Nikon Nikon 1 V2 Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Mixer / Küchenmaschine Zubehör Nikon Nikon 1 V2 herunter. Nikon Nikon 1 V2 Atsauces rokasgrāmata (pilnīgi norādījumi) [bs] [hr] [sr] Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 236
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet4.9 / 5. Basierend auf16 Kundenbewertungen

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - Atsauces rokasgrāmata

DIGITĀLĀ KAMERAAtsauces rokasgrāmataLv

Seite 2

viiiAF-Area Mode (AF apgabala režīms) ...153Fokusa fiksators...

Seite 3

80t4 Uzņemiet attēlus attālināti.Kad bezvadu savienojums ir izveidots, viedā ierīce parādīs caur kameras objektīvu redzamo skatu; kamera parādīs paziņ

Seite 4

81IIVairāk par atskaņošanu❚❚ Vienkārša fotogrāfijas informācijaFotogrāfijas informācijaAttēliem, kas tiek rādīti pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā,

Seite 5 - Piederumi

82I❚❚ Detalizēta fotogrāfijas informācijaNekustīgi attēliVideo1 23476581312141516910113019202127282925 2326 222417 1830272825 2326 22241 2 465131231 1

Seite 6 - Satura rādītājs

83IA Histogrammas (0 82)Kameras histogrammas ir paredzētas tikai kā palīgmateriāls un var atšķirties no attēlveidošanas lietojumprogrammu histogrammām

Seite 7

84IVar veikt šādas darbības:Sīktēlu atskaņošanaKad attēls ir parādīts pilnrāmja kadra režīmā, nospiediet komandu ciparripu, lai skatītu attēlus sīktēl

Seite 8

85IVar veikt šādas darbības:Kalendāra atskaņošanaLai skatītu attēlus, kas uzņemti izvēlētajā datumā, grieziet komandu ciparripu pa kreisi, kad ir parā

Seite 9

86IVar veikt šādas darbības:Atskaņošanas tālummaiņaLai tuvinātu fotogrāfiju, parādiet to pilnrāmja kadra atskaņošanā un grieziet komandu ciparripu pa

Seite 10

87IAttēlus no atmiņas kartes var izdzēst, kā aprakstīts tālāk. Ņemiet vērā, ka pēc izdzēšanas attēlus vairs nevar atgūt; aizsargātie attēli netiks izd

Seite 11

88IVērtējiet attēlus vai atzīmējiet tos, lai izdzēstu vēlāk. Vērtēšana nav pieejama aizsargātiem attēliem.1 Atlasiet attēlu.Parādiet attēlu pilnrāmja

Seite 12

89I1 Atlasiet attēla tipu, kas tiks izmantots slīdrādē.Iezīmējiet vēlamo opciju un nospiediet J.2 Noregulējiet rādīšanas ilgumu un izvēlieties fona ce

Seite 13

ixTehniskas piezīmes 169Papildu piederumi ... 169Apstiprinātās atmiņas k

Seite 14

90I3 Atlasiet opciju Start (Sākt).Slīdrādes laikā var veikt šādas darbības:Pabeidzot slīdrādi, tiks parādītas pa labi redzamās opcijas. Atlasiet opcij

Seite 15 - Paziņojumi

91QQSavienojumiInstalējiet piegādes komplektā iekļauto programmatūru, lai varētu kopēt attēlus datorā, lai tos skatītu un rediģētu, kā arī lai veidotu

Seite 16

92Q3 Palaidiet instalācijas programmu.Noklikšķiniet pogu Install (Instalēt) un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas.4 Izejiet no instalācijas progr

Seite 17

93QSistēmas prasībasProgrammai ViewNX 2 ir šādas sistēmas prasības:WindowsCentrālais procesors• Fotogrāfijas/JPEG video: Intel Celeron, Pentium 4 vai

Seite 18

94QProgrammas Short Movie Creator sistēmas prasības ir šādas:Ja jūsu datora sistēma neatbilst iepriekš minētajām prasībām, tiks instalēta tikai lietoj

Seite 19 - Mūžizglītība

95QAttēlu pārsūtīšana1 Izvēlieties, kā attēli tiks pārkopēti datorā.Izvēlieties vienu no šādām metodēm:• Tiešais USB savienojums: izslēdziet kameru un

Seite 20

96Q3 Noklikšķiniet Start Transfer (Sākt pārsūtīšanu).Pie noklusējuma iestatījumiem visi atmiņas kartē esošie attēli tiks pārkopēti datorā.4 Pārtraucie

Seite 21 - Iesaiņojuma saturs

97Q❚❚ Fotogrāfiju retušēšanaLai apcirptu attēlus un veiktu tādus uzdevumus kā asuma un toņu regulēšana, rīkjoslā noklikšķiniet pogu Edit (Rediģēt).❚❚

Seite 22 - Kameras daļas

98QĪsu video veidošanaIzmantojiet piegādes komplektā iekļauto programmatūru Short Movie Creator, lai veidotu īsus video, kombinējot fotogrāfijas ar ku

Seite 23 - Kameras korpuss (turpinājums)

99Q5 Saglabājiet video.Noklikšķiniet Create Movie (Izveidot video). Tiks parādīts labajā pusē redzamais dialoglodziņš; atlasiet kādu no tālāk minētajā

Seite 24 - Monitors

xLai nepieļautu Nikon izstrādājuma sabojāšanu un nesavainotu sevi un citus, pirms lietot ierīci, izlasiet visus drošības noteikumus. Glabājiet šo droš

Seite 25 - $ (displeja) poga

100QLai atskaņotu, pievienojiet kameru TV aparātam.Augstas izšķirtspējas ierīcesLai pievienotu kameru pie augstas izšķirtspējas video ierīcēm, var izm

Seite 26 - A Kadrēšanas režģis

101Q❚❚ HDMI ierīces vadībaLai vadītu kameru attālināti no ierīces, kas atbalsta HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics Co

Seite 27 - Režīma ciparripa

102QAtlasītos JPEG attēlus var izdrukāt ar PictBridge printeri, kas tieši pievienots kamerai.Printera pievienošanaPievienojiet kameru, izmantojot komp

Seite 28 - A Kursortaustiņš

103QAttēlu drukāšana pa vienam1 Atlasiet attēlu.Nospiediet 4 vai 2, lai skatītu papildu attēlus. Grieziet komandu ciparripu pa labi, lai tuvinātu pašr

Seite 29 - & (funkciju) poga

104QVairāku attēlu drukāšana1 Atveriet PictBridge izvēlni.2 Izvēlieties opciju.Iezīmējiet vienu no tālāk minētajām opcijām un nospiediet 2.• Select im

Seite 30

105Q3 Atlasiet attēlus vai izvēlieties datumus.Ja 2. darbībā esat izvēlējušies opciju Select images for printing (Atlasīt attēlus drukāšanai) vai Prin

Seite 31 - 3 Atlasiet opciju

106Q4 Regulējiet drukāšanas opcijas.Nospiediet J, lai parādītu PictBridge drukāšanas opcijas. Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu lapas izmēra, malas un

Seite 32 - 2 Uzlādējiet akumulatoru

107QA PictBridge drukas opcijasPage size (Lapas izmērs)Iezīmējiet lapas izmēru (sarakstā norādīti tikai pašreizējā printera atbalstītie izmēri) un nos

Seite 33 - D Akumulators un lādētājs

108QDPOF drukas secības izveidošana: drukas kopaOpciju DPOF print order (DPOF drukas secība) izmanto, lai izveidotu digitālus „drukas uzdevumus” PictB

Seite 34 - Priekšpuse

109ooAtskaņošanas izvēlneLai parādītu atskaņošanas izvēlni, nospiediet G un atlasiet atskaņošanas izvēlnes cilni (K).Atskaņošanas izvēlnē ir šādas opc

Seite 35 - A Atmiņas karšu formatēšana

xiANepalieciet ilgstoši saskarē ar kameru, akumulatoru vai lādētāju, ja ierīces ir ieslēgtas vai tiek lietotas. Ierīces daļas kļūst karstas. Ilgstoši

Seite 36 - D Atmiņas kartes

110sz8y9tIQQognCrop (Apcirpšana)Izveidojiet atlasīto attēlu apcirptas kopijas.— 115Edit movie (Rediģēt video)Izveidojiet video kopijas, no kurām ir iz

Seite 37 - 4 Pievienojiet objektīvu

111oDaudzu attēlu atlasīšanaIzvēloties tālāk norādītās opcijas, tiks parādīts attēla atlases dialoglodziņš. Nospiediet 4 vai 2 vai pagrieziet kursorta

Seite 38 - 5 Ieslēdziet kameru

112sz8y9tIQQognJa ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), attēli tiks parādīti tūlīt pēc to uzņemšanas. Lai skatītu attēlus, kad ir atlasīta opcija Off (Izs

Seite 39

113oPielietojot atlasītiem attēliem, D-Lighting izveido kopijas, kurās noēnotās vietas ir padarītas gaišākas. Izmantojiet tumšu vai no aizmugures apga

Seite 40 - A Kameras pulkstenis

114sz8y9tIQQognIzveidojiet atlasīto fotogrāfiju mazas kopijas. Atlasiet vienumu Choose size (Izvēlēties izmēru) un izvēlieties opciju 1280×856; 1.1 M

Seite 41

115oIzveidojiet atlasīto fotogrāfiju apcirptas kopijas. Nospiediet 4 vai 2 vai grieziet kursortaustiņu, lai iezīmētu attēlus (0 111), nospiediet J, la

Seite 42

116sz8y9tIQQognApgrieziet videoierakstu, lai izveidotu rediģētas kopijas.1 Atlasiet opciju Choose start point (Izvēlēties sākuma punktu) vai Choose en

Seite 43 - 2 Sagatavojiet kameru

117oPiešķiriet esošajiem kustības momentuzņēmumiem jaunas tēmas (tikai NMS formāta failiem; kustības momentuzņēmumus, kas izveidoti ar uzņemšanas izvē

Seite 45 - 5 Uzņemiet

119iiUzņemšanas izvēlneLai parādītu uzņemšanas izvēlni, nospiediet G un atlasiet uzņemšanas izvēlnes cilni (C, t, u, v, w, u, z vai v).Uzņemšanas izvē

Seite 46 - A Aizvara atbrīvošanas poga

xiiARīkojoties ar lādētāju, ievērojiet attiecīgos piesardzības noteikumus:• Turiet to sausu. Šīs prasības neievērošana var būt aizdegšanās vai elektri

Seite 47 - A Sejas prioritāte

120iMovie before/after (Video pirms/pēc)Izvēlieties, kad ierakstīt kustības momentuzņēmumu video fragmentu (0 59).1.0 s : 0.6 s (1,0 s : 0,6 s) 127Fil

Seite 48 - Samazina efektu

121i1 Mainās atkarībā no objektīva (0 148).2 Ja uzlabotajam video režīmam ir atlasīta opcija Slow motion (Lēnā atskaņošana), kamera fokusējas uz kadra

Seite 49 - D Tiešā attēla kontrole

122iAtlasiet Yes (Jā), lai atiestatītu noklusējuma vērtības uzņemšanas izvēlnes opcijām un citiem uzņemšanas iestatījumiem (0 119, 185).Ekspozīcijas r

Seite 50 - Fotogrāfiju apskatīšana

123iIzvēlieties fotogrāfijām faila formātu un kompresijas pakāpi.Izvēlieties izmēru fotogrāfijām, kas uzņemtas nekustīga attēla un viedā fotogrāfijas

Seite 51 - 3 Izdzēsiet fotogrāfiju

124iA NEF (RAW)/NEF (RAW) + JPEGAttēla izmēram atlasītā opcija neietekmē NEF (RAW) attēlu izmēru. NEF (RAW) attēlus var skatīt kamerā vai, izmantojot

Seite 52

125iIzvēlieties kadru uzņemšanas ātrumu nepārtrauktai uzņemšanai (0 63): 5, 15, 30 vai 60 kadri/s. Elektronisko aizvaru izmanto ar ātrumu 15 kadri/s u

Seite 53 - A Pieejamie iestatījumi

126iIzvēlieties HD video kadra izmēru un kadru uzņemšanas ātrumu (0 49).* Sensora izvade ir aptuveni 60 kadri/s.Movie Settings (Video iestatījumi)Opci

Seite 54

127iIzvēlieties, vai kustības momentuzņēmumu video fragmenti beigsies, nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam vai aptuveni 0,6 s vēlāk (0 59).

Seite 55 - A Nepārtrauktā uzņemšana

128iIzvēlieties kustības momentuzņēmumu failu formātu (0 59).Izvēlieties, kā kamera iestata ekspozīciju.File Format (Faila formāts)NMS file (NMS fails

Seite 56

129iAutomātiskās ekspozīcijas fiksatorsEkspozīcijas fiksatoru izmanto, lai mainītu fotogrāfiju kompozīciju pēc tam, kad ir izmērīta ekspozīcija. Tas v

Seite 57

xiii• Nevienu šī produkta komplektā iekļauto rokasgrāmatu daļu nekādā veidā un ne ar kādiem līdzekļiem nedrīkst pavairot, pārsūtīt, pārrakstīt, uzglab

Seite 58

130iBaltā balanss nodrošina to, ka gaismas avota krāsa neietekmē krāsas, kas parādās uzņēmumā. Automātisko baltā balansu ieteicams izmantot lielākajai

Seite 59 - 4 Aizveriet aizvaru

131iBaltā balansa precīza ieregulēšanaOpcijas, kas nav opcija Preset manual (Iepriekš iestatīts manuālais), precīzi var ieregulēt šādi:1 Parādiet prec

Seite 60

132iIepriekš iestatīts manuālaisIepriekš iestatītu manuālo režīmu izmanto, lai ierakstītu un aktivizētu pielāgotus baltā balansa iestatījumus fotograf

Seite 61 - 1 Atlasiet u režīmu

133i3 Izmēriet baltā balansu.Kad kamera ir gatava baltā balansa mērīšanai, tiks parādīta mirgojoša norāde L. Iekams indikators pārtrauc mirgot, kadrēj

Seite 62 - 4 Skatiet bufera saturu

134iD Automātiskā strāvas izslēgšanaJa laika periodā, kas atlasīts iestatīšanas izvēlnes iestatījumam Auto power off (Automātiskā strāvas izslēgšana),

Seite 63 - 5 Ierakstiet vajadzīgo kadru

135iJo lielāka ir ISO jutība, jo mazāk gaismas ir vajadzīgs, lai veiktu ekspozīciju, ļaujot izmantot lielākas aizvara ātruma vai mazākas apertūras atv

Seite 64

136iIzvēlieties, kā kamera apstrādās fotogrāfijas.Picture Controls mainīšanaEsošās iepriekš iestatītās vai pielāgotās Picture Controls (0 140) var mai

Seite 65

137i2 Noregulējiet iestatījumus.Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu nepieciešamo iestatījumu, un nospiediet 4 vai 2, lai izvēlētos vērtību. Atkārtojiet š

Seite 66

138i❚❚ Picture Control iestatījumiQuick adjust (Ātrā regulēšana)Izvēlieties opciju starp –2 un +2, lai samazinātu vai palielinātu atlasītās Picture Co

Seite 67 - Labākā uzņēmuma izvēlēšanās

139iD „A” (Automātiski)Automātiskās asuma palielināšanas, kontrasta un piesātinājuma rezultāti atšķiras atkarībā no ekspozīcijas un objekta novietojum

Seite 68

xivPaziņojumi pircējiem EiropāŠis simbols norāda, ka elektriskās un elektroniskās ierīces jāsavāc atsevišķi.Tālāk tekstā minētais attiecas tikai uz li

Seite 69 - 2 Kadrējiet sākuma uzņēmumu

140iKopā ar kameru piegādātās Picture Controls var modificēt un saglabāt kā pielāgotas Picture Controls.Edit/Save (Rediģēt/saglabāt)Lai izveidotu piel

Seite 70 - 4 Beidziet ierakstīšanu

141iLoad from/Save to Card (Ielādēt no/saglabāt kartē)Pielāgotās Picture Controls, kas izveidotas, izmantojot utilītprogrammu Picture Control Utility,

Seite 71

142iAtlasiet iestatījumu On (Ieslēgts), lai samazinātu attēla cilindrveida deformāciju fotogrāfijās, kas uzņemtas ar platleņķa objektīviem, un lai sam

Seite 72 - D Video ierakstīšana

143iKrāstelpa nosaka krāsu atveidei pieejamo krāsu gammu. Iestatījumu sRGB izvēlieties fotogrāfijām, kas tiks izmantotas bez izmaiņām „kā ir”; iestatī

Seite 73 - 3 Kadrējiet sākuma uzņēmumu

144iAktīvā D-Lighting ļauj saglabāt detaļas izgaismotās vietās un ēnās, veidojot fotogrāfijas ar dabisku kontrastu. Izmantojiet ļoti kontrastainām ain

Seite 74 - 5 Sāciet ierakstīšanu

145iAtlasiet On (Ieslēgts), lai saglabātu detaļas ļoti kontrastainos sižetos. Ikreiz, uzņemot attēlu, kamera ātri uzņem 2 uzņēmumus ar dažādām ekspozī

Seite 75 - 6 Beidziet ierakstīšanu

146iFotogrāfijas, kas uzņemtas, izmantojot lēnus aizvara ātrumus, tiek automātiski apstrādātas, lai samazinātu „trokšņus” (spilgti punkti, brīvi izvie

Seite 76 - Video skatīšana

147iRegulējiet video skaņas ierakstīšanas iestatījumus iebūvētajam mikrofonam un papildu ārējam mikrofonam ME-1.❚❚ Microphone (Mikrofons)Lai atspējotu

Seite 77

148iŠī opcija ir pieejama ar 1 NIKKOR objektīviem, kas atbalsta vibrāciju samazināšanu (VR). Pieejamās opcijas mainās atkarībā no objektīva tipa: Norm

Seite 78

149iIzvēlieties, kā kamera fokusēsies.* Aizvaru var atbrīvot tikai tad, ja kamera spēj fokusēties.Focus Mode (Fokusa režīms)AF-AAuto-select AF (AF aut

Seite 79

xvPaziņojums par kopēšanas un pavairošanas aizliegumuŅemiet vērā, ka saskaņā ar likumu jūs var sodīt pat tikai par to, ka jūsu īpašumā ir materiāli, k

Seite 80 - 4 Uzņemiet

150iA Labu rezultātu iegūšana, izmantojot autofokusuAutofokuss ne pārāk labi darbojas tālāk minētajos apstākļos. Ja kamera šādos apstākļos nespēj foku

Seite 81

151iManuālais fokussManuālo fokusu var izmantot tad, ja autofokuss nedod vēlamo rezultātu.1 Atlasiet manuālo fokusu.2 Parādiet manuālā fokusa vedņus.A

Seite 82

152i3 Fokusējiet.Grieziet kursortaustiņu, līdz objekts ir fokusā. Grieziet kursortaustiņu pulksteniski, lai palielinātu fokusa attālumu, un pretpulkst

Seite 83 - 2 Atlasiet I

153iIzvēlieties, kā tiks atlasīts autofokusa fokusēšanās apgabals.AF-Area Mode (AF apgabala režīms)eAuto-area (Automātiskais apgabals)Kamera automātis

Seite 84 - A Bufera lielums

154iFokusa fiksatorsFokusa fiksatoru var izmantot, lai mainītu kadra kompozīciju pēc fokusēšanās uz objektu kadra centrā, ļaujot fokusēties uz objektu

Seite 85 - 2 Atlasiet vēlamo opciju

155i2 Fiksējiet fokusu.Aizvara atbrīvošanas pogai esot nospiestai līdz pusei, nospiediet 1 (A), lai fiksētu gan fokusu, gan ekspozīciju (tiks parādīts

Seite 86

156iAtlasiet On (Ieslēgts), lai iespējotu sejas prioritāti (0 27).Ja ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), iebūvētais AF palīggaismotājs iedegsies, l

Seite 87 - A Zibspuldzes lietošana

157iIzvēlieties zibspuldzes vadības režīmu iebūvētajai un papildu zibspuldzēm.Flash Control (Zibspuldzes vadība)1 TTLZibspuldzes jauda tiek regulēta a

Seite 88 - 3 EV soli. Parasti pozitīvas

158iZibspuldzes kompensācija izmaina kameras ieteikto zibspuldzes līmeni, mainot galvenā objekta spilgtumu attiecībā pret fonu. Izvēlieties vērtības n

Seite 89 - Iebūvētā zibspuldze

159ggIestatīšanas izvēlneLai parādītu iestatīšanas izvēlni, nospiediet G un atlasiet iestatīšanas izvēlnes cilni (B).Iestatīšanas izvēlnei ir šādas op

Seite 90

xviAVC Patent Portfolio LicenseŠIS PRODUKTS IR LICENCĒTS SASKAŅĀ AR „AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE” (AVC PATENTU PORTFEĻA LICENCI) UN PAREDZĒTS PATĒRĒT

Seite 91

160gAtlasiet Yes (Jā), lai izvēlnes opcijām, kas nav Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana), Time zone and date (Laika josla un datums) un Language

Seite 92 - 2 Piestipriniet zibspuldzi

161gLai formatētu atmiņas karti, atlasiet opciju Yes (Jā). Ņemiet vērā, ka tiks neatgriezeniski izdzēsti visi dati, tostarp aizsargātie attēli; iekams

Seite 93 - 4 Uzņemiet attēlus

162gLai parādītu kadrēšanas režģi, atlasiet opciju On (Ieslēgts) (0 6).Izvēlieties, cik ilgi displeji paliek ieslēgti, ja netiek veiktas nekādas darbī

Seite 94 - A Uzņemamā kadra gaismotājs

163gIzvēlieties, kā kamera reaģēs uz papildu tālvadības pults ML-L3 aizvara atbrīvošanas pogas nospiešanu (0 65). Ja ir atlasīts iestatījums Quick res

Seite 95 - A Papildu zibspuldzes

164gSamaziniet mirgoņu un joslu veidošanos displejos un videoierakstos, uzņemot fluorescējošā un dzīvsudraba spuldžu apgaismojumā. Izvēlieties frekven

Seite 96 - 2 Piestipriniet GP-N100

165gMainiet laika joslas, iestatiet kameras pulksteni, izvēlieties datuma rādīšanas formātu un ieslēdziet vai izslēdziet pāreju uz vasaras laiku (0 19

Seite 97 - Iestatīšanas izvēlnes opcijas

166gFotogrāfijas, kas uzņemtas, kad ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), satur informāciju par kameras orientāciju, kas ļauj tās automātiski pagriez

Seite 98 - A Asistētais GPS

167gPārbaudiet un optimizējiet kameras attēla sensoru un attēla procesorus, ja attēlos esat pamanījuši negaidītus spilgtus plankumus (ņemiet vērā, ka

Seite 100 - D Bezvadu tīkli

169nnTehniskas piezīmesŠajā nodaļā sniegta informācija par saderīgiem piederumiem, kameras tīrīšanu un uzglabāšanu un par to, ko darīt, ja tiek parādī

Seite 101 - A Sīktēlu atskaņošana

xviiDIzmantojiet tikai Nikon zīmola piederumusTikai Nikon zīmola piederumi, ko Nikon sertificējis izmantošanai ar jūsu Nikon digitālo kameru, ir izstr

Seite 102 - Nekustīgi attēli

170nZibspuldzes • SB-N5 (0 72): zibspuldzes SB-N5 jaudas skaitlis ir 8,5 (m, ISO 100, 20 °C; jaudas skaitlis pie ISO 160 ir 10,8). Ja uzstādīta kamera

Seite 103 - A Histogrammas (0 82)

171nProgrammatūra Capture NX 2: pilnvērtīga fotogrāfiju rediģēšanas pakete, kas piedāvā tādas funkcijas kā baltā balansa regulēšana un krāsu kontroles

Seite 104 - Sīktēlu atskaņošana

172nApstiprinātās atmiņas kartesTālāk norādītās atmiņas kartes ir pārbaudītas un apstiprinātas izmantošanai ar kameru. Video ierakstīšanai ieteicams i

Seite 105 - Kalendāra atskaņošana

173nApstiprinātās Eye-Fi kartesEye-Fi kartes, tās ievietojot kamerā, var izmantot, lai augšupielādētu fotogrāfijas iepriekš atlasītā mērķa punktā. Kop

Seite 106 - Atskaņošanas tālummaiņa

174nBarošanas savienotāja un maiņstrāvas adaptera pievienošanaIzslēdziet kameru iekams pievienot papildu barošanas savienotāju vai maiņstrāvas adapter

Seite 107 - Attēlu izdzēšana

175n4 Pievienojiet maiņstrāvas kabeli.5 Pievienojiet līdzstrāvas kabeli.Atveriet kameras barošanas savienotāja vāku un stingri iespraudiet maiņstrāvas

Seite 108 - 2 Nospiediet &

176nUzglabāšanaJa kamera netiks izmantota ilgāku laiku, izņemiet akumulatoru un uzglabājiet to vēsā, sausā vietā, uzliekot kontakta vāku tam paredzēta

Seite 109 - Slīdrādes

177nNemetiet: ierīcei var rasties darbības traucējumi, ja tā ir pakļauta spēcīgiem triecieniem vai vibrācijai. Fiziski triecieni var izraisīt arī aizv

Seite 110

178nTīrīšana: tīrot kameras korpusu, izmantojiet pūtēju, lai uzmanīgi noņemtu putekļus un plūksnas, pēc tam to uzmanīgi noslaukiet ar mīkstu, sausu dr

Seite 111 - 2 Atlasiet valodu

179nNeatstājiet objektīvu pavērstu pret sauli: neatstājiet objektīvu ilgāku laiku pavērstu pret sauli vai citu spēcīgu gaismas avotu. Intensīva gaisma

Seite 112 - A Piegādātā programmatūra

Pateicamies, ka esat iegādājušies Nikon digitālo kameru. Lai izmantotu visas kameras sniegtās iespējas, lūdzam rūpīgi izlasīt visas instrukcijas un uz

Seite 114

180n• Ja ievērojami samazinās laiks, kurā pilnībā uzlādēts akumulators, to izmantojot istabas temperatūrā, saglabā lādiņu, tad šāds akumulators ir jān

Seite 115 - A Windows 7

181nNākamajā tabulā norādīti iestatījumi, kurus var regulēt katrā no režīmiem.❚❚ C automātiskais, t, u, v, w un u labākā momenta tveršanas režīmiPieej

Seite 116 - 4 Pārtrauciet savienojumu

182n1 Neietekmē video, kas ierakstīts, izmantojot video ierakstīšanas pogu.2 NEF (RAW) attēliem tiek fiksēts izmērs 4608 × 3072.3 Tikai viedā fotogrāf

Seite 117 - A Papildu informācija

183n❚❚ v uzlabotais video režīms un z kustības momentuzņēmuma režīmsv zt u v w h t u v wUzņemšanas izvēlneExposure mode (Ekspozīcijas režīms) ✔✔✔✔✔✔✔✔

Seite 118 - 2 Atlasiet komponentes

184n1 Uzlabotajam video režīmam atlasīta lēnās atskaņošanas opcija.2 Uzlabotajam video režīmam ir atlasīta HD video opcija.3 Tikai VR objektīviem.Citi

Seite 119 - 5 Saglabājiet video

185nAtskaņošanas, uzņemšanas un iestatīšanas izvēļņu opciju noklusējuma iestatījumu aprakstus skatiet attiecīgi 109., 119. un 159. lpp. Pārējo iestatī

Seite 120 - 3 Ieslēdziet kameru

186nNākamajā tabulā norādīts attēlu skaits vai video apjoms, ko var saglabāt 16 GB Toshiba SD-E016GUX UHS-I SDHC kartē ar dažādiem attēla kvalitātes,

Seite 121 - A Atskaņošana televizorā

187n❚❚ Viedais fotogrāfijas atlasītājs 1 1 Vienums Number of shots saved (Saglabāto uzņēmumu skaits) iestatīts uz 5. Faila izmērs ir 5 attēlu summa.2

Seite 122 - Print setup

188nJa kamera nedarbojas, kā paredzēts, iekams konsultēties ar izplatītāju vai Nikon pārstāvi, pārbaudiet biežāk sastopamo problēmu sarakstu.Akumulato

Seite 123 - 3 Sāciet drukāšanu

189nUzņemšana (visi režīmi)Paiet laiks, kamēr kamera ieslēdzas: izdzēsiet failus vai formatējiet atmiņas karti.Atspējota aizvara atbrīvošana:• Ir iztu

Seite 124 - 2 Izvēlieties opciju

1ssIevadsPārliecinieties, ka iesaiņojumā ir šādi priekšmeti:Atmiņas kartes tiek pārdotas atsevišķi.Iesaiņojuma satursDažādu papildpiederumu pieslēgvie

Seite 125 - A Attēlu pārbaudīšana

190nUzņemšana (t, u, v un w režīmi)VideoFotogrāfijās parādās plankumi: notīriet objektīva priekšējos un aizmugurējos elementus.Video vai displejos par

Seite 126 - 5 Sāciet drukāšanu

191nAtskaņošanaDažādiNetiek parādīti NEF (RAW) attēli: kamera parāda tikai NEF (RAW) + JPEG augstas kvalitātes attēlu JPEG kopijas (0 123).„Vertikālie

Seite 127 - A PictBridge drukas opcijas

192nŠajā sadaļā uzskaitīti kļūdu paziņojumi, kas parādās displejā.Kļūdu paziņojumiPaziņojums Risinājums 0(Mirgo aizvara ātruma vai apertūras atvēruma

Seite 128 - D DPOF drukas secība

193nEye-Fi cards cannot be used with the write protect switch in the “lock” position. (Eye-Fi kartes nevar lietot, ja rakstīšanas aizsardzības slēdzis

Seite 129 - Atskaņošanas izvēlne

194n* Papildu informāciju skatiet printera rokasgrāmatā.Failed to update speedlight firmware. Try again after turning the camera off and on. (Nevar at

Seite 130 - A Attēla kvalitāte

195nDigitālā kamera Nikon 1 V2SpecifikācijasTipsTips Digitālā kamera ar maināmo objektīvu atbalstuObjektīva savienojums Nikon savienojums 1Faktiskais

Seite 131

196nElektronisks skatu meklētājsElektronisks skatu meklētājs 0,47 collas, apm. 1440 tūkst. punktu krāsu TFT LCD skatu meklētājs ar dioptriju regulēšan

Seite 132 - Rating (Vērtēšana)

197nEkspozīcijaMērīšana TTL mērīšana, izmantojot attēla sensoruMērīšanas metode • Matrica• Centra svērtais: mēra 4,5 mm apli kadra centrā• Punkts: mēr

Seite 133 - A Attēla izmērs

198nZibspuldzeIebūvētā zibspuldze Paceļ, nospiežot zibspuldzes poguJaudas skaitlis (GN) Apm. 5 (m, ISO 100, 20 °C; pie ISO 160 jaudas skaitlis ir apm.

Seite 134 - Resize (Mainīt izmērus)

199nMonitors7,5 cm (3 collas), aptuveni 921 tūkst. punktu, TFT LCD ar spilgtuma regulēšanuAtskaņošanaPilnrāmja un sīktēlu (4, 9 vai 72 attēlu vai kale

Seite 135 - D Apcirptas kopijas

2sVeltiet dažus mirkļus, lai sīkāk iepazītu kameras vadības pogas un displejus. Iespējams, būtu lietderīgi ielikt šajā sadaļā grāmatzīmi, lai tajā ies

Seite 136 - 5 Saglabājiet kopiju

200n• Ja nav noteikts citādi, visi lielumi attiecas uz kameru ar pilnībā uzlādētu akumulatoru, kas tiek darbināta temperatūrā, ko noteikusi Kameru un

Seite 137 - Change Theme (Mainīt tēmu)

201nSpecifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Nikon nav atbildīgs par kaitējumu, kura cēlonis ir jebkādas kļūdas, ko var saturēt šī rokasgrāma

Seite 138

202n❚❚ 1 NIKKOR objektīvi1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,61 NIKKOR 11–27,5 mm f/3,5–5,6Objektīva pārsega uzstādīšanas atzīmeTālummaiņas gredzensObjektīva

Seite 139 - Uzņemšanas izvēlne

203n1 NIKKOR objektīvi ir īpaši paredzēti Nikon 1 maināmo objektīvu formāta digitālajām kamerām. Skata leņķis ir ekvivalents 35 mm formāta objektīvam

Seite 140

204nA Piegādes komplektā iekļautie piederumi• Piepogājams 40,5 mm priekšējais objektīva vāciņš LC-N40.5• Objektīva aizmugures vāciņš LF-N1000A Papildu

Seite 141

205n❚❚ Papildu savienojuma adapteris FT1Šajā sadaļā atradīsiet informāciju par papildu savienojuma adaptera FT1 lietošanu. Iekams turpināt noteikti pā

Seite 142

206nElektroniskais diapazona meklētājsŅemiet vērā, ka, uzņemot atsevišķus objektus, fokusa indikators (I) var tikt parādīts, ja kamera nav fokusā. Pir

Seite 143 - Image Size (Attēla izmērs)

207nKļūdu paziņojumi un displejiKameras apertūras atvēruma displejā tiek parādīti šādi brīdinājumi.Ierobežojumi• Netiek atbalstīts automātiskais un la

Seite 144 - A Attēla kvalitāte un izmēri

208n• Daži objektīvi var aizsegt AF palīggaismotāju un zināmos attālumos – arī zibspuldzi.• Izmantojot objektīvus, kuru maksimālais apertūras atvērums

Seite 145

209nA Informācija par preču zīmēmMacintosh, Mac OS un QuickTime ir Apple Inc. reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs. Microsoft, Windows un

Seite 146 - A Skatīt arī

3sKameras korpuss (turpinājums)* Trijkāja adapteris TA-N100 netiek atbalstīts.111141012132 3 416156897519181721201 Dioptriju regulēšanas poga...

Seite 147

210nAkumulatora darbmūžsUzņēmumu skaits un video apjoms, ko var ierakstīt ar pilnīgi uzlādētu akumulatoru mainās atkarībā no akumulatora stāvokļa, tem

Seite 148 - Metering (Mērīšana)

211nSimboliC (automātiskais režīms) ... 23t (ieprogrammēts automātiskais režīms)34, 122u (aizvara prioritātes automātiskais rež

Seite 149 - 2 Fiksējiet ekspozīciju

212nAtlasīt attēlus drukāšanai...104Atlasīt pēc datuma...104Atmiņas karte...14, 1

Seite 150 - White Balance (Baltā balanss)

213nHDMI-CEC ...101HDMI ierīces vadība ...101HDR ...

Seite 151

214nPictBridge... 102, 208Picture Control... 136, 140Piederumi...

Seite 152 - Iepriekš iestatīts manuālais

215nZZibspuldze...69, 72, 157, 158, 170Zibspuldzes diapazons... 71Zibspuldzes gatavības indikators...

Seite 153 - 4 Pārbaudiet rezultātus

Bez rakstiskas NIKON CORPORATION atļaujas aizliegts šo rokasgrāmatu jebkādā veidā reproducēt kopumā vai pa daļām (izņemot īsus citātus atsaucēs vai re

Seite 154 - A Krāsu temperatūra

4sMonitors* Pieejams tikai detalizētajā displejā (0 5).421 3 5 6 7 8 9 10 11312930283217121314182127222325 2426 20161519333435361 Uzņemšanas režīms ..

Seite 155 - ISO Sensitivity (ISO jutība)

5s$ (displeja) poga❚❚ Uzņemšana ❚❚ AtskaņošanaNospiediet $, lai ritinātu uzņemšanas (0 4) un atskaņošanas (0 81) indikatorus, kā parādīts tālāk.$ poga

Seite 156 - 1 Parādiet opcijas

6sA Elektronisks skatu meklētājsSkatu meklētāju izmantojiet tad, kad spilgts apkārtējās vides apgaismojums apgrūtina saskatīt attēlu monitorā. Pieliek

Seite 157 - 2 Noregulējiet iestatījumus

7sRežīma ciparripaKamera piedāvā izvēlei šādus uzņemšanas režīmus:Režīma ciparripaAutomātiskais režīms (0 23): ļaujiet kamerai iestatīt fotogrāfiju un

Seite 158

8sKursortaustiņšKursortaustiņu un J pogu izmanto iestatījumu regulēšanai, kā arī, lai pārvietotos pa kameras izvēlnēm.KursortaustiņšIestatījumi: AFiks

Seite 159

9s& (funkciju) poga• Tiešā attēla kontrole (C automātiskais režīms; 0 28): regulējiet ekspozīciju (Brightness control (Spilgtuma kontrole)), kontr

Seite 160 - 1 Atlasiet Picture Control

iIegūstiet no savas kameras pēc iespējas vairāk 0 iiSatura rādītājs 0 ivsIevads 0 1zAutomātiskais režīms 0 23#t, u, v un w režīmi 0 33bLabākā momenta

Seite 161 - A Kopēt kartē

10sG pogaLielākajai daļai uzņemšanas, atskaņošanas un iestatījumu opciju var piekļūt no kameras izvēlnēm. Lai skatītu izvēlnes, nospiediet G pogu.G po

Seite 162

11s❚❚ Kameras izvēļņu lietošana1 Atlasiet izvēlni.2 Atlasiet vienumu.3 Atlasiet opciju.Lai pārvietotos pa izvēlnēm, izmantojiet kursortaustiņu (0 8).K

Seite 163 - A Nikon programmatūra

12s1 Piestipriniet kameras siksnu.Droši piestipriniet siksnu pie abām kameras cilpām.2 Uzlādējiet akumulatoru.Ievietojiet akumulatoru lādētājā q un ie

Seite 164 - D Aktīvā D-Lighting

13sD Akumulators un lādētājsIzlasiet un ievērojiet brīdinājumus, kas sniegti šīs rokasgrāmatas x–xii un 177.–180. lpp. Neizmantojiet akumulatoru, ja v

Seite 165

14s3 Ievietojiet akumulatoru un atmiņas karti.Pārbaudiet, vai akumulators un karte ir ievietoti pareizi. Izmantojot akumulatoru, lai piespiestu vienai

Seite 166

15sD Akumulatoru un atmiņas karšu ievietošana un izņemšanaIekams ievietot vai izņemt akumulatorus vai atmiņas kartes, vienmēr izslēdziet kameru. Ņemie

Seite 167 - A Vēja trokšņu samazināšana

16sA Akumulatoru un atmiņas karšu izņemšanaIzslēdziet kameru, pārliecinieties, ka atmiņas kartes piekļuves lampiņa (03) ir nodzisusi, un atveriet akum

Seite 168

17s4 Pievienojiet objektīvu.Uzmanieties, lai pēc objektīva vai korpusa vāciņa noņemšanas kamerā neiekļūtu putekļi. Šajā rokasgrāmatā ilustratīvos nolū

Seite 169 - A Fokusa režīms

18s5 Ieslēdziet kameru.Pagrieziet barošanas slēdzi, lai ieslēgtu kameru. Strāvas indikators īslaicīgi iedegsies ar zaļu gaismu, un ieslēgsies monitors

Seite 170

19s6 Izvēlieties valodu un iestatiet pulksteni.Ieslēdzot kameru pirmoreiz, tiks parādīts valodas atlasīšanas dialoglodziņš. Lai izvēlētos valodu un ie

Seite 171 - 1 Atlasiet manuālo fokusu

iiIegūstiet no savas kameras pēc iespējas vairākUzņemiet fotogrāfijas, izmantojot aizvara atbrīvošanas pogu.Fotogrāfijas jebkurā režīmā var uzņemt, no

Seite 172 - 3 Fokusējiet

20sA Kameras pulkstenisKameras pulkstenis nav tik precīzs kā lielākā daļa rokas vai sadzīves pulksteņu. Regulāri pārbaudiet pulksteni, salīdzinot to a

Seite 173

21s7 Pārbaudiet akumulatora līmeni un atmiņas kartes kapacitāti.Monitorā pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni un atlikušo kadru skaitu.❚❚ Akumulatora

Seite 175 - 2 Fiksējiet fokusu

23zzAutomātiskais režīmsUzņemiet fotogrāfijas un video. Kamera automātiski regulē iestatījumus, lai pielāgotos objektam.1 Atlasiet automātisko režīmu.

Seite 176 - AF palīggaismotājs

24z3 Kadrējiet fotogrāfiju.4 Fokusējiet.Lai fokusētu, nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu. Ja objekts ir slikti apgaismots, var iedegties

Seite 177

25z5 Uzņemiet.Lai atbrīvotu aizvaru un ierakstītu fotogrāfiju, vienmērīgi nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu. Iedegsies atmiņas kartes pi

Seite 178 - 3 EV soli; parasti

26zA Aizvara atbrīvošanas pogaKameras aizvara atbrīvošanas pogai ir divi stāvokļi. Kamera fokusējas, kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz p

Seite 179 - Iestatīšanas izvēlne

27zA Tālummaiņas objektīva lietošanaIzmantojiet tālummaiņas gredzenu, lai tuvinātu objektu, aizpildot lielāko daļu kadra, vai arī, lai tālinātu, palie

Seite 180

28z❚❚ Tiešā attēla kontroleTiešā attēla kontrole ļauj priekšskatīt, kā katras vadības izmaiņas ietekmēs galīgo fotogrāfiju. Lai izvēlētos tiešo attēla

Seite 181

29zBackground softening (Fona mīkstināšana): mīkstiniet fona detaļas, lai izceltu jūsu objektu vai fokusētu gan fonu, gan priekšplānu.Asāks fonsMaigāk

Seite 182 - A GP-N100

iiiPiederumiPaplašiniet savas fotografēšanas iespējas, izmantojot plašu maināmu objektīvu, zibspuldžu un citu piederumu klāstu (0 169).Objektīvi Zibsp

Seite 183 - 1 (A) poga

30zLai pabeigtu atskaņošanu un atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.Fotogrāfiju apskatīšanaNospiediet K, lai

Seite 184 - Mirgoņas samazināšana

31zAttēlu izdzēšanaLai izdzēstu pašreizējo attēlu, nospiediet O pogu. Ņemiet vērā, ka attēlus pēc to izdzēšanas nav iespējams atgūt.1 Parādiet fotogrā

Seite 185 - Language (Valoda)

32zAutomātiskajā režīmā video ierakstīšanas pogu var izmantot, lai uzņemtu video ar skaņu un izmēru attiecību 16 : 9 (displejā tiek parādīta video apc

Seite 186 - A Vertikālo attēlu pagriešana

33##t, u, v un w režīmi❚❚ Iestatījumu regulēšanat, u, v un w režīmos tālāk norādītajiem iestatījumiem var piekļūt tieši no uzņemšanas displeja. Nospie

Seite 187 - 4 Izslēdziet kameru

34#t Ieprogrammēts automātiskais režīmsŠajā režīmā kamera vairumā situāciju automātiski regulē aizvara ātrumu un apertūras atvērumu, lai nodrošinātu o

Seite 188

35#u Aizvara prioritātes automātiskais režīmsAizvara prioritātes automātiskajā režīmā izvēlieties aizvara ātrumu, savukārt kamera automātiski atlasa a

Seite 189 - Tehniskas piezīmes

36#v Apertūras prioritātes automātiskais režīmsApertūras prioritātes automātiskajā režīmā jūs varat izvēlēties apertūras atvērumu, savukārt kamera aut

Seite 190 - A Jaudas skaitlis

37#w Manuālais režīmsManuālās ekspozīcijas režīmā jūs kontrolējat gan aizvara ātrumu, gan apertūras atvērumu.❚❚ Aizvara ātruma un apertūras atvēruma i

Seite 191

38#❚❚ Ilgas ekspozīcijas (tikai manuālais ekspozīcijas režīms)Atlasiet šādus aizvara ātrumus, lai iegūtu ilgas ekspozīcijas fotogrāfijām ar kustīgiem

Seite 192 - Apstiprinātās atmiņas kartes

39#2 Izvēlieties aizvara ātrumu.Atlasiet režīmu w un izvēlieties aizvara ātrumu:• Spuldzīte: grieziet komandu ciparripu pa kreisi, līdz aizvara ātruma

Seite 193 - D Eye-Fi kartes

ivIegūstiet no savas kameras pēc iespējas vairāk ...iiPiederumi...

Seite 194 - 1 Sagatavojiet kameru

40#Video ierakstīšana t, u, v un w režīmost, u, v un w režīmos video ierakstīšanas pogu var izmantot, lai uzņemtu video ar skaņu un izmēru attiecību 1

Seite 195

41bbLabākā momenta tveršanas režīmsŠis režīms ir ideāli piemērots ātri mainīgu un grūti notveramu objektu uzņemšanai. Izvēlieties aizvara atbrīvošanas

Seite 196 - Uzglabāšana un tīrīšana

42b2 Kadrējiet fotogrāfiju.3 Nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.4 Skatiet bufera saturu.Kadrējiet fotogrāfiju, novietojot objektu kadra c

Seite 197

43b5 Ierakstiet vajadzīgo kadru.❚❚ Tveršanas režīma izvēlēšanāsNospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam, lai uzņemtu pašreizējo kadru un atmest

Seite 198

44bIzvēlieties viedā fotogrāfijas atlasītāja režīmu, lai ļautu kamerai jums palīdzēt uzņemt fotogrāfijas, kurās tiek tverta portreta objekta acumirklī

Seite 199

45b3 Kadrējiet fotogrāfiju.4 Sāciet ierakstīt fotogrāfijas atmiņas buferī.Kadrējiet fotogrāfiju, novietojot objektu kadra centrā.Lai fokusētu, nospied

Seite 200 - D Kameras un piederumu apkope

46b5 Uzņemiet.Vienmērīgi nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu. Kamera salīdzinās uzņēmumus, kas ierakstīti atmiņas buferī gan pirms, gan pē

Seite 201 - Pieejamie iestatījumi

47bLabākā uzņēmuma izvēlēšanāsAr viedo fotogrāfijas atlasītāju uzņemto fotogrāfiju skatīšanaNospiediet K un izmantojiet kursortaustiņu, lai parādītu f

Seite 202

48bAttēlu izdzēšanaNospiežot O, kad ir atlasīts attēls, kas uzņemts, izmantojot viedo fotogrāfijas atlasītāju, tiek parādīts apstiprinājuma dialoglodz

Seite 203

49yyUzlabots video režīmsIzvēlieties šo režīmu, lai uzņemtu lēnās atskaņošanas video vai lai uzņemtu augstas izšķirtspējas (high-definition — HD) vide

Seite 204 - 3 Tikai VR objektīviem

vLabākā momenta tveršanas režīms 41Lēnas rādīšanas režīms ...41Viedais fotogr

Seite 205 - Noklusējuma iestatījumi

50y3 Sāciet ierakstīšanu.4 Beidziet ierakstīšanu.Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet video ierakstīšanas pogu. Ieraksta laikā monitorā tiek rādīts iera

Seite 206 - Atmiņas kartes kapacitāte

51y❚❚ Fotogrāfiju uzņemšana HD video ierakstīšanas laikāNospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam, lai uzņemtu fotogrāfiju, nepārtraucot HD vide

Seite 207 - ❚❚ Kustības momentuzņēmumi

52y❚❚ Video tipa izvēlēšanāsLai izvēlētos augstas izšķirtspējas vai lēnās atskaņošanas video ierakstīšanu, nospiediet & un pēc tam grieziet komand

Seite 208 - Traucējummeklēšana

53yIerakstiet video bez skaņas, ar izmēru attiecību 8 : 3. Video tiek ierakstīts ar ātrumu 400 kadri/s, bet atskaņots ar ātrumu 30 kadri/s.1 Atlasiet

Seite 209 - Uzņemšana (visi režīmi)

54y4 Fokusējiet.5 Sāciet ierakstīšanu.Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet video ierakstīšanas pogu. Ieraksta laikā monitorā tiek rādīts ieraksta indika

Seite 210

55y6 Beidziet ierakstīšanu.Lai beigtu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet video ierakstīšanas pogu. Ierakstīšana beidzas automātiski, kad ir sasniegts ma

Seite 211 - Atskaņošana

56yVideo pilnrāmja kadra atskaņošanā tiek apzīmēti ar 1 ikonu (0 30). Lai sāktu atskaņošanu, nospiediet J.Var veikt šādas darbības:Video skatīšana1 ik

Seite 212 - Kļūdu paziņojumi

57yVideo izdzēšanaLai izdzēstu pašreizējo video, nospiediet O. Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš; vēlreiz nospiediet O, lai izdzēstu video un

Seite 214

5999Kustības momentuzņēmuma režīmsKopā ar fotogrāfijām ierakstiet īsas video vinjetes. Ikreiz, kad tiek atbrīvots aizvars, kamera ieraksta nekustīgu a

Seite 215 - Specifikācijas

viVairāk par atskaņošanu 81Fotogrāfijas informācija ... 81Sīktēlu atskaņošana .

Seite 216

6093 Sāciet buferizāciju.4 Uzņemiet.Vienmērīgi nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu. Kamera ierakstīs fotogrāfiju kopā ar aptuveni 1,6 s ga

Seite 217

619❚❚ Tēmas izvēlēšanāsLai izvēlētos video fona mūziku, nospiediet & un ar komandu ciparripu atlasiet Beauty (Daiļums), Waves (Viļņi), Relaxation

Seite 218 - 3 EV soli

629Kustības momentuzņēmumu izdzēšanaLai izdzēstu pašreizējo kustības momentuzņēmumu, nospiediet pogu O. Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš; no

Seite 219 - 4 collas (ISO 1222)

63ttVairāk par fotogrāfijuNospiežot 4 (C) uz kursortaustiņa, tiek parādītas nekustīgās fotogrāfijas aizvara atbrīvošanas režīmu izvēles:Nepārtrauktas

Seite 220

64tD Nepārtrauktas uzņemšanas režīmsUzņemšanas izvēlnes opcija Continuous (Nepārtraukti) piedāvā uzņemšanu ar ātrumu 5, 15, 30 un 60 kadri/s (0 125).

Seite 221

65tAutomātiskā taimera un tālvadības režīmiAutomātisko taimeri un papildu tālvadības pulti ML-L3 (0 170) var izmantot, lai samazinātu kameras drebēšan

Seite 222 - 1 NIKKOR 11–27,5 mm f/3,5–5,6

66tTālvadības pults režīms: no 5 m vai mazāka attāluma pavērsiet ML-L3 pret kameras priekšpusē esošo infrasarkano staru uztvērēju (0 2) un nospiediet

Seite 223 - A Objektīva kopšana

67tA Video režīmsAutomātiskā taimera režīmā taimeri palaidiet un apturiet, nospiežot nevis aizvara atbrīvošanas pogu, bet gan video ierakstīšanas pogu

Seite 224 - A Papildu piederumi

68tEkspozīcijas kompensāciju izmanto, lai mainītu kameras piedāvāto ekspozīcijas vērtību, padarot fotogrāfijas gaišākas vai tumšākas.1 Parādiet ekspoz

Seite 225 - 2 Fokusējiet

69tLai lietotu zibspuldzi, paceliet to, nospiežot N pogu. Kad zibspuldze ir pacelta, sākas tās uzlāde; kad uzlāde ir pabeigta, nospiežot aizvara atbrī

Seite 226

viiUzņemšanas izvēlne 119Reset Shooting Options (Atiestatīt uzņemšanas opcijas)... 122Exposure Mode (Ekspozīcijas režīms) ...

Seite 227

70tZibspuldzes režīma izvēlēšanās1 Parādiet zibspuldzes režīma opcijas.Nospiediet 3 (N), lai parādītu zibspuldzes režīmu sarakstu. Pieejamās opcijas m

Seite 228

71tA Iebūvētās zibspuldzes lietošanaIebūvēto zibspuldzi var lietot tikai automātiskajā režīmā un t, u, v un w režīmos; tomēr ņemiet vērā, ka zibspuldz

Seite 229 - A MIT licence (HarfBuzz)

72tNekustīgu attēlu režīmā kopā ar Nikon 1 kamerām var izmantot papildu zibspuldzes, lai iegūtu apgaismojuma efektus, piemēram, lai fotografētu, izman

Seite 230 - Akumulatora darbmūžs

73tAttēlu uzņemšanaLai uzņemtu attēlus, izmantojot zibspuldzi, izpildiet tālāk norādītās darbības.1 Ieslēdziet kameru un zibspuldzi.2 Izvēlieties zibs

Seite 231

74t❚❚ Izkliedēts apgaismojumsZibspuldzes gaisma var izkliedēties (atstaroties) pret griestiem vai sienām, tādējādi padarot ēnas mazāk asas un samazino

Seite 232

75tA Papildu zibspuldzesDetalizētas instrukcijas skatiet zibspuldzes rokasgrāmatā. Papildu zibspuldzes var lietot tikai automātiskajā režīmā un t, u,

Seite 233

76tGPS ierīces GP-N100 (pieejamas atsevišķi) vai izmantot, lai, uzņemot attēlus, ierakstītu informāciju par pašreizējo atrašanās vietu. Šo informāciju

Seite 234

77tIestatīšanas izvēlnes opcijas• Auto power off (Automātiskā strāvas izslēgšana): izvēlieties, vai, pievienojot GP-N100, automātiski izslēgsies displ

Seite 235

78tA Savienojuma statussSavienojuma statuss kameras displejā tiek parādīts ar h ikonu (0 4) un gaismas diodes (LED) indikatoru uz GP-N100:h ikona LED

Seite 236 - 6MVA38Y2-03

79tPiestipriniet papildu adapteri bezvadu savienojumam ar mobilo ierīci WU-1b pie kameras USB savienotāja, lai kopētu attēlus uz viedtālruni vai planš

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare