Nikon Nikon 1 J3 Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Waschtrockner Nikon Nikon 1 J3 herunter. Nikon Nikon 1 J3 Instrukcja obsługi Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 112
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet4.9 / 5. Basierend auf16 Kundenbewertungen
Seitenansicht 0
AMA15254 Wydrukowano w Europie
SB3A01(1K)
6MVA471K-01
Wszelkie powielanie niniejszej instrukcji, w całości lub
w części (poza krótkimi cytatami w recenzjach lub
omówieniach), jest zabronione, jeżeli nie uzyskano
pisemnego zezwolenia firmy NIKON CORPORATION.
Pomoc techniczna Nikon
Aby zarejestrować aparat i uzyskać najnowsze informacje
o produkcie, wejdź na poniższą stronę. Znajdują się tam
odpowiedzi na często zadawane pytania i dane do kontaktu
w przypadku konieczności pomocy technicznej.
http://www.europe-nikon.com/support
APARAT CYFROWY
Instrukcja obsługi
Pl
Seitenansicht 0
1 2 3 4 5 6 ... 111 112

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - Instrukcja obsługi

AMA15254 Wydrukowano w EuropieSB3A01(1K)6MVA471K-01Wszelkie powielanie niniejszej instrukcji, w całości lub w części (poza krótkimi cytatami w recenzj

Seite 2 - Spis treści

8APrzestrzegaj odpowiednich środków ostrożności przy obchodzeniu się z ładowarką. • Chroń przed wodą i wilgocią. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może

Seite 3

98nEkspozycjaPomiar ekspozycji System pomiaru TTL korzystający z matrycyMetoda pomiaru ekspozycji • Matrycowy• Centralnie ważony: pomiar w kole o śred

Seite 4

99nLampa błyskowaWbudowana lampa błyskowa • Automatyczny; Zmiękczenie, Efekt miniatury, Kolor selektywny (Tryb kreatywny): lampa błyskowa podnosi się

Seite 5 - Rób zdjęcia spustem migawki

100nFilmPomiar ekspozycji System pomiaru TTL korzystający z matrycyMetoda pomiaru ekspozycji • Matrycowy• Centralnie ważony: pomiar w kole o średnicy

Seite 6

101n• Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane dotyczą aparatu z całkowicie naładowanym akumulatorem, pracującego w temperaturze określonej przez stow

Seite 7 - Dokumentacja aparatu

102nDane techniczne podlegają zmianie bez uprzedzenia. Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące wyniknąć z ewentualnych błędów i pomy

Seite 8 - Zasady bezpieczeństwa

103nAInformacje dotyczące znaków towarowychMacintosh, Mac OS i QuickTime to zarejestrowane znaki towarowe firmy Apple Inc. w USA i/lub innych krajach.

Seite 9

104nCzas działania akumulatoraLiczba zdjęć lub długość materiału filmowego, jaką można zapisać przy użyciu całkowicie naładowanych akumulatorów, zależ

Seite 10

105nSymboleC (Tryb automatyczny) ...18, 23w (Tryb kreatywny) ...18, 32u (Tryb uchwycenia najlepszego momentu) ...

Seite 11

106nKrajobraz ...26Krajobraz nocny ...26, 33ŁŁadowanie akumulatora ...

Seite 12

107nZłącze zasilania ... 84Zmiękczenie ... 34Znacznik płaszczyzny ognis

Seite 13

9• Żadna część instrukcji dołączonych do tego urządzenia nie może być powielana, przesyłana, przekształcana, przechowywana w systemie służącym do pozy

Seite 14

108nSzanowni Państwo, Dziękujemy za zakup produktu firmy Nikon. W przypadku gdyby produkt ten wymagał usług gwarancyjnych, należy skontaktować się ze

Seite 15

109n• kosztów oraz ryzyka dotyczącego transportu bezpośrednio lub pośrednio związanego z gwarancją dotyczącą produktów;• wszelkich uszkodzeń powstałyc

Seite 16 - Wprowadzenie

AMA15254 Wydrukowano w EuropieSB3C02(1K)6MVA471K-02Wszelkie powielanie niniejszej instrukcji, w całości lub w części (poza krótkimi cytatami w recenzj

Seite 17 - Części aparatu

10Uwagi dla klientów w EuropieTen symbol wskazuje, że urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegają selektywnej zbiórce odpadów.Poniższe informacje

Seite 18 - Korpus aparatu (ciąg dalszy)

11Uwaga o zakazie kopiowania i reprodukcjiSamo posiadanie materiałów skopiowanych lub powielonych cyfrowo za pomocą skanera, cyfrowego aparatu fotogra

Seite 19

12AVC Patent Portfolio LicensePRODUKT TEN OBJĘTY JEST LICENCJĄ W RAMACH AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE NA OSOBISTE INIEKOMERCYJNE WYKORZYSTYWANIE PRZEZ

Seite 20 - Pokrętło trybu pracy

13DUżywaj tylko markowych akcesoriów firmy NikonSpełnienie wymagań dotyczących pracy i bezpieczeństwa zapewniają tylko akcesoria marki Nikon, zaprojek

Seite 21 - Pierwsze kroki

s14sWprowadzenieSprawdź, czy opakowanie zawiera następujące elementy zestawu:Karty pamięci są sprzedawane oddzielnie.Zawartość opakowaniaPokrywka bagn

Seite 22

15sWarto poświęcić kilka chwil na zapoznanie się z elementami sterującymi i wyświetlaczami aparatu. Tę sekcję warto zaznaczyć zakładką, aby móc łatwo

Seite 23

16sKorpus aparatu (ciąg dalszy)* Aparat nie obsługuje podwyższenia mocowania statywowego TA-N100.2110113457698Przycisk JNaciskaj wybierak wielofunkcyj

Seite 24

17sMonitor* Dostępne, tylko gdy Szczegółowe jest wybrane dla Wyświetlacz > Fotografowanie w menu ustawień (0 78).421 3 5 6 7 8 9 10 113129302817121

Seite 25 - Tryb automatyczny

Jak maksymalnie wykorzystać możliwości aparatu ... 3Dokumentacja aparatu...

Seite 26 - Wykadruj zdjęcie

18sPokrętło trybu pracyAparat oferuje następujące tryby fotografowania:Pokrętło trybu pracyz Tryb ruchomego zdjęcia (0 51): przy każdym wyzwoleniu mig

Seite 27 - Pole ostrości

19s1Przymocuj pasek aparatu.Przymocuj mocno pasek do dwóch oczek.2Naładuj akumulator.Włóż akumulator do ładowarki q i podłącz ładowarkę do gniazda sie

Seite 28

20s3Włóż akumulator i kartę pamięci.Uważaj, aby na pewno włożyć kartę i akumulator w odpowiedniej pozycji. Używając akumulatora w celu dociskania poma

Seite 29 - Sterowanie obrazem na żywo

21s4Zamocuj obiektyw.Zachowaj ostrożność, aby nie dopuścić do zakurzenia się wnętrza aparatu po zdjęciu obiektywu lub pokrywki bagnetu korpusu.5Włącz

Seite 30

22s❚❚ Wybieranie języka i ustawianie zegara aparatuPo pierwszym włączeniu aparatu zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru języka. Przy pomocy wybie

Seite 31 - Wyświetlanie zdjęć

23zzTryb automatycznyRób zdjęcia i nagrywaj filmy. Aparat automatycznie dostosowuje ustawienia do fotografowanego obiektu.1Wybierz tryb automatyczny.

Seite 32 - Usuwanie zdjęć

24z3Wykadruj zdjęcie.Umieść fotografowany obiekt w centrum kadru.AUżywanie obiektywu zmiennoogniskowegoUżyj pierścienia zoomu w celu przybliżenia foto

Seite 33

25z4Ustaw ostrość.Naciśnij spust migawki do połowy w celu ustawienia ostrości. Jeśli fotografowany obiekt jest słabo oświetlony, może podnieść się lam

Seite 34 - Tryb kreatywny

26zAPriorytet twarzyAparat wykrywa twarze fotografowanych osób i ustawia na nie ostrość (priorytet twarzy). Jeśli wykryta zostanie twarz fotografowane

Seite 35

27zSterowanie obrazem na żywoElementy sterujące obrazem na żywo pozwalają na uzyskiwanie podglądu wpływu zmian poszczególnych elementów sterujących na

Seite 36

1Tryb uchwycenia najlepszego momentu 45Spowolnienie obrazu ...45Inteligent

Seite 37 - P Automatyka programowa

28zKorekcja ruchu: podkreśl ruch, rozmywając poruszające się obiekty, lub zatrzymaj ruch w celu wyraźnego uchwycenia poruszających się obiektów.Zamroż

Seite 38 - S Autom. z presel. czasu

29zAby zakończyć odtwarzanie i powrócić do trybu fotografowania, naciśnij spust migawki do połowy.Wyświetlanie zdjęćNaciśnij K, aby wyświetlić ostatni

Seite 39 - A Autom. z presel. przysł

30zUsuwanie zdjęćAby usunąć bieżące zdjęcie, naciśnij O. Zwróć uwagę, że usuniętych zdjęć nie można odzyskać.1Wyświetl zdjęcie.Wyświetl zdjęcie, które

Seite 40 - 16 000 s lub aż 30 s, lub

31zW trybie automatycznym przycisk nagrywania filmu służy do nagrywania filmów HD z dźwiękiem ze współczynnikiem proporcji 16 : 9 (kadr filmu jest wyś

Seite 41

6326Tryb kreatywnyWybierz tryb kreatywny, jeśli chcesz robić zdjęcia z użyciem efektów specjalnych, dopasować ustawienia do scenerii lub kontrolować c

Seite 42 - Zdjęcia pod światło

336Tryb kreatywny pozwala na wybór spośród następujących programów tematycznych:Wybieranie programu tematycznegoOpcja OpisAutomatyka programowa (P)Apa

Seite 43 - Łatwa panorama

346Portret nocny (o)Po każdym naciśnięciu spustu migawki do końca aparat robi serię zdjęć, niektóre z lampą błyskową i niektóre bez lampy błyskowej, a

Seite 44

356Tryby P, S, A i M oferują zróżnicowany poziom kontroli nad czasem otwarcia migawki i przysłoną. Wybierz tryb i dostosuj ustawienia zgodnie ze swoim

Seite 45

366S Autom. z presel. czasuW trybie automatyki z preselekcją czasu otwarcia migawki użytkownik wybiera czas otwarcia migawki, a aparat automatycznie u

Seite 46

376A Autom. z presel. przysł.W trybie automatyki z preselekcją przysłony użytkownik wybiera wartość przysłony, a aparat automatycznie ustawia czas otw

Seite 47 - Spowolnienie obrazu

2Podłączanie do komputera 79Instalowanie dołączonego oprogramowania... 79Wymagania systemowe...

Seite 48 - Wskaźnik postępu

386M ManualnaW trybie manualnym użytkownik ustawia zarówno czas otwarcia migawki, jak i wartość przysłony.❚❚ Wybieranie czasu otwarcia migawki i przys

Seite 49

396AWskaźnik ekspozycjiKiedy wybrany jest czas otwarcia migawki inny niż „czas B”, wskaźnik ekspozycji pokazuje, czy zdjęcie będzie niedoświetlone czy

Seite 50

406Metoda stosowana do uchwycenia szczegółów w obszarach zacienionych obiektów oświetlonych od tyłu zależy od opcji wybranej dla HDR w menu fotografow

Seite 51 - Wybieranie najlepszego ujęcia

416Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby rejestrować panoramy. Podczas fotografowania aparat ustawia ostrość przy użyciu automatycznego wyboru pola A

Seite 52

426Przykład obracania aparatu przedstawiono poniżej. Nie zmieniając swojego położenia, obracaj aparat ze stałą prędkością po łuku w poziomie lub w pio

Seite 53 - Tryb ruchomego zdjęcia

436❚❚ Wyświetlanie panoramPanoramy można wyświetlać, naciskając 3, kiedy panorama jest wyświetlona w widoku pełnoekranowym (0 29). Początek panoramy z

Seite 54

446Nagrywanie filmów w trybie kreatywnymW trybie kreatywnym przycisk nagrywania filmu służy do nagrywania filmów HD z dźwiękiem ze współczynnikiem pro

Seite 55

45bbTryb uchwycenia najlepszego momentuTen tryb jest idealny dla szybko zmieniających się, trudnych do uchwycenia obiektów. Wybierz moment wyzwolenia

Seite 56 - Wyświetlanie ruchomych zdjęć

46b2Wykadruj zdjęcie.3Naciśnij spust migawki do połowy.4Wyświetl zawartość bufora.5Zapisz wybrany kadr.Skomponuj ujęcie z fotografowanym obiektem w ce

Seite 57

47bWybierz tryb inteligentnego wybierania zdjęcia, aby pozwolić aparatowi pomagać użytkownikowi w robieniu zdjęć mających uchwycić ulotny wyraz twarzy

Seite 58 - Nagrywanie filmów HD

3Jak maksymalnie wykorzystać możliwości aparatuRób zdjęcia spustem migawki.Można robić zdjęcia w dowolnym trybie, naciskając spust migawki. Więcej inf

Seite 59

48b2Wykadruj zdjęcie.3Rozpocznij buforowanie zdjęć.4Zrób zdjęcie.Płynnie naciśnij spust migawki do końca. Aparat porówna zdjęcia zapisane w buforze za

Seite 60

49bWybieranie najlepszego ujęciaWyświetlanie zdjęć zrobionych przy pomocy inteligentnego wybierania zdjęciaNaciśnij K i używaj wybieraka wielofunkcyjn

Seite 61 - 100 s przy 50 Hz

50bUsuwanie zdjęćNaciśnięcie O, gdy wybrane jest zdjęcie zrobione przy użyciu inteligentnego wybierania zdjęcia, powoduje wyświetlenie okna dialogoweg

Seite 62

5199Tryb ruchomego zdjęciaNagrywaj krótkie winiety filmowe wraz ze zdjęciami. Przy każdym wyzwoleniu migawki aparat rejestruje zdjęcie oraz film o dłu

Seite 63 - Dostępny czas

5293Rozpocznij buforowanie.4Zrób zdjęcie.Płynnie naciśnij spust migawki do końca. Aparat zarejestruje zdjęcie wraz z trwającym około 1,6 s filmem, któ

Seite 64

539❚❚ Wybieranie tematuAby wybrać podkład muzyczny, który będzie odtwarzany podczas wyświetlania filmu, naciśnij 1 (&) i przy pomocy wybieraka wie

Seite 65 - Oglądanie filmów

549Usuwanie ruchomych zdjęćAby usunąć bieżące ruchome zdjęcie, naciśnij O. Wyświetli się okno dialogowe potwierdzenia. Naciśnij O ponownie, aby usu-ną

Seite 66 - Usuwanie filmów

55yyNagrywanie i wyświetlanie filmówAparat może nagrywać filmy HD (ang. high-definition) ze współczynnikiem proporcji 16 : 9 i filmy w zwolnionym temp

Seite 67 - Więcej o fotografowaniu

56yNagrywaj filmy z dźwiękiem ze współczynnikiem proporcji 16 : 9.1Wybierz tryb fotografowania.2Wykadruj pierwsze ujęcie.Nagrywanie filmów HDWybierz t

Seite 68

57y3Rozpocznij nagrywanie.4Zakończ nagrywanie.Naciśnij przycisk nagrywania filmu, aby rozpocząć nagrywanie. Podczas nagrywania wyświetlany jest wskaźn

Seite 69 - Tryby samowyzwalacza

4Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu firmy Nikon. Wyczerpujące informacje na temat korzystania z tego aparatu cyfrowego znajdują się w Dokumentacji

Seite 70

58yAKadr filmuKadr filmu jest przedstawiony na monitorze.ABlokada ostrościJeśli Pojedynczy AF jest wybrane dla Tryb ustawiania ostrości w menu filmowa

Seite 71 - Wbudowana lampa błyskowa

59y❚❚ Fotografowanie podczas nagrywania filmu HDNaciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie, nie przerywając nagrywania filmu HD. Zdjęcia zrob

Seite 72

60ySpowolnione filmy bez dźwięku ze współczynnikiem proporcji 8 : 3 można nagrywać, wybierając y Spowolnienie z menu przycisku 1 (&) w trybie zaaw

Seite 73

61y3Ustaw ostrość.4Rozpocznij nagrywanie.Naciśnij przycisk nagrywania filmu, aby rozpocząć nagrywanie. Podczas nagrywania wyświetlany jest wskaźnik na

Seite 74

62y5Zakończ nagrywanie.Naciśnij przycisk nagrywania filmu ponownie, aby zakończyć nagrywanie. Nagrywanie zakończy się automatycznie po osiągnięciu mak

Seite 75 - Menu aparatu

63yFilmy są oznaczone ikoną 1 podczas odtwarzania w widoku pełnoekranowym (0 29). Naciśnij 3, aby rozpocząć odtwarzanie.Można wykonać następujące czyn

Seite 76

64yUsuwanie filmówAby usunąć bieżący film, naciśnij O. Wyświetli się okno dialogowe potwierdzenia. Naciśnij O ponownie, aby usunąć film i powrócić do

Seite 77 - ❚❚ Opcje menu odtwarzania

65ttWięcej o fotografowaniuNaciskając 4 (C) na wybieraku wielofunkcyjnym, można wyświetlić wybór trybów wyzwalania migawki dla fotografowania:Tryb zdj

Seite 78 - ❚❚ Opcje menu fotografowania

66tDTryb zdjęć seryjnychMaksymalna liczba zdjęć, jaką można zarejestrować w jednej serii, różni się w zależności od trybu wyzwalania migawki. Przy szy

Seite 79 - ❚❚ Opcje menu filmowania

67tTryby samowyzwalaczaSamowyzwalacza można używać do ograniczania drgania aparatu lub wykonywania autoportretów.1Wyświetl opcje trybu wyzwalania miga

Seite 80 - ❚❚ Opcje menu ustawień

5Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tego aparatu firmy Nikon, pobierz kopię Dokumentacji aparatu w formie pliku pdf ze strony intern

Seite 81 - Podłączanie do komputera

68tZwróć uwagę, że samowyzwalacz może się nie uruchomić lub zdjęcie może nie zostać zrobione, jeśli aparat nie może ustawić ostrości lub w innych sytu

Seite 82 - Wymagania systemowe

69tUżywaj wbudowanej lampy błyskowej w celu dodatkowego oświetlenia słabo oświetlonych obiektów lub „wypełnienia” (oświetlenia) obiektów oświetlonych

Seite 83 - Przenoszenie zdjęć

70tWybieranie trybu lampy błyskowejDostępne opcje zależą od wybranego trybu fotografowania.1 Wybierz, aby wyłączyć wbudowaną lampę błyskową.2 Dostępne

Seite 84

71tDPodnoszenie lampy błyskowejPodczas korzystania z lampy błyskowej upewnij się, czy lampa błyskowa jest całkowicie podniesiona, tak jak pokazano po

Seite 85 - Aby uzyskać więcej informacji

72tASkładanie wbudowanej lampy błyskowejAby oszczędzać energię, gdy lampa błyskowa nie jest używana, naciskaj ją delikatnie w dół, aż do zamknięcia si

Seite 86 - Uwagi techniczne

73UUMenu aparatuWiększość opcji fotografowania, odtwarzania i ustawień jest dostępnych w menu aparatu. Naciśnij przycisk G, aby wyświetlić okno dialog

Seite 87 - Zatwierdzone karty pamięci

74U❚❚ Korzystanie z menu1Wybierz pozycję.2Wybierz opcję.Używaj wybieraka wielofunkcyjnego do poruszania się po menu odtwarzania, fotografowania, filmo

Seite 88 - Przechowywanie i czyszczenie

75U❚❚ Opcje menu odtwarzaniaOpcja OpisUsuń Usuń wiele zdjęć.Pokaz slajdów Wyświetl filmy i zdjęcia w formie pokazu slajdów.Podgląd zdjęćWybierz, czy z

Seite 89

76U❚❚ Opcje menu fotografowaniaOpcja OpisResetuj opcje fotograf. Przywróć wartości domyślne opcji fotografowania.Tryb ekspozycjiWybierz sposób ustawia

Seite 90

77U❚❚ Opcje menu filmowania❚❚ Opcje menu przetwarzania zdjęćOpcja OpisResetuj opcje filmu Przywróć wartości domyślne opcji menu filmowania.Liczba klat

Seite 91

6Aby zapobiec wszelkim uszkodzeniom tego produktu Nikon i obrażeniom ciała, przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy w całości przeczytać poni

Seite 92

78U❚❚ Opcje menu ustawieńOpcja OpisResetuj opcje ustawieńPrzywróć wartości domyślne opcji menu ustawień.Formatuj kartę pamięciSformatuj kartę pamięci.

Seite 93 - Rozwiązywanie problemów

79QQPodłączanie do komputeraZainstaluj dołączone oprogramowanie, aby kopiować obrazy do komputera w celu wyświetlania i edycji zdjęć oraz tworzenia kr

Seite 94

80QWymagania systemoweWymagania systemowe programu ViewNX 2 są następujące:WindowsProcesor• Zdjęcia/filmy JPEG: Intel z serii Celeron, Pentium 4 lub C

Seite 95 - Odtwarzanie

81QPrzenoszenie zdjęć1Wybierz sposób kopiowania zdjęć do komputera.Wybierz jedną z następujących metod:• Bezpośrednie połączenie USB: wyłącz aparat i

Seite 96 - Komunikaty o błędach

82Q3Kliknij Start Transfer (Rozpocznij przesyłanie).Przy ustawieniach domyślnych wszystkie zdjęcia z karty pamięci zostaną skopiowane do komputera.4Za

Seite 97

83Q❚❚ Retuszowanie zdjęćAby przycinać zdjęcia i przeprowadzać m.in. regulację ostrości i poziomów tonów, kliknij przycisk Edit (Edycja) na pasku narzę

Seite 98 - Dane techniczne

n84nUwagi technicznePrzeczytaj ten rozdział w celu uzyskania informacji na temat kompatybilnych akcesoriów, czyszczenia oraz przechowywania aparatu, a

Seite 99 - 60 s lub

85nZatwierdzone karty pamięciNastępujące karty pamięci zostały przetestowane i zatwierdzone do użytku w aparacie. Do nagrywania filmów zalecamy stosow

Seite 100

86nPrzechowywanieJeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator, założyć na akumulator pokrywkę styków i schować

Seite 101

87nNie upuszczać: aparat może wadliwie działać po silnym wstrząsie lub po poddaniu go wibracjom.Chronić przed wodą i wilgocią: aparat nie jest wodoodp

Seite 102

7ANie dotykaj przez długi okres aparatu, akumulatora, ani ładowarki, kiedy te urządzenia są włączone lub użytkowane. Części urządzenia nagrzewają się

Seite 103 - 4 cala (ISO 1222)

88nPrzechowywanie: aby zapobiec powstawaniu pleśni, aparat należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Jeśli używasz zasilacza sieciow

Seite 104

89nAkumulatory: przy niewłaściwym użytkowaniu akumulatorów istnieje niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu lub ich wybuchu. Należy zachować poniższe śr

Seite 105

90n• Nie używaj akumulatora w temperaturze otoczenia poniżej 0°C lub powyżej 40°C. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować uszkodzen

Seite 106 - Czas działania akumulatora

91nJeśli aparat nie działa zgodnie z oczekiwaniami, przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub przedstawicielem firmy Nikon należy zapoznać się z pon

Seite 107

92nFotografowanie (wszystkie tryby)FilmyWłączenie aparatu trwa długo: usuń pliki lub sformatuj kartę pamięci.Spust migawki jest wyłączony:• Akumulator

Seite 108

93nOdtwarzanieInneZdjęcia w orientacji pionowej (portretowej) są wyświetlane w orientacji poziomej (krajobrazowej):• Wybierz Włącz dla Obracaj pionowe

Seite 109

94nW tym podrozdziale przedstawiono komunikaty o błędach, które są wyświetlane na ekranie.Komunikaty o błędachKomunikat Rozwiązanie(Wskaźnik czasu otw

Seite 110 - Nikon świadczone w Europie

95nNie można użyć karty pamięci. Karta może być uszkodzona. Włóż inną kartę.• Użyj zatwierdzonej karty.• Sformatuj kartę. Jeśli problem utrzymuje się,

Seite 111

96nAparat cyfrowy Nikon 1 J3Dane techniczneTypTyp Aparat cyfrowy obsługujący wymienne obiektywyMocowanie obiektywu Mocowanie Nikon 1Efektywny kąt widz

Seite 112

97nFormat pliku • NEF (RAW): 12-bitowe, skompresowane• JPEG: zgodne z JPEG-Baseline ze stopniem kompresji „fine” (około 1 : 4), „normal” (około 1 : 8)

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare