - ❚❚ Opcje menu ustawień

67tDTryb zdjęć seryjnychMaksymalna liczba zdjęć, jaką można zarejestrować w jednej serii, różni się w zależności od trybu wyzwalania migawki. Jeśli sz

Seite 80 - Podłączanie do komputera

5Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tego aparatu firmy Nikon, pobierz kopię Dokumentacji aparatu w formie pliku pdf ze strony intern

Seite 81 - Wymagania systemowe

68tTryby samowyzwalaczaSamowyzwalacza można używać do ograniczania drgania aparatu lub wykonywania autoportretów.1Wyświetl opcje trybu wyzwalania miga

Seite 82 - Przenoszenie zdjęć

69tZwróć uwagę, że samowyzwalacz może się nie uruchomić lub zdjęcie może nie zostać zrobione, jeśli aparat nie może ustawić ostrości lub w innych sytu

Seite 83

70tUżywaj wbudowanej lampy błyskowej w celu dodatkowego oświetlenia słabo oświetlonych obiektów lub „wypełnienia” (oświetlenia) obiektów oświetlonych

Seite 84 - Aby uzyskać więcej informacji

71tWybieranie trybu lampy błyskowejDostępne opcje różnią się w zależności od trybu fotografowania.1 Wybierz, aby wyłączyć wbudowaną lampę błyskową.2 D

Seite 85 - Uwagi techniczne

72tDPodnoszenie lampy błyskowejPodczas korzystania z lampy błyskowej upewnij się, czy lampa błyskowa jest całkowicie podniesiona, tak jak pokazano po

Seite 86 - Zatwierdzone karty pamięci

73tASkładanie wbudowanej lampy błyskowejAby oszczędzać energię, gdy lampa błyskowa nie jest używana, naciskaj ją delikatnie w dół, aż do zamknięcia si

Seite 87 - Przechowywanie i czyszczenie

U74UOpcje menu❚❚ Opcje menu odtwarzaniaAby wyświetlić menu odtwarzania, fotografowania, filmowania, przetwarzania zdjęć i ustawień, naciśnij przycisk

Seite 88

75U❚❚ Opcje menu fotografowaniaOpcja OpisResetuj opcje fotograf. Przywróć wartości domyślne opcji fotografowania.Tryb ekspozycjiWybierz sposób ustawia

Seite 89

76U❚❚ Opcje menu filmowania❚❚ Opcje menu przetwarzania zdjęćOpcja OpisResetuj opcje filmu Przywróć wartości domyślne opcji menu filmowania.Liczba klat

Seite 90

77U❚❚ Opcje menu ustawieńOpcja OpisResetuj opcje ustawieńPrzywróć wartości domyślne opcji menu ustawień.Formatuj kartę pamięciSformatuj kartę pamięci.

Seite 91

6Aby zapobiec wszelkim uszkodzeniom tego produktu Nikon i obrażeniom ciała, przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy w całości przeczytać poni

Seite 92 - Rozwiązywanie problemów

Q78QPodłączanie do komputeraZainstaluj dołączone oprogramowanie, aby kopiować obrazy do komputera w celu ich wyświetlania i edycji oraz tworzenia krót

Seite 93

79QWymagania systemoweWymagania systemowe programu ViewNX 2 są następujące:WindowsProcesor• Zdjęcia/filmy JPEG: Intel z serii Celeron, Pentium 4 lub C

Seite 94 - Odtwarzanie

80QPrzenoszenie zdjęć1Wybierz sposób kopiowania zdjęć do komputera.Wybierz jedną z następujących metod:• Bezpośrednie połączenie USB: wyłącz aparat i

Seite 95 - Komunikaty o błędach

81Q3Kliknij Start Transfer (Rozpocznij przesyłanie).Przy ustawieniach domyślnych wszystkie zdjęcia z karty pamięci zostaną skopiowane do komputera.4Za

Seite 96

82Q❚❚ Retuszowanie zdjęćAby przycinać zdjęcia i przeprowadzać m.in. regulację ostrości i poziomów tonów, kliknij przycisk Edit (Edycja) na pasku narzę

Seite 97 - Dane techniczne

83nnUwagi technicznePrzeczytaj ten rozdział w celu uzyskania informacji na temat kompatybilnych akcesoriów, czyszczenia oraz przechowywania aparatu, a

Seite 98 - 60 s lub

84nZatwierdzone karty pamięciNastępujące karty pamięci zostały przetestowane i zatwierdzone do użytku w aparacie. Do nagrywania filmów zalecamy stosow

Seite 99

85nPrzechowywanieJeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator, założyć na akumulator pokrywkę styków i schować

Seite 100

86nNie upuszczać: aparat może wadliwie działać po silnym wstrząsie lub po poddaniu go wibracjom.Chronić przed wodą i wilgocią: aparat nie jest wodoodp

Seite 101

87nPrzechowywanie: aby zapobiec powstawaniu pleśni, aparat należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Jeśli używasz zasilacza sieciow

Seite 102

7ANie dotykaj przez długi okres aparatu, akumulatora, ani ładowarki, kiedy te urządzenia są włączone lub użytkowane. Części urządzenia nagrzewają się

Seite 103

88nAkumulatory: przy niewłaściwym użytkowaniu akumulatorów istnieje niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu lub ich wybuchu. Należy zachować poniższe śr

Seite 104

89n• Nie używaj akumulatora w temperaturze otoczenia poniżej 0°C lub powyżej 40°C. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować uszkodzen

Seite 105

90nJeśli aparat nie działa zgodnie z oczekiwaniami, przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub przedstawicielem firmy Nikon należy zapoznać się z pon

Seite 106

91nFotografowanie (wszystkie tryby)FilmyWłączenie aparatu trwa długo: usuń pliki lub sformatuj kartę pamięci.Spust migawki jest wyłączony:• Akumulator

Seite 107

92nOdtwarzanieInneZdjęcia w orientacji pionowej (portretowej) są wyświetlane w orientacji poziomej (krajobrazowej):• Wybierz Włącz dla Obracaj pionowe

Seite 108

93nW tym podrozdziale przedstawiono komunikaty o błędach, jakie są wyświetlane na ekranie.Komunikaty o błędachKomunikat Rozwiązanie(Wskaźnik czasu otw

Seite 109

94nNie można użyć karty pamięci. Karta może być uszkodzona. Włóż inną kartę.• Użyj zatwierdzonej karty.• Sformatuj kartę. Jeśli problem utrzymuje się,

Seite 110 - Nikon świadczone w Europie

95nAparat cyfrowy Nikon 1 S1Dane techniczneTypTyp Aparat cyfrowy obsługujący wymienne obiektywyMocowanie obiektywu Mocowanie Nikon 1Efektywny kąt widz

Seite 111

96nTryby fotografowaniaC automatyczny; w kreatywny z wyborem następujących opcji: P, S, A, M, j krajobraz nocny, o portret nocny, m zdjęcia pod światł

Seite 112

97nOstrośćAutofokus Autofokus hybrydowy (AF z detekcją fazową/detekcją kontrastu); dioda wspomagająca AFSilnik ustawiania ostrości • Autofokus (AF): p

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare