Nikon Nikon 1 S1 Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Mixer / Küchenmaschine Zubehör Nikon Nikon 1 S1 herunter. Nikon Nikon 1 S1 Atsauces rokasgrāmata (pilnīgi norādījumi) Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 230
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet5.0 / 5. Basierend auf28 Kundenbewertungen

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - Atsauces rokasgrāmata

DIGITĀLĀ KAMERAAtsauces rokasgrāmataLv

Seite 2

viiiAttēla apstrādes izvēlne 141Reset Processing Options (Atiestatīt apstrādes opcijas) ...142White Balance (Baltā balanss) ...

Seite 3

80I❚❚ Detalizēta fotogrāfijas informācijaNekustīgi attēliVideo1 23476581211131410159272816171824252622 2023 192127242522 2023 19211 2 4651211291326163

Seite 4 - Video ierakstīšanas poga

81IAHistogrammas (0 80)Kameras histogrammas ir paredzētas tikai kā palīglīdzeklis un var atšķirties no attēlveidošanas lietojumprogrammu histogrammām.

Seite 5 - Piederumi

82ILai attēlus skatītu sīktēlu skatā pa 4, 9 vai 72 attēliem, nospiediet J, kad attēls ir parādīts pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā, un pagrieziet

Seite 6 - Satura rādītājs

83ILai skatītu attēlus, kas uzņemti izvēlētajā datumā, grieziet kursortaustiņu pretpulksteniski, kad ir parādīti 72 attēli (0 82).Iespējams veikt šāda

Seite 7

84ILai tuvinātu fotogrāfiju, parādiet to pilnrāmja kadrā, nospiediet J un grieziet kursortaustiņu pulksteniski. Atskaņošanas tālummaiņa nav pieejama v

Seite 8

85IAttēlus no atmiņas kartes var izdzēst, kā aprakstīts tālāk. Ņemiet vērā, ka pēc izdzēšanas attēlus vairs nevar atgūt; aizsargātie attēli netiks izd

Seite 9

86IVērtējiet attēlus vai atzīmējiet tos, lai izdzēstu vēlāk. Vērtēšana nav pieejama aizsargātiem attēliem.1Atlasiet attēlu.Parādiet attēlu pilnrāmja k

Seite 10

87I1Atlasiet attēla tipu, kas tiks izmantots slīdrādē.Iezīmējiet vēlamo opciju un nospiediet J.SlīdrādesLai skatītu atmiņas kartē esošo attēlu slīdrād

Seite 11

88I2Noregulējiet rādīšanas ilgumu un izvēlieties fona celiņu.Pielāgojiet šādas opcijas:Frame interval (Kadru intervāls)Izvēlieties, cik ilgi tiek rādī

Seite 12 - Jūsu drošībai

89I3Atlasiet opciju Start (Sākt).Slīdrādes laikā var veikt šādas darbības:Pabeidzot slīdrādi, tiks parādītas pa labi redzamās opcijas. Atlasiet opciju

Seite 13

ixTehniskas piezīmes 163Papildu piederumi ... 163Apstiprinātās atmiņas k

Seite 15 - Paziņojumi

91QQSavienojumiInstalējiet piegādes komplektā iekļauto programmatūru, lai varētu kopēt attēlus datorā, lai tos skatītu un rediģētu, kā arī lai veidotu

Seite 16

92Q4Izejiet no instalācijas programmas.Kad instalācija ir pabeigta, noklikšķiniet Yes (Jā) (Windows) vai OK (Labi) (Mac OS).Ir ieinstalēta šāda progra

Seite 17

93QSistēmas prasībasProgrammas ViewNX 2 sistēmas prasības ir šādas:WindowsCentrālais procesors• Fotogrāfijas/JPEG video: Intel Celeron, Pentium 4 vai

Seite 18

94QProgrammas Short Movie Creator sistēmas prasības ir šādas:Ja Jūsu datora sistēma neatbilst iepriekš minētajām prasībām, tiks instalēta tikai progra

Seite 19 - A Mūžizglītība

95QAttēlu pārsūtīšana1Izvēlieties, kā attēli tiks pārkopēti datorā.Izvēlieties vienu no šādām metodēm:• Tiešais USB savienojums: izslēdziet kameru un

Seite 20

96Q3Noklikšķiniet uz Start Transfer (Sākt pārsūtīšanu).Pie noklusējuma iestatījumiem visi atmiņas kartē esošie attēli tiks pārkopēti datorā.4Pārtrauci

Seite 21 - Iekams sākt

97Q❚❚ Fotogrāfiju retušēšanaLai apcirptu attēlus un veiktu tādus uzdevumus kā asuma un toņu regulēšana, rīkjoslā noklikšķiniet pogu Edit (Rediģēt).❚❚

Seite 22 - Kameras daļas

98QĪsfilmu veidošanaIzmantojiet piegādes komplektā iekļauto programmatūru Short Movie Creator, lai veidotu īsfilmas, kombinējot fotogrāfijas ar kustīb

Seite 23 - Kameras korpuss (turpinājums)

99Q5Saglabājiet video.Noklikšķiniet Create Movie (Izveidot video). Tiks parādīts pa labi redzamais dialoglodziņš; atlasiet kādu no tālāk minētajām opc

Seite 24 - Monitors

xLai nepieļautu Nikon izstrādājuma sabojāšanu un nesavainotu sevi un citus, pirms lietot ierīci, izlasiet visus drošības noteikumus. Glabājiet šo droš

Seite 25

100QLai atskaņotu, pievienojiet kameru TV aparātam.Augstas izšķirtspējas ierīcesLai pievienotu kameru pie augstas izšķirtspējas video ierīcēm, var izm

Seite 26 - Kursortaustiņš

101Q❚❚ HDMI ierīces vadībaLai vadītu kameru attālināti no ierīces, kas atbalsta HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics Co

Seite 27

102QAtlasītos JPEG attēlus var izdrukāt ar PictBridge printeri, kas tieši pievienots kamerai.Printera pievienošanaPievienojiet kameru, izmantojot komp

Seite 28

103QAttēlu drukāšana pa vienam1Atlasiet attēlu.Nospiediet 4 vai 2, lai skatītu papildu attēlus. Grieziet kursortaustiņu pulksteniski, lai tuvinātu paš

Seite 29

104QVairāku attēlu drukāšana1Atveriet PictBridge izvēlni.PictBridge atskaņošanas displejā nospiediet G pogu (skatīt 3. darbību 102. lpp.).2Izvēlieties

Seite 30

105Q5Sāciet drukāšanu.Iezīmējiet opciju Start printing (Sākt drukāšanu) un nospiediet J, lai sāktu drukāšanu. Lai atceltu darbību, iekams ir izdrukāta

Seite 31

106QDPOF drukas secības izveidošana: drukas kopaOpciju DPOF print order (DPOF drukas secība) izmanto, lai izveidotu digitālas „drukas secības” PictBri

Seite 32

107ooAtskaņošanas izvēlneLai parādītu atskaņošanas izvēlni, nospiediet G un atlasiet opciju Playback (Atskaņošana).Atskaņošanas izvēlnē ir šādas opcij

Seite 33 - Pirmie soļi

108oCrop (Apcirpšana)Izveidojiet atlasīto attēlu apcirptas kopijas.Aspect ratio (Izmēru attiecība): 3 : 2113Face-priority zoom (Sejas prioritātes tālu

Seite 34

109oDaudzu attēlu atlasīšanaIzvēloties tālāk norādītās opcijas, tiks parādīts attēla atlases dialoglodziņš. Nospiediet 4 vai 2, lai iezīmētu attēlus (

Seite 35 - Aizmugure

xiANepalieciet ilgstoši saskarē ar kameru, akumulatoru vai lādētāju, ja ierīces ir ieslēgtas vai tiek lietotas. Ierīces daļas kļūst karstas. Ilgstoši

Seite 36

110oJa ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), attēli tiks parādīti tūlīt pēc to uzņemšanas. Lai skatītu attēlus, kad ir atlasīta opcija Off (Izslēgts), nos

Seite 37

111oPielietojot atlasītajiem attēliem, D-Lighting izveido kopijas, kurās noēnotās vietas ir padarītas gaišākas. Izmantojiet tumšu vai no aizmugures ap

Seite 38

112oIzveidojiet atlasīto fotogrāfiju mazas kopijas. Atlasiet opciju Choose size (Izvēlēties izmēru), pēc tam izvēlieties izmēru 1.1 M (1,1 M), 0.6 M (

Seite 39

113oIzveidojiet atlasīto fotogrāfiju apcirptas kopijas.Atlasītais attēls tiks parādīts ar dzeltenā krāsā ietonētu noklusējuma izmēru attiecības cirpum

Seite 40

114oJa atlasīta opcija On (Ieslēgts), atskaņošanas tālummaiņas laikā 4 un 2 pogas var lietot, lai atlasītu sejas, kas noteiktas, izmantojot sejas prio

Seite 41

115o5Kopijas saglabāšana.Iezīmējiet Yes (Jā) un nospiediet J, lai saglabātu rediģēto kopiju. Ja nepieciešams izgriezt papildu videoieraksta materiālu,

Seite 43 - Automātiskais režīms

117iiUzņemšanas izvēlneLai parādītu uzņemšanas izvēlni, nospiediet G un atlasiet opciju Shooting (Uzņemšana).Uzņemšanas izvēlne satur šādas opcijas:G

Seite 44 - Fokusa apgabals

118i* Mainās atkarībā no objektīva (0 127).Auto distortion control (Automātiskā kropļojumu kontrole)Izvēlieties, vai kamera koriģē attēla cilindrveida

Seite 45

119iAtlasiet Yes (Jā), lai atiestatītu noklusējuma vērtības uzņemšanas izvēlnes opcijām un citiem uzņemšanas iestatījumiem (0 117, 178).Ekspozīcijas r

Seite 46

xiiARīkojoties ar lādētāju, ievērojiet attiecīgos piesardzības noteikumus:• Turiet to sausu. Šīs prasības neievērošana var būt aizdegšanās vai elektri

Seite 47

120iIzvēlieties fotogrāfijām faila formātu un kompresijas pakāpi.Izvēlieties fotogrāfiju izmēru.* Drukas izmērs collās ir vienāds ar attēla izmēru pik

Seite 48

121iANEF (RAW)Attēla izmēram atlasītā opcija neietekmē NEF (RAW) attēlu izmēru. NEF (RAW) attēlus var skatīt kamerā vai, izmantojot programmatūru, pie

Seite 49 - Fotogrāfiju apskatīšana

122iIzvēlieties uzņēmumu skaitu, ko atlasīs viedais fotogrāfijas atlasītājs. Ja ir atlasīts iestatījums 5, kamera saglabās labāko uzņēmumu un 4 labākā

Seite 50

123iIzvēlieties kustības momentuzņēmumu faila formātu (0 53).Izvēlieties, kā kamera iestata ekspozīciju.File Format (Faila formāts)NMS files (NMS fail

Seite 51

124iAtlasiet iestatījumu On (Ieslēgts), lai samazinātu attēla cilindrveida deformāciju fotogrāfijās, kas uzņemtas ar platleņķa objektīviem, un lai sam

Seite 52

125iKrāstelpa nosaka krāsu atveidei pieejamo krāsu gammu. Izvēlieties sRGB fotogrāfijām, kas tiks izmantotas bez izmaiņām „kā ir”, izvēlieties Adobe R

Seite 53 - Radošais režīms

126iAktīvā D-Lighting ļauj saglabāt detaļas izgaismotās vietās un ēnās, veidojot fotogrāfijas ar dabisku kontrastu. Izmantojiet ļoti kontrastainām ain

Seite 54 - Sižeta atlasīšana

127iFotogrāfijas, kas uzņemtas, izmantojot lēnus aizvara ātrumus, tiek automātiski apstrādātas, lai samazinātu „trokšņus” (spilgti punkti, brīvi izvie

Seite 55

128iAtlasiet iestatījumu On (Ieslēgts), lai kustības momentuzņēmumu ierakstīšanas laikā iespējotu elektronisko vibrāciju samazināšanu. Šī funkcija ir

Seite 56

129iAFokusa režīmsPieejamās opcijas mainās, kā aprakstīts tālāk.Izvēlne Fokusa režīmsUzņemšana AF-A (noklusējums), AF-S, AF-C, MFVideoP Programmed aut

Seite 57 - Nepārtrauktā uzņemšana

xiii• Nevienu šī produkta komplektā iekļauto rokasgrāmatu daļu nekādā veidā un ne ar kādiem līdzekļiem nedrīkst pavairot, pārsūtīt, pārrakstīt, uzglab

Seite 58

130iALabu rezultātu iegūšana, izmantojot autofokusuAutofokuss ne pārāk labi darbojas tālāk minētajos apstākļos. Ja kamera šādos apstākļos nespēj fokus

Seite 59 - 16000 s līdz 30 s vai arī

131iManuālais fokussManuālo fokusu var izmantot tad, ja autofokuss nedod vēlamo rezultātu.1Atlasiet manuālo fokusu.2Izvēlieties palielinājumu.3Parādie

Seite 60

132i4Fokusējiet.Grieziet kursortaustiņu, līdz objekts ir fokusā. Grieziet kursortaustiņu pulksteniski, lai palielinātu fokusa attālumu, un pretpulkste

Seite 61

133iIzvēlieties, kā tiks atlasīts autofokusa fokusēšanās apgabals.AF-Area Mode (AF apgabala režīms)eAuto-area (Automātiskais apgabals)Kamera automātis

Seite 62 - Backlighting (Pretgaisma)

134iFokusa fiksatorsJa opcijai Focus mode (Fokusa režīms) ir atlasīts iestatījums Single AF (Viens AF) (0 128), fokusa fiksatoru var izmantot, lai mai

Seite 63

135iLai iespējotu sejas prioritāti, atlasiet iestatījumu On (Ieslēgts) (0 26).Ja ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), iebūvētais AF palīggaismotājs

Seite 64

136iZibspuldzes kompensācija izmaina kameras ieteikto zibspuldzes līmeni, mainot galvenā objekta spilgtumu attiecībā pret fonu. Izvēlieties vērtības n

Seite 65 - Lēnas rādīšanas režīms

137((Video izvēlneLai parādītu video izvēlni, nospiediet G un atlasiet opciju Movies (Video).Video izvēlne satur šādas opcijas:1 Mainās atkarībā no ob

Seite 66 - Progresa indikators

138(Atlasiet iestatījumu Yes (Jā), lai atiestatītu video izvēlnes opcijām to noklusējuma vērtības (0 137).Izvēlieties kadru uzņemšanas ātrumu lēnās at

Seite 67

139(Izvēlieties HD video kadra izmēru un kadru uzņemšanas ātrumu (0 58).* Sensora izvade ir aptuveni 60 kadri/s.Movie Settings (Video iestatījumi)Opci

Seite 68

xivPaziņojumi pircējiem EiropāŠis simbols norāda, ka elektriskās un elektroniskās ierīces jāsavāc atsevišķi.Tālāk tekstā minētais attiecas tikai uz li

Seite 69

140(Noregulējiet iebūvētā mikrofona video skaņas ieraksta iestatījumus.❚❚ Microphone (Mikrofons)Lai atspējotu skaņas ierakstīšanu, atlasiet opciju Mic

Seite 70 - Labākā uzņēmuma izvēlēšanās

141))Attēla apstrādes izvēlneLai parādītu attēla apstrādes izvēlni, nospiediet G un atlasiet opciju Image processing (Attēla apstrāde).Attēla apstrāde

Seite 71

142)Atlasiet iestatījumu Yes (Jā), lai atiestatītu attēla apstrādes izvēlnes opcijām to noklusējuma vērtības (0 141).Baltā balanss nodrošina to, ka ga

Seite 72

143)Baltā balansa precīza ieregulēšanaOpcijas, izņemot opciju Preset manual (Manuāli iepriekš iestatīts), precīzi var ieregulēt šādi:1Parādiet precīzā

Seite 73 - 174. lpp

144)Iepriekš iestatīts manuālaisManuāli iepriekš iestatīto režīmu izmanto, lai ierakstītu un izsauktu pielāgotus baltā balansa iestatījumus fotografēš

Seite 74

145)3Izmēriet baltā balansu.Kad kamera ir gatava baltā balansa mērīšanai, tiks parādīts mirgojošs L. Iekams indikators pārtrauc mirgot, kadrējiet norā

Seite 75

146)DAutomātiskā strāvas izslēgšanaJa laika periodā, kas atlasīts iestatīšanas izvēlnes iestatījumam Auto power off (Automātiskā strāvas izslēgšana),

Seite 76

147)Jo lielāka ir ISO jutība, jo mazāk gaismas ir vajadzīgs, lai veiktu ekspozīciju, ļaujot izmantot lielākas aizvara ātruma vai mazākas apertūras atv

Seite 77

148)Izvēlieties, kā kamera apstrādās fotogrāfijas.Picture Controls mainīšanaEsošās iepriekš iestatītās vai pielāgotās Picture Controls (0 152) var mai

Seite 78 - HD video ierakstīšana

149)2Noregulējiet iestatījumus.Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu nepieciešamo iestatījumu, un nospiediet 4 vai 2, lai izvēlētos vērtību. Atkārtojiet šo

Seite 79

xvPaziņojums par kopēšanas un pavairošanas aizliegumuŅemiet vērā, ka saskaņā ar likumu jūs var sodīt pat tikai par to, ka jūsu īpašumā ir materiāli, k

Seite 80

150)❚❚ Picture Control iestatījumiQuick adjust (Ātrā pielāgošana)Izvēlieties opciju starp –2 un +2, lai samazinātu vai palielinātu atlasītās Picture C

Seite 81 - 100 s, ja tīkla

151)D„A” (Automātiski)Automātiskās asuma palielināšanas, kontrasta un piesātinājuma rezultāti atšķiras atkarībā no ekspozīcijas un objekta novietojuma

Seite 82

152)Kopā ar kameru piegādātās Picture Controls var modificēt un saglabāt kā pielāgotas Picture Controls.Edit/Save (Rediģēt/Saglabāt)Lai izveidotu piel

Seite 83 - Pieejamais laiks

153)Load from/Save to Card (Ielādēt no/Saglabāt kartē)Pielāgotās Picture Controls, kas izveidotas, izmantojot utilītprogrammu Picture Control Utility,

Seite 84

154)Atlasiet iestatījumu On (Ieslēgts), lai samazinātu „trokšņus” (brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, līnijas vai aizmiglojums). Ja ir atlasīts iestatī

Seite 85 - Video skatīšana

155ggIestatīšanas izvēlneLai parādītu iestatīšanas izvēlni, nospiediet G un atlasiet opciju Setup (Iestatīšana).Iestatīšanas izvēlnē ir šādas opcijas:

Seite 86 - Video izdzēšana

156gAtlasiet Yes (Jā), lai iestatīšanas izvēlnes opcijām, izņemot Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana), Time zone and date (Laika josla un datums

Seite 87

157gJa ir atlasīta opcija Enable release (Iespējot atbrīvošanu), aizvaru var atbrīvot arī tad, ja kamerā nav ievietota atmiņas karte. Attēli netiks ie

Seite 88

158gPlayback (Atskaņošana)Izvēlieties informāciju, kas tiks rādīta atskaņošanas laikā (0 79).Iezīmējiet vienumus un nospiediet 2, lai tos atlasītu vai

Seite 89 - Automātiskā taimera režīmi

159gJa ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), ekspozīcija tiks fiksēta, ja aizvara atbrīvošanas poga tiks nospiesta līdz pusei.Samaziniet mirgoņu un joslu

Seite 90

xviAVC Patent Portfolio LicenseŠIS PRODUKTS IR LICENCĒTS SASKAŅĀ AR „AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE” (AVC PATENTU PORTFEĻA LICENCI) UN PAREDZĒTS PATĒRĒT

Seite 91 - 3 EV soli. Parasti pozitīvas

160gMainiet laika joslas, iestatiet kameras pulksteni, izvēlieties datuma rādīšanas formātu un ieslēdziet vai izslēdziet pāreju uz vasaras laiku (0 20

Seite 92 - Iebūvētā zibspuldze

161gFotogrāfijas, kas uzņemtas, kad ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), satur informāciju par kameras orientāciju, kas ļauj tās automātiski pagriez

Seite 93

162gPārbaudiet un optimizējiet kameras attēla sensoru un attēla procesorus, ja attēlos esat pamanījuši negaidītus spilgtus plankumus (ņemiet vērā, ka

Seite 94

163nnTehniskas piezīmesŠī nodaļa sniedz informāciju par saderīgiem piederumiem, kameras tīrīšanu un uzglabāšanu un par to, ko darīt, ja tiek parādīts

Seite 95

164nProgrammatūra Capture NX 2: pilnvērtīga fotogrāfiju rediģēšanas pakete, kas piedāvā tādas funkcijas kā baltā balansa regulēšana un krāsu kontrole

Seite 96 - WU-1b lietošana pirmo reizi

165nApstiprinātās atmiņas kartesTālāk norādītās atmiņas kartes ir pārbaudītas un apstiprinātas izmantošanai ar kameru. Video ierakstīšanai ieteicams i

Seite 97

166nApstiprinātās Eye-Fi kartesEye-Fi kartes, tās ievietojot kamerā, var izmantot, lai augšupielādētu fotogrāfijas iepriekš atlasītā mērķa punktā. Kop

Seite 98

167nBarošanas savienotāja un maiņstrāvas adaptera pievienošanaIzslēdziet kameru, iekams pievienot papildu barošanas savienotāju vai maiņstrāvas adapte

Seite 99 - Vairāk par atskaņošanu

168n4Pievienojiet maiņstrāvas adapteri.Pievienojiet maiņstrāvas adaptera barošanas vadu pie maiņstrāvas adaptera kontaktligzdas (q), bet savienotāja E

Seite 100 - Nekustīgi attēli

169nUzglabāšanaJa kamera ilgāku laiku netiks lietota, izņemiet akumulatoru un uzglabājiet to vēsā, sausā vietā, uzliekot kontakta vāku tam paredzētajā

Seite 101

xviiDIzmantojiet tikai Nikon zīmola piederumusTikai Nikon zīmola piederumi, ko Nikon sertificējis izmantošanai ar jūsu Nikon digitālo kameru, ir izstr

Seite 102 - Sīktēlu atskaņošana

170nNemetiet: ierīcei var rasties darbības traucējumi, ja tā ir pakļauta spēcīgiem triecieniem vai vibrācijai.Uzglabājiet sausumā: šis izstrādājums na

Seite 103 - Kalendāra atskaņošana

171nTīrīšana: tīrot kameras korpusu, izmantojiet pūtēju, lai uzmanīgi noņemtu putekļus un plūksnas, pēc tam to uzmanīgi noslaukiet ar mīkstu, sausu dr

Seite 104 - Atskaņošanas tālummaiņa

172nNeatstājiet objektīvu pavērstu pret sauli: neatstājiet objektīvu ilgāku laiku pavērstu pret sauli vai citu spēcīgu gaismas avotu. Intensīva gaisma

Seite 105 - Attēlu izdzēšana

173n• Ja ievērojami samazinās laiks, kurā pilnībā uzlādēts akumulators, to izmantojot istabas temperatūrā, saglabā lādiņu, tad šāds akumulators ir jān

Seite 106 - Attēlu vērtēšana

174nNākamajā tabulā norādīti iestatījumi, kurus var regulēt katrā no režīmiem.❚❚ Režīmi C Automātiski, u Labākā momenta tveršana, v Uzlabots video un

Seite 107 - Slīdrādes

175n1 Neietekmē video, kas ierakstīts, izmantojot video ierakstīšanas pogu.2 RAW attēlu izmērs ir fiksēts uz 3872 × 2592 pikseļiem.3 Tikai viedā fotog

Seite 108 - Pielāgojiet šādas opcijas:

176n❚❚ w Radošais režīmsNākamajā tabulā radošie režīmi ir norādīti ar šādām ikonām: j nakts ainava, onakts portrets, m pretgaisma, q maigs, r miniatūr

Seite 109

177n1 Neietekmē video, kas ierakstīts, izmantojot video ierakstīšanas pogu.2 NEF (RAW) nav pieejams.3 RAW attēlu izmērs ir fiksēts uz 3872 × 2592 piks

Seite 110

178nAtskaņošanas, uzņemšanas, video, attēla apstrādes un iestatīšanas izvēlņu opciju noklusējuma iestatījumu aprakstus skatiet attiecīgi 107., 117., 1

Seite 111 - Savienojumi

179nNākamajā tabulā norādīts attēlu skaits vai video apjoms, ko var saglabāt 16 GB Toshiba SD-E016GUX UHS-I SDHC kartē ar dažādiem attēla kvalitātes,

Seite 112

Pateicamies, ka esat iegādājušies Nikon digitālo kameru. Lai izmantotu visas kameras sniegtās iespējas, lūdzam rūpīgi izlasīt visas instrukcijas un uz

Seite 114

180n❚❚ HD video* Informāciju par maksimālo garumu, ko var ierakstīt vienā klipā, skatiet 139. lpp.❚❚ Lēnās atskaņošanas video* Vienā klipā var ierakst

Seite 115 - Attēlu pārsūtīšana

181nJa kamera nedarbojas, kā paredzēts, iekams konsultēties ar izplatītāju vai Nikon pārstāvi, pārbaudiet biežāk sastopamo problēmu sarakstu.Akumulato

Seite 116 - Attēlu skatīšana

182nUzņemšana (visi režīmi)Paiet laiks, kamēr kamera ieslēdzas: izdzēsiet failus vai formatējiet atmiņas karti.Atspējota aizvara atbrīvošana:• Ir iztu

Seite 117 - Papildu informācija

183nUzņemšana (P, S, A un M režīmi)VideoVideo vai displejā parādās mirgoņa vai joslas: izvēlieties vienumam Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana)

Seite 118 - Īsfilmu veidošana

184nAtskaņošanaDažādi„Vertikālie” (portreta orientācijas) attēli tiek parādīti „horizontālā” (ainavas) orientācijā:• Vienumam Rotate tall (Vertikālo a

Seite 119

185nŠajā sadaļā uzskaitīti kļūdu paziņojumi, kas parādās displejā.Kļūdu paziņojumiPaziņojums Risinājums 0(Mirgo aizvara ātruma vai apertūras atvēruma

Seite 120 - Fotogrāfiju skatīšana TV

186nMemory card is locked (write protected). (Atmiņas karte ir bloķēta (aizsargāta pret ierakstīšanu).)Izslēdziet kameru un pārbīdiet kartes ieraksta

Seite 121

187n* Papildu informāciju skatiet printera rokasgrāmatā.Failed to update lens firmware. Try again after turning the camera off and on. (Nevar atjaunin

Seite 122 - Fotogrāfiju drukāšana

188nDigitālā kamera Nikon 1 S1SpecifikācijasTipsTips Digitālā kamera ar maināmo objektīvu atbalstuObjektīva savienojums Nikon savienojums 1Faktiskais

Seite 123 - Attēlu drukāšana pa vienam

189nUzņemšanas režīmiC automātiskais; w radošais ar iespēju izvēlēties šādas opcijas: P, S, A, M, j nakts ainava, o nakts portrets, m pretgaisma, q ma

Seite 124 - Vairāku attēlu drukāšana

1ssIevadsIekams lietot kameru pirmo reizi, pārliecinieties, ka iepakojumā ir Lietošanas rokasgrāmatā norādītie priekšmeti.Iekams sākt

Seite 125

190nFokussAutofokuss Hibrīda autofokuss (fāzes noteikšanas/kontrasta noteikšanas AF); AF palīggaismotājsObjektīva servo • Autofokuss (AF): viens AF (A

Seite 126

191nVideoMērīšana TTL mērīšana, izmantojot attēla sensoruMērīšanas metode • Matrix (Matrica)• Center-weighted (Centra svērtais): mēra 4,5 mm apli kadr

Seite 127 - Atskaņošanas izvēlne

192n• Ja nav noteikts citādi, visi lielumi attiecas uz kameru ar pilnībā uzlādētu akumulatoru, kas tiek darbināta temperatūrā, ko noteikusi Kameru un

Seite 128

193nAkumulatora lādētājs MH-27Nominālā ievades jauda Maiņstrāva, 100–240 V, 50–60 Hz, 0,2 ANominālā izvades jauda Līdzstrāva, 8,4 V/0,6 AAtbalstītie a

Seite 129 - Daudzu attēlu atlasīšana

194nSpecifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Nikon nav atbildīgs par kaitējumu, kura cēlonis ir jebkādas kļūdas, ko var saturēt šī rokasgrāma

Seite 130 - Rating (Vērtēšana)

195n❚❚ 1 NIKKOR objektīvi1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,61 NIKKOR 11–27,5 mm f/3,5–5,6Objektīva pārsega uzstādīšanas atzīmeTālummaiņas gredzensObjektīva

Seite 131 - D-Lighting

196n1 NIKKOR objektīvi ir īpaši paredzēti Nikon 1 maināmo objektīvu formāta digitālajām kamerām. Skata leņķis ir ekvivalents 35 mm formāta objektīvam

Seite 132 - Resize (Mainīt izmērus)

197nAPiegādes komplektā iekļautie piederumi• Fiksējams 40,5 mm priekšējais objektīva vāciņš LC-N40.5• Objektīva aizmugures vāciņš LF-N1000APapildu pie

Seite 133 - Crop (Apcirpšana)

198n❚❚ Papildu savienojuma adapteris FT1Šajā sadaļā atradīsiet informāciju par papildu savienojuma adaptera FT1 lietošanu. Iekams turpināt, noteikti p

Seite 134 - Edit Movie (Rediģēt video)

199nJa objektīvs atbalsta autofokusu ar manuālu korekciju, pēc fokusēšanas, izmantojot autofokusu, Jūs varat, turot līdz pusei nospiestu aizvara atbrī

Seite 135 - Change Theme (Mainīt tēmu)

2sVeltiet dažus mirkļus, lai sīkāk iepazītu kameras vadības pogas un displejus. Iespējams, būtu lietderīgi ielikt šajā sadaļā grāmatzīmi, lai tajā ies

Seite 136

200nElektroniskais diapazona meklētājsŅemiet vērā, ka, uzņemot atsevišķus objektus, fokusa indikators (I) var tikt parādīts, ja kamera nav fokusā. Pir

Seite 137 - Uzņemšanas izvēlne

201nPiesardzības pasākumi lietošanas laikā• Objektīvi, kas sver vismaz 380 g, visu laiku ir jābalsta. Neturiet un nenēsājiet kameru aiz siksnas, neatb

Seite 138

202n❚❚ Atbalstītie standarti• DCF versija 2.0: dizaina nolikums kameras failu sistēmām (Design Rule for Camera File Systems – DCF) ir standarts, kas t

Seite 139

203nAInformācija par preču zīmēmMacintosh, Mac OS un QuickTime ir Apple Inc. reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs. Microsoft, Windows un W

Seite 140 - Image Size (Attēla izmērs)

204nAkumulatora darbmūžsUzņēmumu skaits un video apjoms, ko var ierakstīt ar pilnīgi uzlādētu akumulatoru, mainās atkarībā no akumulatora stāvokļa, te

Seite 141

205nSimboliC (Automātiskais režīms) ...9, 23w (Radošais režīms) ... 10, 33u (Labākā momenta tveršanas režīms) ...

Seite 142

206nApertūras prioritātes automātiskais režīms ...34, 38, 57, 119Asuma palielināšana ...1

Seite 143 - Metering (Mērīšana)

207nFT1 ...198HH.264 ...191H

Seite 144

208nObjektīva vāciņš ...196Objektīvs ...18, 26, 127, 163, 193Optiskā VR ...

Seite 145 - Color Space (Krāstelpa)

209nZZibspuldze ...72, 136Zibspuldzes diapazons ... 75Zibspuldzes gatavības indikators

Seite 146

3sKameras korpuss (turpinājums)* Kamera neatbalsta trijkāja stiprinājuma adapteri TA-N100.2110113457612 13891 Monitors...

Seite 147 - Optical VR (Optiskā VR)

Bez rakstiskas NIKON CORPORATION atļaujas aizliegts šo rokasgrāmatu jebkādā veidā reproducēt kopumā vai pa daļām (izņemot īsus citātus atsaucēs vai re

Seite 148 - Focus Mode (Fokusa režīms)

4sMonitors* Pieejams tikai, ja, izpildot iestatīšanas izvēlnes vienumu secību Display (Displejs) > Shooting (Uzņemšana), ir atlasīta opcija Detaile

Seite 149

5sAKadrēšanas režģisKadrēšanas režģi var parādīt, iestatīšanas izvēlnē vienumam Display (Displejs) > Grid display (Režģa displejs) atlasot opciju O

Seite 150

6sKursortaustiņšKursortaustiņu un J pogu izmanto iestatījumu regulēšanai, kā arī, lai pārvietotos pa kameras izvēlnēm.KursortaustiņšIestatījumi: &

Seite 151 - Manuālais fokuss

7sG pogaUzņemšanas režīmam un lielākajai daļai uzņemšanas, atskaņošanas un iestatījumu opciju var piekļūt no kameras izvēlnēm. Nospiediet G pogu, lai

Seite 152

8s❚❚ Uzņemšanas režīma izvēlēšanāsLai parādītu uzņemšanas režīmu izvēlni, nospiediet G pogu, iezīmējiet opciju Shooting mode (Uzņemšanas režīms) un no

Seite 153

9sKatram režīmam pieejamās opcijas var parādīt, iezīmējot režīmu un nospiežot 2. Nospiediet 4, lai atgrieztos uzņemšanas režīma izvēlnē.z Kustības mom

Seite 154 - Fokusa fiksators

iIegūstiet no savas kameras pēc iespējas vairāk 0 iiSatura rādītājs 0 ivsIevads 0 1zAutomātiskais režīms 0 236Radošais režīms 0 33bLabākā momenta tver

Seite 155 - AF palīggaismotājs

10sw Radošais režīms: izvēlieties sižetu (0 33).• Programmed auto (Ieprogrammēts automātiskais) (P)• Night portrait (Nakts portrets) (o)• Shutter-prio

Seite 156 - 3 EV soli; parasti pozitīvas

11sA& (Funkcija)Katrā režīmā pieejamās opcijas var parādīt arī, atlasot uzņemšanas režīmu un nospiežot kursortaustiņa elementu &.Atskaņošanas

Seite 157 - Video izvēlne

12s❚❚ Kameras izvēlņu lietošana1Atlasiet vienumu.2Atlasiet opciju.Izmantojiet kursortaustiņu (0 6), lai pārvietotos pa atskaņošanas, uzņemšanas, video

Seite 158

13s1Piestipriniet kameras siksnu.Droši piestipriniet siksnu pie abām kameras cilpām.2Uzlādējiet akumulatoru.Ievietojiet akumulatoru lādētājā q un iesp

Seite 159

14sDAkumulators un lādētājsIzlasiet un ievērojiet brīdinājumus, kas sniegti šīs rokasgrāmatas x–xii un 170.–173. lpp. Neizmantojiet akumulatoru, ja vi

Seite 160

15s3Ievietojiet akumulatoru un atmiņas karti.Pārbaudiet, vai akumulators un karte ir ievietoti pareizi. Izmantojot akumulatoru, lai piespiestu vienai

Seite 161 - Attēla apstrādes izvēlne

16sDAkumulatoru un atmiņas karšu ievietošana un izņemšanaIekams ievietot vai izņemt akumulatorus vai atmiņas kartes, vienmēr izslēdziet kameru. Ņemiet

Seite 162 - White Balance (Baltā balanss)

17sAAkumulatoru un atmiņas karšu izņemšanaIzslēdziet kameru, pārliecinieties, ka atmiņas kartes piekļuves lampiņa (03) ir nodzisusi, un atveriet akumu

Seite 163

18s4Pievienojiet objektīvu.Uzmanieties, lai pēc objektīva vai korpusa vāciņa noņemšanas kamerā neiekļūtu putekļi. Šajā rokasgrāmatā ilustratīvos nolūk

Seite 164 - Iepriekš iestatīts manuālais

19s5Ieslēdziet kameru.Nospiediet barošanas slēdzi, lai ieslēgtu kameru. Strāvas indikators īslaicīgi iedegsies ar zaļu gaismu, un ieslēgsies monitors.

Seite 165

iiIegūstiet no savas kameras pēc iespējas vairākUzņemiet fotogrāfijas, izmantojot aizvara atbrīvošanas pogu.Fotogrāfijas jebkurā režīmā var uzņemt, no

Seite 166

20s6Izvēlieties valodu un iestatiet pulksteni.Ieslēdzot kameru pirmoreiz, tiks parādīts valodas izvēles dialoglodziņš. Lai izvēlētos valodu un iestatī

Seite 167 - ISO Sensitivity (ISO jutība)

21sAKameras pulkstenisKameras pulkstenis nav tik precīzs kā lielākā daļa rokas vai sadzīves pulksteņu. Regulāri pārbaudiet pulksteni, salīdzinot to ar

Seite 168 - Picture Control

22s7Pārbaudiet akumulatora līmeni un atmiņas kartes ietilpību.Monitorā pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni un atlikušo kadru skaitu.❚❚ Akumulatora l

Seite 169

23zzAutomātiskais režīmsUzņemiet fotogrāfijas un video. Kamera automātiski regulē iestatījumus, lai pielāgotos objektam.1Atlasiet C režīmu.2Sagatavoji

Seite 170

24z4Fokusējiet.Lai fokusētu, nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu. Ja objekts ir slikti apgaismots, var pacelties zibspuldze (0 72) un var

Seite 171

25zAAizvara atbrīvošanas pogaKameras aizvara atbrīvošanas pogai ir divi stāvokļi. Kamera fokusējas, kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pu

Seite 172 - Edit/Save (Rediģēt/Saglabāt)

26zATālummaiņas objektīva lietošanaIzmantojiet tālummaiņas gredzenu, lai tuvinātu objektu, aizpildot lielāko daļu kadra, vai arī lai tālinātu, palieli

Seite 173

27z❚❚ Tiešā attēla kontroleTiešā attēla kontrole ļauj priekšskatīt, kā katras vadības izmaiņas ietekmēs galīgo fotogrāfiju. Lai automātiskajam režīmam

Seite 174

28zMotion control (Kustības kontrole): parādiet kustību, izpludinot kustībā esošus objektus, vai „iesaldējiet” kustību, lai asi attēlotu kustībā esošu

Seite 175 - Iestatīšanas izvēlne

29zLai pabeigtu atskaņošanu un atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.Fotogrāfiju apskatīšanaNospiediet K, lai

Seite 176

iiiPiederumiPaplašiniet savas fotografēšanas iespējas, izmantojot plašu maināmu objektīvu un citu piederumu klāstu (0 163).ObjektīviAdapteri bezvadu s

Seite 177 - Display (Displejs)

30zAttēlu izdzēšanaLai izdzēstu pašreizējo attēlu, nospiediet O pogu. Ņemiet vērā, ka attēlus pēc to izdzēšanas nav iespējams atgūt.1Parādiet fotogrāf

Seite 178 - Playback (Atskaņošana)

31zAutomātiskajā režīmā video ierakstīšanas pogu var izmantot, lai uzņemtu augstas izšķirtspējas (HD) video ar skaņu un izmēru attiecību 16 : 9 (displ

Seite 180 - Language (Valoda)

3366Radošais režīmsIzvēlieties radošo režīmu, lai uzņemtu fotogrāfijas, izmantojot speciālos efektus, pielāgotu iestatījumus atbilstoši sižetam vai ko

Seite 181

346Radošajā režīmā var izvēlēties šādus sižetus:Sižeta atlasīšanaOpcija AprakstsProgrammed auto (Ieprogrammēts automātiskais) (P)Kamera iestata aizvar

Seite 182

356Night portrait (Nakts portrets) (o)Ikreiz, kad aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz galam, kamera uzņem uzņēmumu sēriju (dažus ar zibspuld

Seite 183 - Tehniskas piezīmes

366P, S, A un M režīmi piedāvā dažādas pakāpes kontroli pār aizvara ātruma un apertūras atvēruma iestatījumiem. Izvēlieties režīmu un noregulējiet ies

Seite 184

376S Shutter-Priority Auto (Aizvara prioritātes automātiskais režīms)Aizvara prioritātes automātiskajā režīmā izvēlieties aizvara ātrumu, savukārt kam

Seite 185 - Apstiprinātās atmiņas kartes

386A Aperture-Priority Auto (Apertūras prioritātes automātiskais režīms)Apertūras prioritātes automātiskajā režīmā Jūs varat izvēlēties apertūras atvē

Seite 186 - Apstiprinātās Eye-Fi kartes

396M Manual (Manuālais)Manuālajā režīmā Jūs kontrolējat gan aizvara ātrumu, gan apertūras atvērumu.❚❚ Aizvara ātruma un apertūras atvēruma izvēlēšanās

Seite 187

ivIegūstiet no savas kameras pēc iespējas vairāk ...iiPiederumi...

Seite 188

406❚❚ Ilgas ekspozīcijas (tikai M režīms)Atlasiet aizvara ātrumu „Bulb” (Spuldzīte), lai iegūtu ilgas ekspozīcijas fotogrāfijām ar kustīgiem gaismas a

Seite 189 - Uzglabāšana un tīrīšana

4162Izvēlieties aizvara ātrumu „Bulb” (Spuldzīte).Nospiediet 2, lai iezīmētu aizvara ātrumu, un grieziet kursortaustiņu pretpulksteniski, lai atlasītu

Seite 190

426Tas, kura metode tiek izmantota noēnoto detaļu atainošanai, ir atkarīgs no uzņemšanas izvēlnē vienumam HDR atlasītās opcijas (0 117).Backlighting (

Seite 191

436Video ierakstīšana radošajā režīmāRadošajā režīmā video ierakstīšanas pogu var izmantot, lai uzņemtu augstas izšķirtspējas (HD) video ar skaņu un i

Seite 193

45bbLabākā momenta tveršanas režīmsŠis režīms ir ideāli piemērots ātri mainīgu un grūti notveramu objektu uzņemšanai. Izvēlieties aizvara atbrīvošanas

Seite 194 - Pieejamie iestatījumi

46b2Kadrējiet fotogrāfiju.3Nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.4Skatiet bufera saturu.5Ierakstiet vajadzīgo kadru.Kadrējiet fotogrāfiju, n

Seite 195

47bIzvēlieties viedā fotogrāfijas atlasītāja režīmu, lai ļautu kamerai Jums palīdzēt uzņemt fotogrāfijas, kurās tiek tverta portreta objekta acumirklī

Seite 196

48b2Kadrējiet fotogrāfiju.3Sāciet ierakstīt fotogrāfijas atmiņas buferī.4Uzņemiet.Vienmērīgi nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu. Kamera s

Seite 197

49bABuferizācijaBuferizācija sākas, nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, un beidzas pēc aptuveni 90 sekundēm vai arī, kad aizvara atbrīvoša

Seite 198 - Noklusējuma iestatījumi

vLabākā momenta tveršanas režīms 45Lēnas rādīšanas režīms ...45Viedais fotogr

Seite 199 - Atmiņas kartes kapacitāte

50bLabākā uzņēmuma izvēlēšanāsAr viedo fotogrāfijas atlasītāju uzņemto fotogrāfiju skatīšanaNospiediet K un izmantojiet kursortaustiņu, lai parādītu f

Seite 200 - ❚❚ Kustības momentuzņēmumi

51bAttēlu izdzēšanaNospiežot O, kad ir atlasīts attēls, kas uzņemts, izmantojot viedo fotogrāfijas atlasītāju, tiek parādīts apstiprinājuma dialoglodz

Seite 202 - Uzņemšana (visi režīmi)

5399Kustības momentuzņēmuma režīmsKopā ar fotogrāfijām ierakstiet īsas video vinjetes. Ikreiz, kad tiek atbrīvots aizvars, kamera ieraksta nekustīgu a

Seite 203

5493Sāciet buferizāciju.4Uzņemiet.Vienmērīgi nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu. Kamera ierakstīs fotogrāfiju kopā ar aptuveni 1,6 s garu

Seite 204 - Atskaņošana

559❚❚ Tēmas izvēlēšanāsLai izvēlētos video fona mūziku, nospiediet 1 (&) un izmantojiet kursortaustiņu un J pogu, lai atlasītu Beauty (Daiļums), W

Seite 205 - Kļūdu paziņojumi

569Kustības momentuzņēmumu izdzēšanaLai izdzēstu pašreizējo kustības momentuzņēmumu, nospiediet pogu O. Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš; no

Seite 206

57yyVideo ierakstīšana un skatīšanaKamera var ierakstīt augstas izšķirtspējas (high-definition — HD) video ar izmēru attiecību 16 : 9 un lēnās atskaņo

Seite 207

58yIerakstiet video ar skaņu un izmēru attiecību 16 : 9.1Izvēlēties uzņemšanas režīmu.2Kadrējiet sākuma uzņēmumu.HD video ierakstīšanaNospiediet G pog

Seite 208 - Specifikācijas

59y3Sāciet ierakstīšanu.4Beidziet ierakstīšanu.Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet video ierakstīšanas pogu. Ieraksta laikā monitorā tiek rādīts ieraks

Seite 209 - 3 EV soli

viAttēlu izdzēšana ... 85Pašreizējā attēla izdzēšana...

Seite 210

60yAVideo apcirpšanaMonitorā tiek parādīta video apcirpšana.AFokusa fiksatorsJa uzlabotajā video režīmā video izvēlnes opcijai Focus mode (Fokusa režī

Seite 211

61y❚❚ Fotogrāfiju uzņemšana HD video ierakstīšanas laikāNospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam, lai uzņemtu fotogrāfiju, nepārtraucot HD vide

Seite 212 - 4 collas (ISO 1222)

62yLēnās atskaņošanas video bez skaņas un ar izmēru attiecību 8 : 3 var ierakstīt, uzlabotā video režīmā 1 (&) pogas izvēlnē izvēloties opciju y S

Seite 213

63y3Fokusējiet.4Sāciet ierakstīšanu.Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet video ierakstīšanas pogu. Ieraksta laikā monitorā tiek rādīts ieraksta indikato

Seite 214

64y5Beidziet ierakstīšanu.Lai beigtu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet video ierakstīšanas pogu. Ierakstīšana beidzas automātiski, kad ir sasniegts mak

Seite 215 - 1 NIKKOR 11–27,5 mm f/3,5–5,6

65yVideo pilnrāmja kadra atskaņošanā tiek apzīmēti ar 1 ikonu (0 29). Lai sāktu atskaņošanu, nospiediet 3.Iespējams veikt šādas darbības:Video skatīša

Seite 216

66yVideo izdzēšanaLai izdzēstu pašreizējo video, nospiediet O. Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš; vēlreiz nospiediet O, lai izdzēstu video un

Seite 217

67ttVairāk par fotogrāfiju uzņemšanuNospiežot 4 (C) uz kursortaustiņa, tiek parādītas nekustīgās fotogrāfijas aizvara atbrīvošanas režīmu izvēles:Nepā

Seite 218

68tDNepārtrauktas uzņemšanas režīmsMaksimālais uzņēmumu skaits, ko var uzņemt vienā sērijveida uzņemšanā, mainās atkarībā no atbrīvošanas režīma. Pie

Seite 219 - Navigācijas logs

69tAutomātiskā taimera režīmiAutomātisko taimeri var izmantot, lai samazinātu kameras drebēšanu, vai pašportretu uzņemšanai.1Parādiet atbrīvošanas rež

Seite 220

viiUzņemšanas izvēlne 117Reset Shooting Options (Atiestatīt uzņemšanas opcijas)... 119Exposure Mode (Ekspozīcijas režīms) ...

Seite 221

70tŅemiet vērā, ka taimeris var neieslēgties un fotogrāfija var netikt uzņemt, ja kamera nespēj fokusēties, vai citās situācijās, kurās nevar atbrīvot

Seite 222

71tEkspozīcijas kompensāciju izmanto, lai mainītu kameras piedāvāto ekspozīcijas vērtību, padarot fotogrāfijas gaišākas vai tumšākas.1Parādiet ekspozī

Seite 223

72tIzmantojiet iebūvēto zibspuldzi papildu apgaismošanai, ja objekts ir slikti izgaismots, vai arī, lai apgaismotu no aizmugures izgaismotus objektus.

Seite 224 - Akumulatora darbmūžs

73tZibspuldzes režīma izvēlēšanāsPieejamās opcijas mainās atkarībā no uzņemšanas režīma.1 Atlasiet, lai atspējotu iebūvēto zibspuldzi.2 Pieejams tikai

Seite 225

74tDZibspuldzes pacelšanaJa tiek lietota zibspuldze, pārliecinieties, ka tā ir pilnībā pacelta, kā parādīts pa labi. Nepieskarieties zibspuldzei uzņem

Seite 226

75tAIebūvētās zibspuldzes nolaišanaLai taupītu enerģiju, kad zibspuldze netiek lietota, viegli paspiediet to uz leju, līdz tā ar klikšķi fiksējas viet

Seite 227

76tPiestipriniet papildu adapteri bezvadu savienojumam ar mobilo ierīci WU-1b pie kameras USB savienotāja, lai kopētu attēlus uz viedtālruni vai planš

Seite 228

77t4Uzņemiet attēlus attālināti.Kad bezvadu savienojums ir izveidots, viedā ierīce parādīs caur kameras objektīvu redzamo skatu; kamera parādīs paziņo

Seite 230 - 6MVA50Y2-02

79IIVairāk par atskaņošanuAttēliem, kas tiek rādīti pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā, tiek uzlikta fotogrāfijas informācija (0 29). Parādīto inform

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare