Nikon Nikon 1 J3 Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Mixer / Küchenmaschine Zubehör Nikon Nikon 1 J3 herunter. Nikon Nikon 1 J3 Atsauces rokasgrāmata (pilnīgi norādījumi) Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 234
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet4.9 / 5. Basierend auf16 Kundenbewertungen

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - Atsauces rokasgrāmata

DIGITĀLĀ KAMERAAtsauces rokasgrāmataLv

Seite 2

viiiAttēla apstrādes izvēlne 143Reset Processing Options (Atiestatīt apstrādes opcijas) ...144White Balance (Baltā balanss) ...

Seite 3

80I❚❚ Detalizēta fotogrāfijas informācijaNekustīgi attēliVideo1 23476581211131410159271628171824252622 2023 192127242522 2023 19211 2 4651211291326163

Seite 4 - Video ierakstīšanas poga

81IAHistogrammas (0 80)Kameras histogrammas ir paredzētas tikai kā palīglīdzeklis un var atšķirties no attēlveidošanas lietojumprogrammu histogrammām.

Seite 5 - Piederumi

82ILai attēlus skatītu sīktēlu skatā pa 4, 9 vai 72 attēliem, nospiediet J, kad attēls ir parādīts pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā, un pagrieziet

Seite 6 - Satura rādītājs

83ILai skatītu attēlus, kas uzņemti izvēlētajā datumā, grieziet kursortaustiņu pretpulksteniski, kad ir parādīti 72 attēli (0 82).Iespējams veikt šāda

Seite 7

84ILai tuvinātu fotogrāfiju, parādiet to pilnrāmja kadrā, nospiediet J un grieziet kursortaustiņu pulksteniski. Atskaņošanas tālummaiņa nav pieejama v

Seite 8

85IAttēlus no atmiņas kartes var izdzēst, kā aprakstīts tālāk. Ņemiet vērā, ka pēc izdzēšanas attēlus vairs nevar atgūt; aizsargātie attēli netiks izd

Seite 9

86IVērtējiet attēlus vai atzīmējiet tos, lai izdzēstu vēlāk. Vērtēšana nav pieejama aizsargātiem attēliem.1Atlasiet attēlu.Parādiet attēlu pilnrāmja k

Seite 10

87I1Atlasiet attēla tipu, kas tiks izmantots slīdrādē.Iezīmējiet vēlamo opciju un nospiediet J.SlīdrādesLai skatītu atmiņas kartē esošo attēlu slīdrād

Seite 11

88I2Noregulējiet rādīšanas ilgumu un izvēlieties fona celiņu.Pielāgojiet šādas opcijas:Frame interval (Kadru intervāls)Izvēlieties, cik ilgi tiek rādī

Seite 12 - Jūsu drošībai

89I3Atlasiet opciju Start (Sākt).Slīdrādes laikā var veikt šādas darbības:Pabeidzot slīdrādi, tiks parādītas pa labi redzamās opcijas. Atlasiet opciju

Seite 13

ixTehniskas piezīmes 165Papildu piederumi ... 165Apstiprinātās atmiņas k

Seite 15 - Paziņojumi

91QQSavienojumiInstalējiet piegādes komplektā iekļauto programmatūru, lai varētu kopēt attēlus datorā, lai tos skatītu un rediģētu, kā arī lai veidotu

Seite 16

92Q4Iziešana no instalācijas programmas.Kad instalācija ir pabeigta, noklikšķiniet Yes (Jā) (Windows) vai OK (Labi) (Mac OS).Ir ieinstalēta šāda progr

Seite 17

93QSistēmas prasībasProgrammas ViewNX 2 sistēmas prasības ir šādas:WindowsCentrālais procesors• Fotogrāfijas/JPEG video: Intel Celeron, Pentium 4 vai

Seite 18

94QProgrammas Short Movie Creator sistēmas prasības ir šādas:Ja Jūsu datora sistēma neatbilst iepriekš minētajām prasībām, tiks instalēta tikai progra

Seite 19

95QAttēlu pārsūtīšana1Izvēlieties, kā attēli tiks pārkopēti datorā.Izvēlieties vienu no šādām metodēm:• Tiešais USB savienojums: izslēdziet kameru un

Seite 20

96Q3Noklikšķiniet Start Transfer (Sākt pārsūtīšanu).Pie noklusējuma iestatījumiem visi atmiņas kartē esošie attēli tiks pārkopēti datorā.4Pārtrauciet

Seite 21 - Iekams sākt

97Q❚❚ Fotogrāfiju retušēšanaLai apcirptu attēlus un veiktu tādus uzdevumus kā asuma un toņu regulēšana, rīkjoslā noklikšķiniet pogu Edit (Rediģēt).❚❚

Seite 22 - Kameras daļas

98QĪsfilmu veidošanaIzmantojiet piegādes komplektā iekļauto programmatūru Short Movie Creator, lai veidotu īsfilmas, kombinējot fotogrāfijas ar kustīb

Seite 23 - Kameras korpuss (turpinājums)

99Q5Saglabājiet video.Noklikšķiniet Create Movie (Izveidot video). Tiks parādīts pa labi redzamais dialoglodziņš; atlasiet kādu no tālāk minētajām opc

Seite 24 - Monitors

xLai nepieļautu Nikon izstrādājuma sabojāšanu un nesavainotu sevi un citus, pirms lietot ierīci, izlasiet visus drošības noteikumus. Glabājiet šo droš

Seite 25

100QLai atskaņotu, pievienojiet kameru TV aparātam.Augstas izšķirtspējas ierīcesLai pievienotu kameru pie augstas izšķirtspējas video ierīcēm, var izm

Seite 26 - Režīma ciparripa

101Q❚❚ HDMI ierīces vadībaLai vadītu kameru attālināti no ierīces, kas atbalsta HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics Co

Seite 27 - Kursortaustiņš

102QAtlasītos JPEG attēlus var izdrukāt ar PictBridge printeri, kas tieši pievienots kamerai.Printera pievienošanaPievienojiet kameru, izmantojot komp

Seite 28

103QAttēlu drukāšana pa vienam1Atlasiet attēlu.Nospiediet 4 vai 2, lai skatītu papildu attēlus. Grieziet kursortaustiņu pulksteniski, lai tuvinātu paš

Seite 29

104QVairāku attēlu drukāšana1Atveriet PictBridge izvēlni.PictBridge atskaņošanas displejā nospiediet G pogu (skatīt 3. darbību 102. lpp.).2Izvēlieties

Seite 30 - & (funkcija)

105Q5Sāciet drukāšanu.Iezīmējiet opciju Start printing (Sākt drukāšanu) un nospiediet J, lai sāktu drukāšanu. Lai atceltu darbību, iekams ir izdrukāta

Seite 31 - Pirmie soļi

106QDPOF drukas secības izveidošana: drukas kopaOpciju DPOF print order (DPOF drukas secība) izmanto, lai izveidotu digitālas „drukas secības” PictBri

Seite 32

107ooAtskaņošanas izvēlneLai parādītu atskaņošanas izvēlni, nospiediet G un atlasiet opciju Playback (Atskaņošana).Atskaņošanas izvēlnē ir šādas opcij

Seite 33 - Aizmugure

108oCrop (Apcirpt)Izveidojiet atlasīto attēlu apcirptas kopijas.Aspect ratio (Izmēru attiecība): 3 : 2113Face-priority zoom (Sejas prioritātes tālumma

Seite 34

109oDaudzu attēlu atlasīšanaIzvēloties tālāk norādītās opcijas, tiks parādīts attēla atlases dialoglodziņš. Nospiediet 4 vai 2, lai iezīmētu attēlus (

Seite 35

xiANepalieciet ilgstoši saskarē ar kameru, akumulatoru vai lādētāju, ja ierīces ir ieslēgtas vai tiek lietotas. Ierīces daļas kļūst karstas. Ilgstoši

Seite 36

110oJa ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), attēli tiks parādīti tūlīt pēc to uzņemšanas. Lai skatītu attēlus, kad ir atlasīta opcija Off (Izslēgts), nos

Seite 37

111oPielietojot atlasītajiem attēliem, D-Lighting izveido kopijas, kurās noēnotās vietas ir padarītas gaišākas. Izmantojiet tumšu vai no aizmugures ap

Seite 38

112oIzveidojiet atlasīto fotogrāfiju mazas kopijas. Atlasiet vienumu Choose size (Izvēlēties izmēru), izvēlieties izmēru 1280×856; 1.1M (1280 × 856; 1

Seite 39

113oIzveidojiet atlasīto fotogrāfiju apcirptas kopijas.Atlasītais attēls tiks parādīts ar dzeltenā krāsā ietonētu noklusējuma izmēru attiecības cirpum

Seite 40

114oJa ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), atskaņošanas tālummaiņas laikā pogas 4 un 2 var izmantot, lai atlasītu sejas, kas noteiktas, izmantojot

Seite 41 - Automātiskais režīms

115o5Kopijas saglabāšana.Iezīmējiet Yes (Jā) un nospiediet J, lai saglabātu rediģēto kopiju. Ja nepieciešams izgriezt papildu videoieraksta materiālu,

Seite 43

117iiUzņemšanas izvēlneLai parādītu uzņemšanas izvēlni, nospiediet G un atlasiet opciju Shooting (Uzņemšana).Uzņemšanas izvēlne satur šādas opcijas:G

Seite 44

118i* Mainās atkarībā no objektīva (0 128).Auto distortion control (Automātiskā kropļojumu kontrole)Izvēlieties, vai kamera koriģē attēla cilindrveida

Seite 45

119iAtlasiet Yes (Jā), lai atiestatītu noklusējuma vērtības uzņemšanas izvēlnes opcijām un citiem uzņemšanas iestatījumiem (0 117, 180).Ekspozīcijas r

Seite 46

xiiARīkojoties ar lādētāju, ievērojiet attiecīgos piesardzības noteikumus:• Turiet to sausu. Šīs prasības neievērošana var būt aizdegšanās vai elektri

Seite 47 - Fotogrāfiju apskatīšana

120iIzvēlieties fotogrāfijām faila formātu un kompresijas pakāpi.Izvēlieties fotogrāfiju izmēru.❚❚ Standarta fotogrāfijasTālāk minētās opcijas ir piee

Seite 48

121i❚❚ PanorāmasTālāk norādītās opcijas ir pieejamas, ja radošajā režīmā ir atlasīta opcija Easy panorama (Vienkārša panorāma).1 Pagriežot kameru par

Seite 49

122iANEF (RAW)/NEF (RAW) + JPEGAttēla izmēram atlasītā opcija neietekmē NEF (RAW) attēlu izmēru. NEF (RAW) attēlus var skatīt kamerā vai, izmantojot p

Seite 50

123iIzvēlieties uzņēmumu skaitu, ko atlasīs viedais fotogrāfijas atlasītājs. Ja ir atlasīts iestatījums 5, kamera saglabās labāko uzņēmumu un 4 labākā

Seite 51 - Radošais režīms

124iIzvēlieties kustības momentuzņēmumu faila formātu (0 53).Izvēlieties, kā kamera iestata ekspozīciju.File Format (Faila formāts)NMS files (NMS fail

Seite 52 - Sižeta atlasīšana

125iAtlasiet iestatījumu On (Ieslēgts), lai samazinātu attēla cilindrveida deformāciju fotogrāfijās, kas uzņemtas ar platleņķa objektīviem, un lai sam

Seite 53

126iKrāstelpa nosaka krāsu atveidei pieejamo krāsu gammu. Izvēlieties sRGB fotogrāfijām, kas tiks izmantotas bez izmaiņām „kā ir”, izvēlieties Adobe R

Seite 54

127iAktīvā D-Lighting ļauj saglabāt detaļas izgaismotās vietās un ēnās, veidojot fotogrāfijas ar dabisku kontrastu. Izmantojiet ļoti kontrastainām ain

Seite 55 - Nepārtrauktā uzņemšana

128iFotogrāfijas, kas uzņemtas, izmantojot lēnus aizvara ātrumus, tiek automātiski apstrādātas, lai samazinātu „trokšņus” (spilgti punkti, brīvi izvie

Seite 56

129iAtlasiet iestatījumu On (Ieslēgts), lai kustības momentuzņēmumu ierakstīšanas laikā iespējotu elektronisko vibrāciju samazināšanu. Šī funkcija ir

Seite 57 - 16000 s līdz 30 s vai arī

xiii• Nevienu šī produkta komplektā iekļauto rokasgrāmatu daļu nekādā veidā un ne ar kādiem līdzekļiem nedrīkst pavairot, pārsūtīt, pārrakstīt, uzglab

Seite 58

130iAFokusa režīmsPieejamās opcijas mainās, kā aprakstīts tālāk.Izvēlne Fokusa režīmsUzņemšana AF-A (noklusējums), AF-S, AF-C, MFVideoP Programmed aut

Seite 59

131iALabu rezultātu iegūšana, izmantojot autofokusuAutofokuss ne pārāk labi darbojas tālāk minētajos apstākļos. Ja kamera šādos apstākļos nespēj fokus

Seite 60 - Backlighting (Pretgaisma)

132iManuālais fokussManuālo fokusu var izmantot tad, ja autofokuss nedod vēlamo rezultātu.1Atlasiet manuālo fokusu.2Izvēlieties palielinājumu.3Parādie

Seite 61 - Progresa indikators

133i4Fokusējiet.Grieziet kursortaustiņu, līdz objekts ir fokusā. Grieziet kursortaustiņu pulksteniski, lai palielinātu fokusa attālumu, un pretpulkste

Seite 62

134iIzvēlieties, kā tiks atlasīts autofokusa fokusēšanās apgabals.AF-Area Mode (AF apgabala režīms)eAuto-area (Automātiskais apgabals)Kamera automātis

Seite 63

135iFokusa fiksatorsJa opcijai Focus mode (Fokusa režīms) ir atlasīts iestatījums Single AF (Viens AF) (0 129), fokusa fiksatoru var izmantot, lai mai

Seite 64

136iLai iespējotu sejas prioritāti, atlasiet iestatījumu On (Ieslēgts) (0 24).Ja ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), iebūvētais AF palīggaismotājs

Seite 65 - Lēnas rādīšanas režīms

137iZibspuldzes kompensācija izmaina kameras ieteikto zibspuldzes līmeni, mainot galvenā objekta spilgtumu attiecībā pret fonu. Izvēlieties vērtības n

Seite 67

139((Video izvēlneLai parādītu video izvēlni, nospiediet G un atlasiet opciju Movies (Video).Video izvēlne satur šādas opcijas:1 Mainās atkarībā no ob

Seite 68

xivPaziņojumi pircējiem EiropāŠis simbols norāda, ka elektriskās un elektroniskās ierīces jāsavāc atsevišķi.Tālāk tekstā minētais attiecas tikai uz li

Seite 69

140(Atlasiet iestatījumu Yes (Jā), lai atiestatītu video izvēlnes opcijām to noklusējuma vērtības (0 139).Izvēlieties kadru uzņemšanas ātrumu lēnās at

Seite 70 - Labākā uzņēmuma izvēlēšanās

141(Izvēlieties HD video kadra izmēru un kadru uzņemšanas ātrumu (0 58).* Sensora izvade ir aptuveni 60 kadri/s.Movie Settings (Video iestatījumi)Opci

Seite 71

142(Noregulējiet iebūvētā mikrofona video skaņas ieraksta iestatījumus.❚❚ Microphone (Mikrofons)Lai atspējotu skaņas ierakstīšanu, atlasiet opciju Mic

Seite 72

143))Attēla apstrādes izvēlneLai parādītu attēla apstrādes izvēlni, nospiediet G un atlasiet opciju Image processing (Attēla apstrāde).Attēla apstrāde

Seite 73 - 176. lpp

144)Atlasiet iestatījumu Yes (Jā), lai atiestatītu attēla apstrādes izvēlnes opcijām to noklusējuma vērtības (0 143).Baltā balanss nodrošina to, ka ga

Seite 74

145)Baltā balansa precīza ieregulēšanaOpcijas, izņemot opciju Preset manual (Manuāli iepriekš iestatīts), precīzi var ieregulēt šādi:1Parādiet precīzā

Seite 75

146)Iepriekš iestatīts manuālaisManuāli iepriekš iestatīto režīmu izmanto, lai ierakstītu un izsauktu pielāgotus baltā balansa iestatījumus fotografēš

Seite 76

147)3Izmēriet baltā balansu.Kad kamera ir gatava baltā balansa mērīšanai, tiks parādīts mirgojošs L. Iekams indikators pārtrauc mirgot, kadrējiet atsa

Seite 77

148)DAutomātiskā strāvas izslēgšanaJa laika periodā, kas atlasīts iestatīšanas izvēlnes iestatījumam Auto power off (Automātiskā strāvas izslēgšana),

Seite 78 - HD video ierakstīšana

149)Jo lielāka ir ISO jutība, jo mazāk gaismas ir vajadzīgs, lai veiktu ekspozīciju, ļaujot izmantot lielākas aizvara ātruma vai mazākas apertūras atv

Seite 79

xvPaziņojums par kopēšanas un pavairošanas aizliegumuŅemiet vērā, ka saskaņā ar likumu jūs var sodīt pat tikai par to, ka jūsu īpašumā ir materiāli, k

Seite 80

150)Izvēlieties, kā kamera apstrādās fotogrāfijas.Picture Controls mainīšanaEsošās iepriekš iestatītās vai pielāgotās Picture Controls (0 154) var mai

Seite 81 - 100 s, ja tīkla

151)2Noregulējiet iestatījumus.Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu nepieciešamo iestatījumu, un nospiediet 4 vai 2, lai izvēlētos vērtību. Atkārtojiet šo

Seite 82

152)❚❚ Picture Control iestatījumiQuick adjust (Ātrā pielāgošana)Izvēlieties opciju starp –2 un +2, lai samazinātu vai palielinātu atlasītās Picture C

Seite 83 - Pieejamais laiks

153)D„A” (Automātiski)Automātiskās asuma palielināšanas, kontrasta un piesātinājuma rezultāti atšķiras atkarībā no ekspozīcijas un objekta novietojuma

Seite 84

154)Kopā ar kameru piegādātās Picture Controls var modificēt un saglabāt kā pielāgotas Picture Controls.Edit/Save (Rediģēt/saglabāt)Lai izveidotu piel

Seite 85 - Video skatīšana

155)Load from/Save to Card (Ielādēt no/saglabāt kartē)Pielāgotās Picture Controls, kas izveidotas, izmantojot utilītprogrammu Picture Control Utility,

Seite 86 - Video izdzēšana

156)Atlasiet iestatījumu On (Ieslēgts), lai samazinātu „trokšņus” (brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, līnijas vai aizmiglojums). Ja ir atlasīts iestatī

Seite 87

157ggIestatīšanas izvēlneLai parādītu iestatīšanas izvēlni, nospiediet G un atlasiet opciju Setup (Iestatīšana).Iestatīšanas izvēlnē ir šādas opcijas:

Seite 88

158gAtlasiet Yes (Jā), lai iestatīšanas izvēlnes opcijām, izņemot Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana), Time zone and date (Laika josla un datums

Seite 89 - Automātiskā taimera režīmi

159gJa ir atlasīta opcija Enable release (Iespējot atbrīvošanu), aizvaru var atbrīvot arī tad, ja kamerā nav ievietota atmiņas karte. Attēli netiks ie

Seite 90

xviAVC Patent Portfolio LicenseŠIS PRODUKTS IR LICENCĒTS SASKAŅĀ AR „AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE” (AVC PATENTU PORTFEĻA LICENCI) UN PAREDZĒTS PATĒRĒT

Seite 91 - 3 EV soli. Parasti pozitīvas

160gPlayback (Atskaņošana)Izvēlieties informāciju, kas tiks rādīta atskaņošanas laikā (0 79).Iezīmējiet vienumus un nospiediet 2, lai tos atlasītu vai

Seite 92 - Iebūvētā zibspuldze

161gJa ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), ekspozīcija tiks fiksēta, ja aizvara atbrīvošanas poga tiks nospiesta līdz pusei.Samaziniet mirgoņu un joslu

Seite 93

162gMainiet laika joslas, iestatiet kameras pulksteni, izvēlieties datuma rādīšanas formātu un ieslēdziet vai izslēdziet pāreju uz vasaras laiku (0 18

Seite 94

163gFotogrāfijas, kas uzņemtas, kad ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), satur informāciju par kameras orientāciju, kas ļauj tās automātiski pagriez

Seite 95

164gPārbaudiet un optimizējiet kameras attēla sensoru un attēla procesorus, ja attēlos esat pamanījuši negaidītus spilgtus plankumus (ņemiet vērā, ka

Seite 96 - WU-1b lietošana pirmo reizi

165nnTehniskas piezīmesŠī nodaļa sniedz informāciju par saderīgiem piederumiem, kameras tīrīšanu un uzglabāšanu un par to, ko darīt, ja tiek parādīts

Seite 97

166nProgrammatūra Capture NX 2: pilnvērtīga fotogrāfiju rediģēšanas pakete, kas piedāvā tādas funkcijas kā baltā balansa regulēšana un krāsu kontroles

Seite 98

167nApstiprinātās atmiņas kartesTālāk norādītās atmiņas kartes ir pārbaudītas un apstiprinātas izmantošanai ar kameru. Video ierakstīšanai ieteicams i

Seite 99 - Vairāk par atskaņošanu

168nApstiprinātās Eye-Fi kartesEye-Fi kartes, tās ievietojot kamerā, var izmantot, lai augšupielādētu fotogrāfijas iepriekš atlasītā mērķa punktā. Kop

Seite 100 - Nekustīgi attēli

169nBarošanas savienotāja un maiņstrāvas adaptera pievienošanaIzslēdziet kameru, iekams pievienot papildu barošanas savienotāju vai maiņstrāvas adapte

Seite 101

xviiDIzmantojiet tikai Nikon zīmola piederumusTikai Nikon zīmola piederumi, ko Nikon sertificējis izmantošanai ar jūsu Nikon digitālo kameru, ir izstr

Seite 102 - Sīktēlu atskaņošana

170n4Pievienojiet maiņstrāvas adapteri.Pievienojiet maiņstrāvas adaptera barošanas vadu pie maiņstrāvas adaptera kontaktligzdas (q), bet savienotāja E

Seite 103 - Kalendāra atskaņošana

171nUzglabāšanaJa kamera ilgāku laiku netiks lietota, izņemiet akumulatoru un uzglabājiet to vēsā, sausā vietā, uzliekot kontakta vāku tam paredzētajā

Seite 104 - Atskaņošanas tālummaiņa

172nNemetiet: ierīcei var rasties darbības traucējumi, ja tā ir pakļauta spēcīgiem triecieniem vai vibrācijai.Uzglabājiet sausumā: šis izstrādājums na

Seite 105 - Attēlu izdzēšana

173nTīrīšana: tīrot kameras korpusu, izmantojiet pūtēju, lai uzmanīgi noņemtu putekļus un plūksnas, pēc tam to uzmanīgi noslaukiet ar mīkstu, sausu dr

Seite 106 - Attēlu vērtēšana

174nNeatstājiet objektīvu pavērstu pret sauli: neatstājiet objektīvu ilgāku laiku pavērstu pret sauli vai citu spēcīgu gaismas avotu. Spilgta gaisma v

Seite 107 - Slīdrādes

175n• Ja ievērojami samazinās laiks, kurā pilnībā uzlādēts akumulators, to izmantojot istabas temperatūrā, saglabā lādiņu, tad šāds akumulators ir jān

Seite 108 - Pielāgojiet šādas opcijas:

176nNākamajā tabulā norādīti iestatījumi, kurus var regulēt katrā no režīmiem.❚❚ Režīmi C Automātiski, u Labākā momenta tveršana, v Uzlabots video un

Seite 109

177n1 Neietekmē video, kas ierakstīts, izmantojot video ierakstīšanas pogu.2 RAW attēlu izmērs ir fiksēts uz 4608 × 3072 pikseļiem.3 Tikai viedā fotog

Seite 110

178n❚❚ w Radošais režīmsNākamajā tabulā radošie režīmi ir norādīti ar šādām ikonām: j nakts ainava, o nakts portrets, m pretgaisma, p vienkārša panorā

Seite 111 - Savienojumi

179n1 Neietekmē video, kas ierakstīts, izmantojot video ierakstīšanas pogu.2 NEF (RAW) un NEF (RAW) + JPEG fine (NEF (RAW) + JPEG augsta kvalitāte) na

Seite 112

Pateicamies, ka esat iegādājušies Nikon digitālo kameru. Lai izmantotu visas kameras sniegtās iespējas, lūdzam rūpīgi izlasīt visas instrukcijas un uz

Seite 114

180nAtskaņošanas, uzņemšanas, video, attēla apstrādes un iestatīšanas izvēlņu opciju noklusējuma iestatījumu aprakstus skatiet attiecīgi 107., 117., 1

Seite 115 - Attēlu pārsūtīšana

181nNākamajā tabulā norādīts attēlu skaits vai video apjoms, ko var saglabāt 16 GB Toshiba SD-E016GUX UHS-I SDHC kartē ar dažādiem attēla kvalitātes,

Seite 116 - Attēlu skatīšana

182n❚❚ Easy Panorama (Vienkārša panorāma) ❚❚ Smart Photo Selector (Viedais fotogrāfijas atlasītājs) 1 1 Number of shots saved (Saglabāto uzņēmumu skai

Seite 117 - Papildu informācija

183n❚❚ HD video* Informāciju par maksimālo garumu, ko var ierakstīt vienā klipā, skatiet 141. lpp.❚❚ Lēnās atskaņošanas video* Vienā klipā var ierakst

Seite 118 - Īsfilmu veidošana

184nJa kamera nedarbojas, kā paredzēts, iekams konsultēties ar izplatītāju vai Nikon pārstāvi, pārbaudiet biežāk sastopamo problēmu sarakstu.Akumulato

Seite 119

185nUzņemšana (visi režīmi)Paiet ilgs laiks, kamēr kamera ieslēdzas: izdzēsiet failus vai formatējiet atmiņas karti.Ir atspējota aizvara atbrīvošana:•

Seite 120 - Fotogrāfiju skatīšana TV

186nUzņemšana (P, S, A un M režīmi)VideoVideo vai displejā parādās mirgoņa vai joslas: izvēlieties vienumam Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana)

Seite 121

187nAtskaņošanaDažādiNetiek parādīti NEF (RAW) attēli: ja attēli uzņemti, izmantojot iestatījumu NEF (RAW) + JPEG augsta kvalitāte, kamera parāda tika

Seite 122 - Fotogrāfiju drukāšana

188nŠajā sadaļā uzskaitīti kļūdu paziņojumi, kas parādās displejā.Kļūdu paziņojumiPaziņojums Risinājums 0(Mirgo aizvara ātruma vai apertūras atvēruma

Seite 123 - Attēlu drukāšana pa vienam

189nMemory card is locked (write protected). (Atmiņas karte ir bloķēta (aizsargāta pret ierakstīšanu).)Izslēdziet kameru un pārbīdiet kartes ieraksta

Seite 124 - Vairāku attēlu drukāšana

1ssIevadsIekams lietot kameru pirmo reizi, pārliecinieties, ka iepakojums satur Lietošanas rokasgrāmatā norādītos priekšmetus.Iekams sākt

Seite 125

190n* Papildu informāciju skatiet printera rokasgrāmatā.Cannot shoot panorama with lens of this focal length. (Panorāmu nevar uzņemt ar objektīvu, kur

Seite 126

191nDigitālā kamera Nikon 1 J3SpecifikācijasTipsTips Digitālā kamera ar maināmo objektīvu atbalstuObjektīva savienojums Nikon savienojums 1Faktiskais

Seite 127 - Atskaņošanas izvēlne

192nFaila formāts • NEF (RAW): 12 biti, saspiesti• JPEG: JPEG pamata prasībām atbilstoši ar augstu (aptuveni 1 : 4), normālu (aptuveni 1 : 8) vai pama

Seite 128

193nEkspozīcijaMērīšana TTL mērīšana, izmantojot attēla sensoruMērīšanas metode • Matrix (Matrica)• Center-weighted (Centra svērtais): mēra 4,5 mm apl

Seite 129 - Daudzu attēlu atlasīšana

194nZibspuldzeIebūvētā zibspuldze • Auto (Automātiski); Soft (Maigs), Miniature effect (Miniatūras efekts), Selective color (Selektīva krāsa) (radošai

Seite 130 - Rating (Vērtēšana)

195nVideoMērīšana TTL mērīšana, izmantojot attēla sensoruMērīšanas metode • Matrix (Matrica)• Center-weighted (Centra svērtais): mēra 4,5 mm apli kadr

Seite 131 - D-Lighting

196n• Ja nav noteikts citādi, visi lielumi attiecas uz kameru ar pilnībā uzlādētu akumulatoru, kas tiek darbināta temperatūrā, ko noteikusi Kameru un

Seite 132 - Resize (Mainīt izmērus)

197nAkumulatora lādētājs MH-27Nominālā ievades jauda Maiņstrāva, 100–240 V, 50–60 Hz, 0,2 ANominālā izvades jauda Līdzstrāva, 8,4 V/0,6 AAtbalstītie a

Seite 133 - Crop (Apcirpt)

198nSpecifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Nikon nav atbildīgs par kaitējumu, kura cēlonis ir jebkādas kļūdas, ko var saturēt šī rokasgrāma

Seite 134 - Edit Movie (Rediģēt video)

199n❚❚ 1 NIKKOR objektīvi1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,61 NIKKOR 11–27,5 MM F/3,5–5,6Objektīva pārsega uzstādīšanas atzīmeTālummaiņas gredzensObjektīva

Seite 135 - Change Theme (Mainīt tēmu)

2sVeltiet dažus mirkļus, lai sīkāk iepazītu kameras vadības pogas un displejus. Iespējams, būtu lietderīgi ielikt šajā sadaļā grāmatzīmi, lai tajā ies

Seite 136

200n1 NIKKOR objektīvi ir īpaši paredzēti Nikon 1 maināmo objektīvu formāta digitālajām kamerām. Skata leņķis ir ekvivalents 35 mm formāta objektīvam

Seite 137 - Uzņemšanas izvēlne

201nAPiegādes komplektā iekļautie piederumi• Fiksējams 40,5 mm priekšējais objektīva vāciņš LC-N40.5• Objektīva aizmugures vāciņš LF-N1000APapildu pie

Seite 138

202n❚❚ Papildu savienojuma adapteris FT1Šajā sadaļā atradīsiet informāciju par papildu savienojuma adaptera FT1 lietošanu. Iekams turpināt, noteikti p

Seite 139

203nJa objektīvs atbalsta autofokusu ar manuālu korekciju, pēc fokusēšanas, izmantojot autofokusu, Jūs varat, turot līdz pusei nospiestu aizvara atbrī

Seite 140 - Image Size (Attēla izmērs)

204nElektroniskais diapazona meklētājsŅemiet vērā, ka, uzņemot atsevišķus objektus, fokusa indikators (I) var tikt parādīts, ja kamera nav fokusā. Pir

Seite 141 - ❚❚ Panorāmas

205nPiesardzības pasākumi lietošanas laikā• Objektīvi, kas sver vismaz 380 g, visu laiku ir jābalsta. Neturiet un nenēsājiet kameru aiz siksnas, neatb

Seite 142

206n❚❚ Atbalstītie standarti• DCF versija 2.0: dizaina nolikums kameras failu sistēmām (Design Rule for Camera File Systems – DCF) ir standarts, kas t

Seite 143

207nAInformācija par preču zīmēmMacintosh, Mac OS un QuickTime ir Apple Inc. reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs. Microsoft, Windows un W

Seite 144 - Metering (Mērīšana)

208nAkumulatora darbmūžsUzņēmumu skaits un video apjoms, ko var ierakstīt ar pilnīgi uzlādētu akumulatoru, mainās atkarībā no akumulatora stāvokļa, te

Seite 145

209nSimboliC (automātiskais režīms) ...6, 21w (radošais režīms) ...6, 31u (labākā momenta tveršanas režīms) 6,

Seite 146 - Color Space (Krāstelpa)

3sKameras korpuss (turpinājums)* Kamera neatbalsta trijkāja stiprinājuma adapteri TA-N100.211011345768912 131 Monitors...

Seite 147

210nApertūras prioritātes automātiskais režīms ...32, 36, 57, 119Asuma palielināšana ...1

Seite 148 - Optical VR (Optiskā VR)

211nHH.264 ...195HDMI ... 100, 206HDMI-CEC

Seite 149 - Focus Mode (Fokusa režīms)

212nObjektīva vāciņš ...200Objektīvs ...16, 24, 128, 165, 197Optiskā VR ...

Seite 150

213nViens punkts ...134ViewNX 2 ... 91VR ...

Seite 151

Bez rakstiskas NIKON CORPORATION atļaujas aizliegts šo rokasgrāmatu jebkādā veidā reproducēt kopumā vai pa daļām (izņemot īsus citātus atsaucēs vai re

Seite 152 - Manuālais fokuss

4sMonitors* Pieejams tikai, ja, izpildot iestatīšanas izvēlnes vienumu secību Display (Displejs) > Shooting (Uzņemšana), ir atlasīta opcija Detaile

Seite 153

5sAKadrēšanas režģisKadrēšanas režģi var parādīt, iestatīšanas izvēlnē vienumam Display (Displejs) > Grid display (Režģa displejs) atlasot opciju O

Seite 154

6sRežīma ciparripaKamera Jūsu izvēlei piedāvā šādus uzņemšanas režīmus:Režīma ciparripaz Kustības momentuzņēmuma režīms (0 53): ikreiz, kad tiek atbrī

Seite 155 - Fokusa fiksators

7sKursortaustiņšKursortaustiņu un J pogu izmanto iestatījumu regulēšanai, kā arī, lai pārvietotos pa kameras izvēlnēm.KursortaustiņšIestatījumi: &

Seite 156 - AF palīggaismotājs

8sG pogaLielākajai daļai uzņemšanas, atskaņošanas un iestatījumu opciju var piekļūt no kameras izvēlnēm. Nospiediet G pogu, lai atvērtu tālāk parādīto

Seite 157 - 3 EV soli; parasti pozitīvas

9s❚❚ Kameras izvēlņu lietošana1Atlasiet vienumu.2Atlasiet opciju.Izmantojiet kursortaustiņu (0 7), lai pārvietotos pa atskaņošanas, uzņemšanas, video,

Seite 158

iIegūstiet no savas kameras pēc iespējas vairāk 0 iiSatura rādītājs 0 ivsIevads 0 1zAutomātiskais režīms 0 216Radošais režīms 0 31bLabākā momenta tver

Seite 159 - Video izvēlne

10s& (funkcija)• Tiešā attēla kontrole (C automātiskais režīms; 0 25): regulējiet ekspozīciju (Brightness control (Spilgtuma kontrole)), kontrastu

Seite 160

11s1Piestipriniet kameras siksnu.Droši piestipriniet siksnu pie abām kameras cilpām.2Uzlādējiet akumulatoru.Ievietojiet akumulatoru lādētājā q un iesp

Seite 161

12sDAkumulators un lādētājsIzlasiet un ievērojiet brīdinājumus, kas sniegti šīs rokasgrāmatas x–xii un 172.–175. lpp. Neizmantojiet akumulatoru, ja vi

Seite 162

13s3Ievietojiet akumulatoru un atmiņas karti.Pārbaudiet, vai akumulators un karte ir ievietoti pareizi. Izmantojot akumulatoru, lai piespiestu vienai

Seite 163 - Attēla apstrādes izvēlne

14sDAkumulatoru un atmiņas karšu ievietošana un izņemšanaIekams ievietot vai izņemt akumulatorus vai atmiņas kartes, vienmēr izslēdziet kameru. Ņemiet

Seite 164 - White Balance (Baltā balanss)

15sAAkumulatoru un atmiņas karšu izņemšanaIzslēdziet kameru, pārliecinieties, ka atmiņas kartes piekļuves lampiņa (03) ir nodzisusi, un atveriet akumu

Seite 165

16s4Pievienojiet objektīvu.Uzmanieties, lai pēc objektīva vai korpusa vāciņa noņemšanas kamerā neiekļūtu putekļi. Šajā rokasgrāmatā ilustratīvos nolūk

Seite 166 - Iepriekš iestatīts manuālais

17s5Ieslēdziet kameru.Nospiediet barošanas slēdzi, lai ieslēgtu kameru. Strāvas indikators īslaicīgi iedegsies ar zaļu gaismu, un ieslēgsies monitors.

Seite 167

18s6Izvēlieties valodu un iestatiet pulksteni.Ieslēdzot kameru pirmoreiz, tiks parādīts valodas izvēles dialoglodziņš. Lai izvēlētos valodu un iestatī

Seite 168

19sAKameras pulkstenisKameras pulkstenis nav tik precīzs kā lielākā daļa rokas vai sadzīves pulksteņu. Regulāri pārbaudiet pulksteni, salīdzinot to ar

Seite 169 - ISO Sensitivity (ISO jutība)

iiIegūstiet no savas kameras pēc iespējas vairākUzņemiet fotogrāfijas, izmantojot aizvara atbrīvošanas pogu.Fotogrāfijas jebkurā režīmā var uzņemt, no

Seite 170 - Picture Control

20s7Pārbaudiet akumulatora līmeni un atmiņas kartes ietilpību.Monitorā pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni un atlikušo kadru skaitu.❚❚ Akumulatora l

Seite 171

21zzAutomātiskais režīmsUzņemiet fotogrāfijas un video. Kamera automātiski regulē iestatījumus, lai pielāgotos objektam.1Atlasiet automātisko režīmu.2

Seite 172

22z4Fokusējiet.Lai fokusētu, nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu. Ja objekts ir slikti izgaismots, var pacelties zibspuldze (0 72) un var

Seite 173

23zAAizvara atbrīvošanas pogaKameras aizvara atbrīvošanas pogai ir divi stāvokļi. Kamera fokusējas, kad aizvara atbrīvošanas poga ir nospiesta līdz pu

Seite 174 - Edit/Save (Rediģēt/saglabāt)

24zATālummaiņas objektīva lietošanaIzmantojiet tālummaiņas gredzenu, lai tuvinātu objektu, aizpildot lielāko daļu kadra, vai arī lai tālinātu, palieli

Seite 175

25z❚❚ Tiešā attēla kontroleTiešā attēla kontrole ļauj priekšskatīt, kā katra vadības elementa izmaiņas ietekmēs galīgo fotogrāfiju. Lai automātiskajam

Seite 176

26zMotion control (Kustības kontrole): parādiet kustību, izpludinot kustībā esošus objektus, vai „iesaldējiet” kustību, lai asi attēlotu kustībā esošu

Seite 177 - Iestatīšanas izvēlne

27zLai pabeigtu atskaņošanu un atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.Fotogrāfiju apskatīšanaNospiediet K, lai

Seite 178

28zAttēlu izdzēšanaLai izdzēstu pašreizējo attēlu, nospiediet O pogu. Ņemiet vērā, ka attēlus pēc to izdzēšanas nav iespējams atgūt.1Parādiet fotogrāf

Seite 179 - Display (Displejs)

29zAutomātiskajā režīmā video ierakstīšanas pogu var izmantot, lai uzņemtu augstas izšķirtspējas (HD) video ar skaņu un izmēru attiecību 16 : 9 (displ

Seite 180 - Playback (Atskaņošana)

iiiPiederumiPaplašiniet savas fotografēšanas iespējas, izmantojot plašu maināmu objektīvu un citu piederumu klāstu (0 165).ObjektīviAdapteri bezvadu s

Seite 182 - Language (Valoda)

3166Radošais režīmsIzvēlieties radošo režīmu, lai uzņemtu fotogrāfijas, izmantojot speciālos efektus, pielāgotu iestatījumus atbilstoši sižetam vai ko

Seite 183

326Radošajā režīmā var izvēlēties šādus sižetus:Sižeta atlasīšanaOpcija AprakstsProgrammed auto (Ieprogrammēts automātiskais) (P)Kamera iestata aizvar

Seite 184

336Night portrait (Nakts portrets) (o)Ikreiz, kad aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta līdz galam, kamera uzņem uzņēmumu sēriju (dažus ar zibspuld

Seite 185 - Tehniskas piezīmes

346P, S, A un M režīmi piedāvā dažādas pakāpes kontroli pār aizvara ātrumu un apertūras atvērumu. Izvēlieties režīmu un noregulējiet iestatījumus atbi

Seite 186

356S Shutter-Priority Auto (Aizvara prioritātes automātiskais režīms)Aizvara prioritātes automātiskajā režīmā izvēlieties aizvara ātrumu, savukārt kam

Seite 187 - Apstiprinātās atmiņas kartes

366A Aperture-Priority Auto (Apertūras prioritātes automātiskais režīms)Apertūras prioritātes automātiskajā režīmā Jūs varat izvēlēties apertūras atvē

Seite 188 - Apstiprinātās Eye-Fi kartes

376M Manual (Manuālais)Manuālajā režīmā Jūs kontrolējat gan aizvara ātrumu, gan apertūras atvērumu.❚❚ Aizvara ātruma un apertūras atvēruma izvēlēšanās

Seite 189

386❚❚ Ilgas ekspozīcijas (tikai M režīms)Atlasiet aizvara ātrumu „spuldzīte”, lai iegūtu ilgas ekspozīcijas fotogrāfijām ar kustīgiem gaismas avotiem,

Seite 190

3962Izvēlieties aizvara ātrumu „spuldzīte”.Nospiediet 2, lai iezīmētu aizvara ātrumu, un grieziet kursortaustiņu pretpulksteniski, lai atlasītu iestat

Seite 191 - Uzglabāšana un tīrīšana

ivIegūstiet no savas kameras pēc iespējas vairāk ...iiPiederumi...

Seite 192

406Tas, kura metode tiek izmantota noēnoto detaļu atainošanai, ir atkarīgs no uzņemšanas izvēlnē vienumam HDR atlasītās opcijas (0 117).Backlighting (

Seite 193

416Lai uzņemtu panorāmas, izpildiet tālāk aprakstītās darbības. Uzņemšanas laikā kamera fokusējas, izmantojot automātisko apgabala AF (0 134); sejas u

Seite 194

426Tālāk parādīts kameras panoramēšanas piemērs. Nemainot stāvokli, panoramējiet kameru pa stabilu līkni horizontāli vai vertikāli. Izvēlieties panora

Seite 195

436❚❚ Panorāmu skatīšanaPanorāmas var apskatīt, nospiežot 3, kad panorāma ir parādīta pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā (0 27). Panorāmas sākums tik

Seite 196 - Pieejamie iestatījumi

446Video ierakstīšana radošajā režīmāRadošajā režīmā video ierakstīšanas pogu var izmantot, lai uzņemtu augstas izšķirtspējas (HD) video ar skaņu un i

Seite 197

45bbLabākā momenta tveršanas režīmsŠis režīms ir ideāli piemērots ātri mainīgu un grūti notveramu objektu uzņemšanai. Izvēlieties aizvara atbrīvošanas

Seite 198 - ❚❚ w Radošais režīms

46b2Kadrējiet fotogrāfiju.3Nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.4Skatiet bufera saturu.5Ierakstiet vajadzīgo kadru.Kadrējiet fotogrāfiju, n

Seite 199 - P S A M j o m p q r s

47bIzvēlieties viedā fotogrāfijas atlasītāja režīmu, lai ļautu kamerai Jums palīdzēt uzņemt fotogrāfijas, kurās tiek tverta portreta objekta acumirklī

Seite 200 - Noklusējuma iestatījumi

48b2Kadrējiet fotogrāfiju.3Sāciet ierakstīt fotogrāfijas atmiņas buferī.4Uzņemiet.Vienmērīgi nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu. Kamera s

Seite 201 - Atmiņas kartes kapacitāte

49bABuferizācijaBuferizācija sākas, nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, un beidzas pēc aptuveni 90 sekundēm vai arī, kad aizvara atbrīvoša

Seite 202 - 5 attēlu summa

vLabākā momenta tveršanas režīms 45Lēnas rādīšanas režīms ...45Viedais fotogr

Seite 203 - ❚❚ Kustības momentuzņēmumi

50bLabākā uzņēmuma izvēlēšanāsAr viedo fotogrāfijas atlasītāju uzņemto fotogrāfiju skatīšanaNospiediet K un izmantojiet kursortaustiņu, lai parādītu f

Seite 204 - Traucējummeklēšana

51bAttēlu izdzēšanaNospiežot O, kad ir atlasīts attēls, kas uzņemts, izmantojot viedo fotogrāfijas atlasītāju, tiek parādīts apstiprinājuma dialoglodz

Seite 206

5399Kustības momentuzņēmuma režīmsKopā ar fotogrāfijām ierakstiet īsas video vinjetes. Ikreiz, kad tiek atbrīvots aizvars, kamera ieraksta nekustīgu a

Seite 207 - Atskaņošana

5493Sāciet buferizāciju.4Uzņemiet.Vienmērīgi nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu. Kamera ierakstīs fotogrāfiju kopā ar aptuveni 1,6 s garu

Seite 208 - Kļūdu paziņojumi

559❚❚ Tēmas izvēlēšanāsLai izvēlētos video fona mūziku, nospiediet 1 (&) un izmantojiet kursortaustiņu un J pogu, lai atlasītu opciju Beauty (Daiļ

Seite 209

569Kustības momentuzņēmumu izdzēšanaLai izdzēstu pašreizējo kustības momentuzņēmumu, nospiediet pogu O. Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš; no

Seite 210

57yyVideo ierakstīšana un skatīšanaKamera var ierakstīt augstas izšķirtspējas (high-definition – HD) video ar izmēru attiecību 16 : 9 un lēnās atskaņo

Seite 211 - Specifikācijas

58yIerakstiet video ar skaņu un izmēru attiecību 16 : 9.1Izvēlieties uzņemšanas režīmu.2Kadrējiet sākuma uzņēmumu.HD video ierakstīšanaGrieziet režīma

Seite 212 - 60 s vai lēnāka ātruma

59y3Sāciet ierakstīšanu.4Beidziet ierakstīšanu.Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet video ierakstīšanas pogu. Ieraksta laikā monitorā tiek rādīts ieraks

Seite 213 - 3 EV soli

viAttēlu izdzēšana ... 85Pašreizējā attēla izdzēšana...

Seite 214

60yAVideo apcirpšanaVideo cirpums tiek parādīts monitorā.AFokusa fiksatorsJa uzlabotajā video režīmā video izvēlnes opcijai Focus mode (Fokusa režīms)

Seite 215

61y❚❚ Fotogrāfiju uzņemšana HD video ierakstīšanas laikāNospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam, lai uzņemtu fotogrāfiju, nepārtraucot HD vide

Seite 216 - 4 collas (ISO 1222)

62yLēnās atskaņošanas video bez skaņas un ar izmēru attiecību 8 : 3 var ierakstīt, uzlabotā video režīmā 1 (&) pogas izvēlnē atlasot opciju y Slow

Seite 217

63y3Fokusējiet.4Sāciet ierakstīšanu.Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet video ierakstīšanas pogu. Ieraksta laikā monitorā tiek rādīts ieraksta indikato

Seite 218

64y5Beidziet ierakstīšanu.Lai beigtu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet video ierakstīšanas pogu. Ierakstīšana beidzas automātiski, kad ir sasniegts mak

Seite 219 - MM F/3,5–5,6

65yVideo pilnrāmja kadra atskaņošanā tiek apzīmēti ar 1 ikonu (0 27). Lai sāktu atskaņošanu, nospiediet 3.Iespējams veikt šādas darbības:Video skatīša

Seite 220

66yVideo izdzēšanaLai izdzēstu pašreizējo video, nospiediet O. Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš; vēlreiz nospiediet O, lai izdzēstu video un

Seite 221

67ttVairāk par fotogrāfiju uzņemšanuNospiežot 4 (C) uz kursortaustiņa, tiek parādītas nekustīgās fotogrāfijas aizvara atbrīvošanas režīmu izvēles:Nepā

Seite 222

68tDNepārtrauktas uzņemšanas režīmsMaksimālais uzņēmumu skaits, ko var uzņemt vienā sērijveida uzņemšanā, mainās atkarībā no atbrīvošanas režīma. Pie

Seite 223 - Navigācijas logs

69tAutomātiskā taimera režīmiAutomātisko taimeri var izmantot, lai samazinātu kameras drebēšanu, vai pašportretu uzņemšanai.1Parādiet atbrīvošanas rež

Seite 224

viiUzņemšanas izvēlne 117Reset Shooting Options (Atiestatīt uzņemšanas opcijas)... 119Exposure Mode (Ekspozīcijas režīms) ...

Seite 225

70tŅemiet vērā, ka taimeris var neieslēgties un fotogrāfija var netikt uzņemt, ja kamera nespēj fokusēties, vai citās situācijās, kurās nevar atbrīvot

Seite 226

71tEkspozīcijas kompensāciju izmanto, lai mainītu kameras piedāvāto ekspozīcijas vērtību, padarot fotogrāfijas gaišākas vai tumšākas.1Parādiet ekspozī

Seite 227

72tIzmantojiet iebūvēto zibspuldzi papildu apgaismošanai, ja objekts ir slikti izgaismots, vai arī, lai apgaismotu no aizmugures izgaismotus objektus.

Seite 228 - Akumulatora darbmūžs

73tZibspuldzes režīma izvēlēšanāsPieejamās opcijas mainās atkarībā no uzņemšanas režīma.1 Atlasiet, lai atspējotu iebūvēto zibspuldzi.2 Pieejams tikai

Seite 229

74tDZibspuldzes pacelšanaLietojot zibspuldzi, pārliecinieties, ka tā ir pilnībā pacelta, kā parādīts attēlā pa labi. Uzņemšanas laikā nepieskarieties

Seite 230

75tAIebūvētās zibspuldzes nolaišanaLai taupītu enerģiju, kad zibspuldze netiek lietota, viegli paspiediet to uz leju, līdz tā ar klikšķi fiksējas viet

Seite 231

76tPiestipriniet papildu adapteri bezvadu savienojumam ar mobilo ierīci WU-1b pie kameras USB savienotāja, lai kopētu attēlus uz viedtālruni vai planš

Seite 232

77t4Uzņemiet attēlus attālināti.Kad bezvadu savienojums ir izveidots, viedā ierīce parādīs caur kameras objektīvu redzamo skatu; kamera parādīs paziņo

Seite 234 - 6MVA44Y2-02

79IIVairāk par atskaņošanuAttēliem, kas tiek rādīti pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā, tiek uzlikta fotogrāfijas informācija (0 27). Parādīto inform

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare