Nikon Nikon 1 J2 Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Mixer / Küchenmaschine Zubehör Nikon Nikon 1 J2 herunter. Nikon Nikon 1 J2 Atsauces rokasgrāmata (pilnīgi norādījumi) Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 232
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet5.0 / 5. Basierend auf32 Kundenbewertungen

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - Atsauces rokasgrāmata

DIGITĀLĀ KAMERAAtsauces rokasgrāmataLv

Seite 2

viiiVibration reduction (Vibrāciju samazināšana) ...143Focus Mode (Fokusa režīms) ...

Seite 3

80Q3Palaidiet instalācijas programmu.Noklikšķiniet pogu Install (Instalēt) un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas.4Iziešana no instalācijas progra

Seite 4 - jebkurā no 5 režīmiem

81QSistēmas prasībasSistēmas prasības programmai ViewNX 2 ir šādas:WindowsCentrālais procesors• Fotogrāfijas/JPEG video: Intel Celeron, Pentium 4 vai

Seite 5 - Piederumi

82QSistēmas prasības programmai „Short Movie Creator” ir šādas:Ja jūsu datora sistēma neatbilst iepriekš minētajām prasībām, tiks instalēta tikai prog

Seite 6 - Satura rādītājs

83QAttēlu pārsūtīšana1Izvēlieties, kā attēli tiks pārkopēti datorā.Izvēlieties vienu no šādām metodēm:• Tiešais USB savienojums: ieslēdziet kameru un

Seite 7

84Q3Noklikšķiniet uz Start Transfer (Sākt pārsūtīšanu).Pie noklusējuma iestatījumiem visi atmiņas kartē esošie attēli tiks pārkopēti datorā.4Pārtrauci

Seite 8

85Q❚❚ Fotogrāfiju retušēšanaLai apcirptu attēlus un veiktu tādus uzdevumus kā asuma un toņu regulēšana, noklikšķiniet rīkjoslā pogu Edit (Rediģēt).❚❚

Seite 9

86QĪsfilmu veidošanaIzmantojiet piegādes komplektā iekļauto programmatūru „Short Movie Creator”, lai veidotu īsfilmas, kombinējot fotogrāfijas ar kust

Seite 10

87Q5Saglabājiet video.Noklikšķiniet Create Movie (Izveidot video). Tiks parādīts labajā pusē redzamais dialoglodziņš; atlasiet kādu no šīm opcijām un

Seite 11

88QLai atskaņotu, pievienojiet kameru pie TV aparāta.Augstas izšķirtspējas ierīcesLai pievienotu kameru pie augstas izšķirtspējas video ierīcēm, var i

Seite 12

89Q❚❚ HDMI ierīces vadībaLai vadītu kameru attālināti no ierīces, kas atbalsta HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics Con

Seite 13

ixTehniskas piezīmes ... 165Papildu piederumi ...

Seite 14

90QAtlasītos JPEG attēlus var izdrukāt ar PictBridge printeri, kas tieši pievienots kamerai.Printera pievienošanaPievienojiet kameru, izmantojot kompl

Seite 15 - Paziņojumi

91QAttēlu drukāšana pa vienam1Atlasiet attēlu.Nospiediet 4 vai 2, lai skatītu papildu attēlus. Nospiediet W uz augšu, lai tuvinātu pašreizējo kadru (0

Seite 16

92QVairāku attēlu drukāšana1Atveriet PictBridge izvēlni.2Izvēlieties opciju.Iezīmējiet vienu no šīm opcijām un nospiediet 2.• Select images for printi

Seite 17

93Q3Atlasiet attēlus vai izvēlieties datumus.Ja 2. darbībā esat izvēlējušies opciju Select images for printing (Atlasīt attēlus drukāšanai) vai Print

Seite 18

94Q4Regulējiet drukāšanas opcijas.Nospiediet J, lai parādītu PictBridge drukāšanas opcijas. Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu lapas izmēra, malas un la

Seite 19

95QAPictBridge drukas opcijasPage size (Lapas izmērs)Iezīmējiet lapas izmēru (sarakstā norādīti tikai pašreizējā printera atbalstītie izmēri) un nospi

Seite 20

96QDPOF drukas secības izveidošana: drukas iestatījumsOpciju DPOF print order (DPOF drukas secība) izmanto, lai izveidotu digitālus „drukas uzdevumus”

Seite 21 - Iesaiņojuma saturs

97ooAtskaņošanas izvēlneLai parādītu atskaņošanas izvēlni, nospiediet G un atlasiet atskaņošanas izvēlnes cilni (K).Atskaņošanas izvēlnē ir šādas opci

Seite 22 - Kameras daļas

98oD-LightingPaspilgtiniet ēnas tumšās vai no aizmugures apgaismotās fotogrāfijās, veidojot retušētas kopijas, kas tiek saglabātas atsevišķi no nepārv

Seite 23 - Kameras korpuss (turpinājums)

99oDaudzu attēlu atlasīšanaIzvēloties tālāk norādītās opcijas, tiks parādīts attēla atlases dialoglodziņš. Nospiediet 4 vai 2 vai pagrieziet kursortau

Seite 24 - Monitors

xLai nepieļautu Nikon izstrādājuma sabojāšanu un nesavainotu sevi un citus, pirms lietot ierīci, izlasiet visus drošības noteikumus. Glabājiet šo droš

Seite 25 - $ (displeja) poga

100oIzvēlieties, vai atskaņošanas laikā ekrānā tiks pagriezti vertikālie (portreta orientācijas) attēli. Ņemiet vērā, ka pati kamera uzņemšanas laikā

Seite 26 - Režīma ciparripa

101oPielietojot atlasītiem attēliem, D-Lighting izveido apstrādātas kopijas, lai padarītu gaišākas noēnotās vietas. Izmantojiet tumšu vai no aizmugure

Seite 27 - Kursortaustiņš

102oIzveidojiet atlasīto fotogrāfiju mazas kopijas. Atlasiet opciju Choose size (Izvēlēties izmēru), pēc tam izvēlieties izmēru 1.1 M (1,1 M), 0.6 M (

Seite 28

103oIzveidojiet atlasīto fotogrāfiju apcirptas kopijas. Nospiediet 4 vai 2 vai grieziet kursortaustiņu, lai iezīmētu attēlus (0 99), nospiediet J, lai

Seite 29

104oApgrieziet videoierakstu, lai izveidotu rediģētas kopijas.1Atlasiet opciju Choose start point (Izvēlēties sākuma punktu)) vai Choose end point (Iz

Seite 30 - & (funkcijas) poga

105oDVideo apgriešanaVideo jābūt vismaz divas sekundes garam. Ja pašreizējā atskaņošanas pozīcijā kopiju nevar izveidot, pašreizējā pozīcija 4. darbīb

Seite 32

107iiUzņemšanas izvēlneLai parādītu uzņemšanas izvēlni, nospiediet G un atlasiet uzņemšanas izvēlnes cilni (C, y, 1, w vai z).Uzņemšanas izvēlnē ir šā

Seite 33 - Aizmugure

108iWhite balance (Baltā balanss)Regulējiet iestatījumus dažāda tipa apgaismojumam.Auto (Automātiski) 126ISO sensitivity (ISO jutība)Kontrolējiet kame

Seite 34

109i1 Mainās atkarībā no objektīva (0 143).2 Kamera fokusējas uz objektu kadra centrā, ja vienumam Electronic (Hi) (Elektroniskais (Hi)) ir atlasīts i

Seite 35

xiANepalieciet ilgstoši saskarē ar kameru, akumulatoru vai lādētāju, ja ierīces ir ieslēgtas vai tiek lietotas. Ierīces daļas kļūst karstas. Ilgstoši

Seite 36

110iEkspozīcijas režīma izvēlnes opcijas piedāvā dažādas pakāpes kontroli pār aizvara ātrumu un apertūras atvērumu.Exposure Mode (Ekspozīcijas režīms)

Seite 37

111iAAizvara ātrums un apertūraVienu un to pašu ekspozīciju var panākt, kombinējot dažādus aizvara ātruma un apertūras atvēruma lielumus. Liels aizvar

Seite 38

112iP Programmed auto (Ieprogrammēts automātiskais)Šajā režīmā kamera vairumā situāciju automātiski regulē aizvara ātrumu un apertūras atvērumu, lai n

Seite 39

113iS Shutter-priority auto (Aizvara prioritātes automātiskais režīms)Aizvara prioritātes automātiskajā režīmā izvēlieties aizvara ātrumu, kamēr kamer

Seite 40

114iA Aperture-priority auto (Apertūras prioritātes automātiskais režīms)Apertūras prioritātes automātiskajā režīmā jūs varat izvēlēties apertūras atv

Seite 41 - 53. lpp

115iMManual (Manuāls)Manuālās ekspozīcijas režīmā jūs kontrolējat gan aizvara ātrumu, gan apertūras atvērumu.❚❚ Aizvara ātruma un apertūras atvēruma i

Seite 42 - Kadrējiet fotogrāfiju

116i❚❚ Ilgas ekspozīcijas (tikai manuālais ekspozīcijas režīms)Atlasiet šādus aizvara ātrumus, lai iegūtu ilgas ekspozīcijas fotogrāfijām ar kustīgiem

Seite 43 - Fokusa apgabals

117i2Izvēlieties aizvara ātrumu.Nospiediet W uz leju, līdz aizvara ātrumam ir atlasīts iestatījums „Bulb” (Spuldzīte). Kad ir atlasīts aizvara ātrums,

Seite 44

118iIzvēlieties faila formātu un kompresijas pakāpi fotogrāfijām, kas uzņemtas automātiskās fotografēšanas, radošajā un viedā fotogrāfijas atlasītāja

Seite 45 - Fotogrāfiju apskatīšana

119iIzvēlieties izmēru fotogrāfijām, kas uzņemtas automātiskās fotografēšanas, radošajā un viedā fotogrāfijas atlasītāja režīmos.❚❚ Standarta fotogrāf

Seite 46 - Attēlu izdzēšana

xiiARīkojoties ar lādētāju, ievērojiet attiecīgos piesardzības noteikumus:• Turiet to sausu. Šīs prasības neievērošana var būt aizdegšanās vai elektri

Seite 47 - Radošais režīms

120iANEF (RAW)/NEF (RAW) + JPEGAttēla izmēram atlasītā opcija neietekmē NEF (RAW) attēlu izmēru. NEF (RAW) attēlus var skatīt kamerā vai, izmantojot p

Seite 48 - Sižeta atlasīšana

121iIzvēlieties kādu no tālāk norādītajām opcijām.Continuous (Nepārtraukti)8Single frame (Viens kadrs)Kamera uzņem vienu fotogrāfiju ikreiz, kad tiek

Seite 49

122iABufera lielumsKamera ir aprīkota ar atmiņas buferi datu īslaicīgai uzglabāšanai, kas ļauj turpināt uzņemšanu, kamēr fotogrāfijas tiek saglabātas

Seite 50 - P, S, A, M

123iIzvēlieties kadru uzņemšanas ātrumu lēnās atskaņošanas video (0 45). Jo lielāks ir kadru uzņemšanas ātrums, jo mazāks ir kadra izmērs.*Visi skaitļ

Seite 51 - Pretgaisma

124iIzvēlieties, kā kamera iestatīs ekspozīciju. Ņemiet vērā, ka šī funkcija nav pieejama automātiskās fotografēšanas un viedā fotogrāfijas atlasītāja

Seite 52 - Vienkārša panorāma

125iAutomātiskās ekspozīcijas fiksatorsEkspozīcijas fiksēšanu izmanto, lai mainītu fotogrāfiju kompozīciju pēc tam, kad ir izmērīta ekspozīcija. Tas v

Seite 53

126iBaltā balanss nodrošina to, ka gaismas avota krāsa neietekmē krāsas, kas parādās uzņēmumā. Automātisko baltā balansu ieteicams izmantot lielākajai

Seite 54

127iBaltā balansa precīza ieregulēšanaOpcijas, kas nav opcija Preset manual (Manuāli iepriekš iestatīts), precīzi var ieregulēt šādi:1Parādiet precīzā

Seite 55

128iPreset Manual (Manuāli iepriekš iestatīts)Manuāli iepriekš iestatīto režīmu izmanto, lai ierakstītu un izsauktu pielāgotus baltā balansa iestatīju

Seite 56 - AF apgabala robežu

129i3Izmēriet baltā balansu.Kad kamera ir gatava baltā balansa mērīšanai, tiks parādīts mirgojošs L. Iekams indikatori pārtrauc mirgot, kadrējiet norā

Seite 57

xiii• Nevienu šī produkta komplektā iekļauto rokasgrāmatu daļu nekādā veidā un ne ar kādiem līdzekļiem nedrīkst pavairot, pārsūtīt, pārrakstīt, uzglab

Seite 58

130iDAutomātiskā strāvas izslēgšanaJa laika periodā, kas atlasīts iestatīšanas izvēlnes iestatījumam Auto power off (Automātiskā strāvas izslēgšana),

Seite 59

131i„ISO jutība” ir filmas ātruma digitālais ekvivalents. Jo lielāka ir jutība, jo ir vajadzīgs mazāk gaismas, lai veiktu ekspozīciju, kas ļauj izmant

Seite 60

132iIzvēlieties, kā kamera apstrādās fotogrāfijas. Ņemiet vērā, ka šī funkcija nav pieejama automātiskās fotografēšanas un viedā fotogrāfijas atlasītā

Seite 61 - Video režīms

133i2Noregulējiet iestatījumus.Nospiediet 1 vai 3, lai iezīmētu nepieciešamo iestatījumu, un nospiediet 4 vai 2, lai izvēlētos vērtību. Atkārtojiet šo

Seite 62

134i❚❚ Picture Control iestatījumi* Nav pieejams, ja ir ieslēgta Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting) (0 139); atiestatīts, ja Active D-Lighting (Akt

Seite 63

135iD„A” (Automātiski)Automātiskās asuma palielināšanas, kontrasta un piesātinājuma rezultāti atšķiras atkarībā no ekspozīcijas un objekta novietojuma

Seite 64 - 60 pie 60 Hz

136iKopā ar kameru piegādāto Picture Control var modificēt un saglabāt kā pielāgotu Picture Control.Edit/Save (Rediģēt/saglabāt)Lai izveidotu pielāgot

Seite 65 - Lēnā atskaņošana

137iLoad from/Save to Card (Ielādēt no/Saglabāt kartē)Pielāgotās Picture Controls, kas izveidotas, izmantojot Picture Control utilītprogrammas, kas pi

Seite 66

138iKrāstelpa nosaka krāsu atveidošanai pieejamo krāsu gammu. Izvēlieties sRGB fotogrāfijām, kas tiks izmantotas bez izmaiņām „kā ir”, izvēlieties Ado

Seite 67 - Video skatīšana

139iAktīvā D-Lighting ļauj saglabāt detaļas izgaismotās vietās un ēnās, veidojot fotogrāfijas ar dabisku kontrastu. Izmantojiet ļoti kontrastainām ain

Seite 68 - Video izdzēšana

xivPaziņojumi pircējiem EiropāŠis simbols norāda, ka šis produkts ir jāsavāc atsevišķi.Tālāk tekstā minētais attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas val

Seite 69

140iFotogrāfijas, kas uzņemtas, izmantojot lēnus aizvara ātrumus, tiek automātiski apstrādātas, lai samazinātu „trokšņus” (spilgti punkti, haotiski iz

Seite 70

141iNoregulējiet iebūvētā mikrofona video skaņas ieraksta iestatījumus.❚❚ Microphone (Mikrofons)Atlasiet opciju Microphone off (Mikrofons izslēgts), l

Seite 71

142iUzņemiet fotogrāfijas automātiski pēc iepriekšiestatītiem intervāliem.1Atlasiet opciju Interval (Intervāls)/Number of shots (Uzņēmumu skaits).Iezī

Seite 72

143iŠī opcija ir pieejama ar 1 NIKKOR objektīviem, kas atbalsta vibrāciju samazināšanu (VR). Pieejamās opcijas mainās atkarībā no objektīva tipa: Norm

Seite 73

144iIzvēlieties, kā kamera fokusēsies.* Aizvaru var atlaist tikai tad, ja kamera spēj fokusēties.Focus Mode (Fokusa režīms)AF-AAuto-select AF (AF auto

Seite 74

145iAAF palīggaismotājsJa objekts ir slikti apgaismots, nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, automātiski iedegas AF palīggaismotājs, lai pa

Seite 75 - ❚❚ w Radošais režīms

146iALabu rezultātu iegūšana, izmantojot autofokusuAutofokuss ne pārāk labi darbojas tālāk minētajos apstākļos. Ja kamera šādos apstākļos nespēj fokus

Seite 76

147iManuālais fokussManuālo fokusu var izmantot tad, ja autofokuss nedod vēlamo rezultātu.1Iezīmējiet opciju Manual focus (Manuālais fokuss).2Parādiet

Seite 77 - Vairāk par fotogrāfiju

148i3Fokuss.Grieziet kursortaustiņu, līdz objekts ir fokusā. Grieziet kursortaustiņu pulksteniski, lai palielinātu fokusa attālumu, un pretpulkstenisk

Seite 78

149iIzvēlieties, kā tiks atlasīts autofokusa fokusēšanās apgabals.AF-Area Mode (AF apgabala režīms)eAuto-area (Automātiskais apgabals)Kamera automātis

Seite 79

xvPaziņojums par kopēšanas un pavairošanas aizliegumuŅemiet vērā, ka saskaņā ar likumu jūs var sodīt pat tikai par to, ka jūsu īpašumā ir materiāli, k

Seite 80 - Ekspozīcijas kompensācija

150iFokusa fiksatorsFokusa fiksatoru var izmantot, lai mainītu kadra kompozīciju pēc fokusēšanās uz objektu kadra centrā, ļaujot fokusēties uz objektu

Seite 81

151i2Fiksējiet fokusu.Aizvara atbrīvošanas pogai esot nospiestai līdz pusei, nospiediet 1 (A), lai fiksētu gan fokusu, gan ekspozīciju (tiks parādīts

Seite 82 - Iebūvētā zibspuldze

152iAtlasiet On (Ieslēgts), lai iespējotu sejas prioritātes AF (0 24).Ja ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts) un nav atlasīts video režīms, iebūvētai

Seite 83 - * HDR izslēgts

153iZibspuldzes kompensācija izmaina kameras ieteikto zibspuldzes līmeni, mainot galvenā objekta spilgtumu attiecībā pret fonu. Izvēlieties vērtības n

Seite 85

155ggIestatīšanas izvēlneLai parādītu iestatīšanas izvēlni, nospiediet G un atlasiet iestatīšanas izvēlnes cilni (B).Iestatīšanas izvēlnei ir šādas op

Seite 86

156gAuto power off (Automātiskā strāvas izslēgšana)Izvēlieties automātiskās strāvas izslēgšanas aizkavi.30 s 159Remote on duration (Ilgstošā tālvadība

Seite 87 - Vairāk par atskaņošanu

157gAtlasiet Yes (Jā), lai izvēlnes opcijām, kas nav Flicker reduction (Mirgošanas samazināšana), Time zone and date (Laika josla un datums) un Langua

Seite 88 - Nekustīgi attēli

158gJa ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), ieslēdzot kameru, ikreiz tiks parādīts pa labi redzamais paziņojums.Iezīmējiet vienumu Monitor brightness (Mo

Seite 89

159gIezīmējiet vienumus un nospiediet 2, lai atlasītu vai atceltu atlasi. Ja ir atlasīta opcija Autofocus/self-timer (Autofokuss/automātiskais taimeri

Seite 90 - Sīktēlu atskaņošana

xviAVC Patent Portfolio LicenseŠIS PRODUKTS IR LICENCĒTS SASKAŅĀ AR „AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE” (AVC PATENTU PORTFEĻA LICENCI) UN PAREDZĒTS PATĒRĒT

Seite 91 - Kalendāra atskaņošana

160gIzvēlieties, cik ilgi kamera būs aktīva, gaidot tālvadības pults signālu (0 57). Lai samazinātu akumulatora iztukšošanos, izvēlieties īsākas aizka

Seite 92 - Atskaņošanas tālummaiņa

161gSamaziniet mirgošanu un joslu veidošanos displejos, uzņemot fluorescējošā un dzīvsudraba spuldžu apgaismojumā. Izvēlieties frekvenci, kas atbilst

Seite 93

162gMainiet laika joslas, iestatiet kameras pulksteni, izvēlieties datuma rādīšanas formātu un ieslēdziet vai izslēdziet pāreju uz vasaras laiku (0 18

Seite 94 - Attēlu vērtēšana

163gFotogrāfijas, kas uzņemtas, kad ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), satur informāciju par kameras orientāciju, kas ļauj tās automātiski rotēt a

Seite 95 - Slīdrādes

164gPārbaudiet un optimizējiet kameras attēla sensoru un attēla procesorus, ja attēlos esat pamanījuši negaidītus spilgtus plankumus (ņemiet vērā, ka

Seite 96 - Pielāgojiet šādas opcijas:

165nnTehniskas piezīmesŠī nodaļa sniedz informāciju par saderīgiem piederumiem, kameras tīrīšanu un uzglabāšanu, un par to, ko darīt, ja tiek parādīts

Seite 97

166nBarošanas avoti • Uzlādējams Li-ion akumulators EN-EL20 (0 11–13): papildu akumulatori EN-EL20 ir pieejami pie vietējiem mazumtirgotājiem un Nikon

Seite 98

167nKorpusa vāki Korpusa vāks BF-N1000: korpusa vāks notur vietā netīrumu aizsargu, kad ir noņemts objektīvs.Trijkāja adapteri Trijkāja adapteris TA-N

Seite 99 - Savienojumi

168nApstiprinātās atmiņas kartesTālāk norādītās SD atmiņas kartes ir pārbaudītas un apstiprinātas izmantošanai ar kameru. Video ierakstīšanai ieteicam

Seite 100 - Windows Mac OS

169nApstiprinātās Eye-Fi kartesEye-Fi kartes, tās ievietojot kamerā, var izmantot, lai augšupielādētu fotogrāfijas iepriekš atlasītā mērķa punktā. Kop

Seite 101 - Sistēmas prasības

xviiDIzmantojiet tikai Nikon zīmola piederumusTikai Nikon zīmola piederumi, ko Nikon sertificējis izmantošanai ar jūsu Nikon digitālo kameru, ir izstr

Seite 102

170nBarošanas savienotāja un maiņstrāvas adaptera pievienošanaIzslēdziet kameru, pirms pievienot papildu barošanas savienotāju vai maiņstrāvas adapter

Seite 103 - Attēlu pārsūtīšana

171n4Pievienojiet maiņstrāvas adapteri.Pievienojiet maiņstrāvas adaptera barošanas vadu pie maiņstrāvas adaptera kontaktligzdas (e), bet barošanas vad

Seite 104 - Attēlu skatīšana

172nUzglabāšanaJa kamera netiks izmantota ilgāku laiku, izņemiet akumulatoru un uzglabājiet to vēsā, sausā vietā, kontakta vāku novietojot tam paredzē

Seite 105 - Papildu informācija

173nNemetiet. ierīcei var rasties darbības traucējumi, ja tā ir pakļauta spēcīgiem triecieniem vai vibrācijai.Uzglabājiet sausumā. ðis izstrādājums na

Seite 106 - Īsfilmu veidošana

174nTīrīšana. tīrot kameras korpusu, izmantojiet pūtēju, lai uzmanīgi noņemtu putekļus un plūksnas, pēc tam to uzmanīgi noslaukiet ar mīkstu, sausu dr

Seite 107

175nMuarē. muarē efekts ir traucējumu veids, kuru izraisa attēla, kas satur regulāru un atkārtojošos režģi (piemēram, rūtains audums vai ēka ar daudzi

Seite 108 - Fotogrāfiju skatīšana TV

176n• Ja ievērojami samazinās laiks, kurā pilnībā uzlādēts akumulators, to izmantojot istabas temperatūrā, saglabā lādiņu, tad šis akumulators ir jāno

Seite 109

177nAtskaņošanas, uzņemšanas un iestatīšanas izvēlņu opciju noklusējuma iestatījumu aprakstus skatiet attiecīgi 97., 107. un 155. lpp. Pārējo iestatīj

Seite 110 - Fotogrāfiju drukāšana

178nNākamajā tabulā norādīts attēlu skaits vai video apjoms, ko var saglabāt 16 GB Toshiba SD-E016GUX UHS-I SDHC kartē ar dažādiem attēla kvalitātes,

Seite 111 - Attēlu drukāšana pa vienam

179n❚❚ Radošais režīms (izņemot vienkāršas panorāmas režīmu) 1 Maksimālais attēlu skaits, ko var saglabāt atmiņas buferī pie jutības ISO 100. Šis dau

Seite 112 - Vairāku attēlu drukāšana

Pateicamies, ka esat iegādājušies Nikon digitālo kameru. Lai izmantotu visas kameras sniegtās iespējas, lūdzam rūpīgi izlasīt visas instrukcijas un uz

Seite 114

180n❚❚ Viedā fotogrāfijas atlasītāja režīms 1 Katrā uzņēmumā visu piecu ierakstīto attēlu kopējais lielums.2 Attēla lielums attiecas tikai uz JPEG att

Seite 115

181nJa kamera nedarbojas, kā paredzēts, pirms konsultēties ar izplatītāju vai Nikon pārstāvi, pārbaudiet biežāk sastopamo problēmu sarakstu.DisplejsTr

Seite 116

182nUzņemšana (visi uzņemšanas un ekspozīcijas režīmi)Paiet laiks, kamēr kamera ieslēdzas: izdzēsiet failus vai formatējiet atmiņas karti.Atspējota ai

Seite 117 - Atskaņošanas izvēlne

183nUzņemšana (P, S, A un M režīmi)Nospiežot tālvadības pults aizvara atbrīvošanas pogu, netiek uzņemta fotogrāfija:• Nomainiet tālvadības pults bater

Seite 118

184nVideoAtskaņošanaNevar ierakstīt video: video ierakstīšanas pogu var izmantot tikai, lai video režīmā ierakstītu video (0 41).Uzņemot video, netiek

Seite 119 - Daudzu attēlu atlasīšana

185nDažādiKamera nereaģē: ļoti retos gadījumos displejs var nereaģēt, kā paredzēts, un kamera var pārtraukt funkcionēt. Vairumā gadījumu šī fenomena c

Seite 120 - Rating (Vērtēšana)

186nŠajā sadaļā uzskaitīti kļūdu paziņojumi, kas parādās displejā.Kļūdu paziņojumiPaziņojums Risinājums 0(Mirgo aizvara ātruma vai apertūras atvēruma

Seite 121 - D-Lighting

187nMemory card is full. (Atmiņas karte ir pilna.)• Jūs varat ierakstīt papildu attēlus, samazinot attēlu kvalitāti vai izmēru.118• Izdzēsiet nevajadz

Seite 122 - Resize (Mainīt izmērus)

188n* Papildu informāciju skatiet printera rokasgrāmatā.Failed to update lens firmware. Contact a Nikon-authorized service center. (Nav notikusi zibsp

Seite 123 - Crop (Apcirpšana)

189nNikon 1 J2 digitālā kameraSpecifikācijasTipsTips Digitālā kamera ar maināmo objektīvu atbalstuObjektīva savienojums Nikon 1 savienojumsFaktiskais

Seite 124 - Edit Movie (Rediģēt video)

1ssIevadsPārliecinieties, ka iesaiņojumā ir šādi priekšmeti:Atmiņas kartes pārdod atsevišķi.Iesaiņojuma satursKorpusa vāks BF-N1000Nikon 1 J2 digitālā

Seite 125

190nUzglabāšanaFaila formāts • NEF (RAW): 12 bitu, saspiests• JPEG: JPEG bāzlīnijas saderīgas ar augstu (aptuveni 1 : 4), normālu (aptuveni 1 : 8) vai

Seite 126

191nAtbrīvošanaKadru pārtīšanas ātrums • Elektroniskais (Hi): aptuveni 10, 30 un 60 kadri/s• Pārējie režīmi: līdz 5 kadriem/s (automātiskais fotografē

Seite 127 - Uzņemšanas izvēlne

192nFokussAutofokuss Hibrīda autofokuss (fāzes noteikšanas/kontrasta noteikšanas AF); AF palīggaismotājsObjektīva servo • Autofokuss (AF): viena servo

Seite 128

193nVideoKadra izmērs (pikseļi)/kadru uzņemšanas ātrumsHD video• 1920 × 1080/60i (59,94 lauki/s *)• 1920 × 1080/30p (29,97 kadri/s)• 1280 × 720/60p (5

Seite 129

194n• Ja nav noteikts citādi, visi lielumi attiecas uz kameru ar pilnībā uzlādētu akumulatoru, kas tiek darbināta temperatūrā, no noteikusi Kameru un

Seite 130

195nSpecifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Nikon nav atbildīgs par kaitējumu, kura cēlonis ir jebkādas kļūdas, ko var saturēt šī rokasgrāma

Seite 131

196n❚❚ 1 NIKKOR objektīvi1 NIKKOR VR 10– 30 mm f/3,5– 5,61 NIKKOR 11–27,5 mm f/3,5–5,6Objektīva pārsega uzstādīšanas atzīmeTālummaiņas gredzensObjektī

Seite 132

197n1 NIKKOR objektīvi ir īpaši paredzēti Nikon 1 maināmo objektīvu formāta digitālajām kamerām. Skata leņķis ir ekvivalents 35 mm formāta objektīvam

Seite 133 - /16000 s

198nAPiegādes komplektā iekļautie piederumi• Piepogājams 40,5 mm priekšējais objektīva vāciņš LC-N40.5• Objektīva aizmugures vāciņš LF-N1000APapildu p

Seite 134 - W vadība

199n❚❚ Papildu savienojuma adapteris FT1Šinī sadaļā atradīsiet papildu savienojuma adaptera FT1 lietošanas informāciju. Pirms turpināt, pārliecinietie

Seite 135 - MManual (Manuāls)

2sVeltiet dažus mirkļus, lai iepazītu sīkāk kameras vadības pogas un displejus. Iespējams, ir lietderīgi ielikt šajā sadaļā grāmatzīmi, lai ieskatītos

Seite 136

200n2Fokusējiet.Grieziet objektīva fokusa gredzenu, līdz objekts ir fokusā.Lai, tuvinot displeju, precīzāk iestatītu fokusu, nospiediet J (ņemiet vērā

Seite 137

201nElektroniskais diapazona meklētājsŅemiet vērā, ka, uzņemot atsevišķus objektus, fokusa indikators (I) var tikt parādīts, ja kamera nav fokusā. Pir

Seite 138

202nIerobežojumi• Automātiskas fotografēšanas un viedā fotogrāfijas atlasītāja režīmi nav atbalstīti.• Kustības momentuzņēmumus var ierakstīt tikai ta

Seite 139 - Image Size (Attēla izmērs)

203n❚❚ Atbalstītie standarti• DCF versija 2.0: kameras failu sistēmas konstrukcijas noteikumi (DCF) tiek plaši izmantoti digitālo kameru nozarē, lai n

Seite 140

204nAkumulatora kalpošanas laiksUzņēmumu skaits un video apjoms, ko var ierakstīt ar pilnīgi uzlādētu akumulatoru mainās atkarībā no akumulatora stāvo

Seite 141 - Continuous (Nepārtraukti)

205nSimboliC (Automātiskais fotografēšanas režīms)21w (Radošais režīms) ... 27y (Viedā fotogrāfijas atlasītāja režīms)

Seite 142

206nĀtrās reaģēšanas tālvadība... 57Atskaņošana... 25, 67Atskaņošanas izvēlne...

Seite 143

207nFrame rate (Kadru uzņemšanas ātrums)...67, 123f skaitlis ... 111, 165Full-time AF (Pilna laika AF).

Seite 144 - Metering (Mērīšana)

208nNospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu...22, 23, 36, 50OObjektīva noņemšana no kameras ...19

Seite 145 - Skatīt arī

209nVValoda ...18, 162Vasaras laiks ...18, 162Vēja trokšņu

Seite 146 - White Balance (Baltā balanss)

3sKameras korpuss (turpinājums)12341613151412517187689101920111 Zibspuldzes atvēršanas slēdzis...622 Atmiņas kartes piekļuves lampiņa.

Seite 149

Bez rakstiskas NIKON CORPORATION atļaujas aizliegts šo rokasgrāmatu jebkādā veidā reproducēt kopumā vai pa daļām (izņemot īsus citātus atsaucēs vai re

Seite 150

4sMonitors* Pieejams tikai detalizētajā displejā (0 5).421 3 5 6 7 8 9 10 1131333229272826301612131415171925 202123 2224 181 Uzņemšanas režīms ...

Seite 151 - ISO Sensitivity (ISO jutība)

5s$ (displeja) poga❚❚ Uzņemšana ❚❚ AtskaņošanaNospiediet $, lai ritinātu uzņemšanas (0 4) un atskaņošanas (0 67) indikatorus, kā parādīts tālāk.$ poga

Seite 152 - Picture Control

6sRežīma ciparripaKamera piedāvā izvēlēties šādus uzņemšanas režīmus:Režīma ciparripaKustīga momentuzņēmuma režīms (0 49): ikreiz, kad tiek atbrīvots

Seite 153

7sKursortaustiņšKursortaustiņu un J pogu izmanto iestatījumu regulēšanai, kā arī, lai pārvietotos pa kameras izvēlnēm.Piezīme: vienumus var iezīmēt ar

Seite 154

8sG pogaLielākai daļai uzņemšanas, atskaņošanas un iestatījumu opciju var piekļūt no kameras izvēlnēm. Lai skatītu izvēlnes, nospiediet G pogu.G pogaC

Seite 155

9s❚❚ Kameras izvēlņu lietošana1Nospiediet 1 vai 3, lai atlasītu cilni, un nospiediet 2, lai parādītu izvēlnes vienumus.2Iezīmējiet izvēlnes vienumu un

Seite 156 - Edit/Save (Rediģēt/saglabāt)

iIegūstiet no savas kameras pēc iespējas vairāk 0 iiSatura rādītājs 0 ivsIevads 0 1zAutomātiskais fotografēšanas režīms 0 216Radošais režīms 0 278Vied

Seite 157

10s& (funkcijas) poga• Scene (Sižets) (radošais režīms): izvēlieties P, S, A, M, Night landscape (Nakts ainava) (j), Night portrait (Nakts portret

Seite 158 - Color Space (Krāstelpa)

11s1Piestipriniet kameras siksnu.Droši piestipriniet siksnu pie divām kameras cilpām.2Uzlādējiet akumulatoru.Ievietojiet akumulatoru q un pievienojiet

Seite 159

12sDAkumulators un lādētājsIzlasiet un ievērojiet brīdinājumus, kas sniegti šīs rokasgrāmatas x–xii un 173.–176. lpp. Neizmantojiet akumulatoru temper

Seite 160

13s3Ievietojiet akumulatoru un atmiņas karti.Pārbaudiet, vai akumulators un karte ir ievietoti pareizi. Izmantojot akumulatoru, lai piespiestu vienai

Seite 161 - 2 ikona

14sDAkumulatoru un atmiņas karšu ievietošana un izņemšanaIekams ievietot vai izņemt akumulatorus vai atmiņas kartes, vienmēr izslēdziet kameru. Ņemiet

Seite 162

15sAAkumulatoru un atmiņas karšu izņemšanaIzslēdziet kameru, pārliecinieties, ka atmiņas kartes piekļuves lampiņa (03) ir nodzisusi, un atveriet akumu

Seite 163

16s4Pievienojiet objektīvu.Uzmanieties, lai pēc objektīva vai korpusa vāciņa noņemšanas kamerā neiekļūtu putekļi. Šajā rokasgrāmatā ilustratīvos nolūk

Seite 164 - Focus Mode (Fokusa režīms)

17s5Ieslēdziet kameru.Lai ieslēgtu kameru, nospiediet barošanas slēdzi. Strāvas indikators uz īsu brīdi iedegsies ar zaļu gaismu, un ieslēgsies monito

Seite 165

18s6Izvēlieties valodu un iestatiet pulksteni.Ieslēdzot kameru pirmo reizi, tiks parādīts valodas izvēles dialoglodziņš. Lai iestatītu kameras pulkste

Seite 166

19sAKameras pulkstenisKameras pulkstenis nav tik precīzs kā lielākā daļa rokas vai sadzīves pulksteņu. Regulāri pārbaudiet pulksteni, salīdzinot to ar

Seite 167 - Manuālais fokuss

iiIegūstiet no savas kameras pēc iespējas vairākUzņemiet attēlus un video jebkurā no 5 režīmiem.Izvēlieties režīmu q z Kustības momentuzņēmuma režīms

Seite 168

20s7Pārbaudiet akumulatora līmeni un atmiņas kartes ietilpību.Monitorā pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni un atlikušo ekspozīciju skaitu.❚❚ Akumula

Seite 169

21zzAutomātiskais fotografēšanas režīmsAutomātiskais fotografēšanas režīms ir režīms, ko parasti izmanto fotogrāfiju uzņemšanai.1Atlasiet automātisko

Seite 170 - Fokusa fiksators

22z3Kadrējiet fotogrāfiju.Pozicionējiet objektu kadra centrā.AAizvara atbrīvošanas pogaKameras aizvara atbrīvošanas pogai ir divi stāvokļi. Kamera fok

Seite 171

23z4Fokusējiet.Lai fokusētu, nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei. Ja objekts ir slikti apgaismots, var iedegties AF palīggaismotājs (0 2),

Seite 172 - AF palīggaismotājs

24zATālummaiņas objektīva lietošana Izmantojiet tālummaiņas gredzenu, lai tuvinātu objektu tā, lai tas aizpildītu lielāko daļu kadra, vai arī, lai att

Seite 173 - /3 EV soli; parasti

25zLai pabeigtu atskaņošanu un atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.Fotogrāfiju apskatīšanaNospiediet K, lai

Seite 174

26zAttēlu izdzēšanaLai izdzēstu pašreizējo attēlu, nospiediet pogu O. Ņemiet vērā, ka attēlus pēc to izdzēšanas nevar atgūt.1Parādiet fotogrāfiju.Parā

Seite 175 - Iestatīšanas izvēlne

2766Radošais režīmsIzvēlieties radošo režīmu, lai uzņemtu fotogrāfijas, izmantojot speciālos efektus, pielāgotu iestatījumus atbilstoši sižetam vai la

Seite 176

286Radošajā režīmā var izvēlēties šādus sižetus:Sižeta atlasīšanaOpcija AprakstsP, S, A, MKontrolē visus kameras iestatījumus un nosaka, kā kamera ies

Seite 177

296Ņemiet vērā, ka radošajā režīmā nevar uzņemt video, un ka video ierakstīšanas pogas nospiešanai nebūs nekāda efekta.Soft (Maigs) (q)Uzņemiet fotogr

Seite 178 - Grid Display (Režģa displejs)

iiiPiederumiPaplašiniet savas fotografēšanas iespējas, izmantojot plašu maināmu objektīvu, zibspuldžu un citu piederumu klāstu (0 165).ObjektīviTālvad

Seite 179

306P, S, A, MP, S, A, M režīms ļauj jums izvēlēties ekspozīcijas režīmu, kas kontrolē, kā kamera iestata aizvara ātrumu un apertūras atvērumu.❚❚ Ekspo

Seite 180 - 1 (A) poga

316PretgaismaTas, kura metode tiek izmantota noēnoto detaļu atainošanai, ir atkarīgs no uzņemšanas izvēlnē vienumam HDR atlasītās opcijas (0 107).On (

Seite 181

326Vienkārša panorāmaLai uzņemtu panorāmas, izpildiet tālāk aprakstītās darbības. Uzņemšanas laikā kamera fokusējas, izmantojot automātiskā apgabala A

Seite 182 - Language (Valoda)

336Tālāk ilustrācijā parādīts kameras panoramēšanas piemērs. Nemainot savu stāvokli, panoramējiet kameru horizontāli vai vertikāli pa stabilu līkni. I

Seite 183

346❚❚ Panorāmu skatīšanaPanorāmas var skatīt, nospiežot J, kad panorāma ir parādīta pilna kadra režīmā (0 25). Panorāmas sākums tiks parādīts ar mazāk

Seite 184

3588Viedā fotogrāfijas atlasītāja režīmsViedā fotogrāfijas atlasītāja režīmu izvēlieties fotogrāfijām, kurās tiek tverta portreta objekta acumirklīga

Seite 185 - Tehniskas piezīmes

3682Kadrējiet fotogrāfiju.3Sāciet ierakstīt fotogrāfijas atmiņas buferī.4Uzņemiet.Vienmērīgi nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu. Kamera s

Seite 186

378ABuferizācijaBuferizācija sākas, nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, un beidzas pēc aptuveni 90 sekundēm vai arī, kad aizvara atbrīvoša

Seite 187

388Labākā uzņēmuma izvēlēšanāsFotogrāfiju apskatīšanaNospiediet K un izmantojiet kursortaustiņu, lai parādītu fotogrāfijas, kas uzņemtas, izmantojot v

Seite 188 - Apstiprinātās atmiņas kartes

398Attēlu izdzēšanaNospiežot O, kad ir atlasīts attēls, kas uzņemts, izmantojot viedo fotogrāfijas atlasītāju, tiek parādīts apstiprinājuma dialoglodz

Seite 189 - Apstiprinātās Eye-Fi kartes

ivIegūstiet no savas kameras pēc iespējas vairāk ...iiPiederumi...

Seite 191

41yyVideo režīmsIzvēlieties video režīmu, lai, izmantojot video ierakstīšanas pogu, uzņemtu video augstas izšķirtspējas (HD) kvalitātē vai arī lēnās a

Seite 192 - Uzglabāšana un tīrīšana

42y3Sāciet ierakstīšanu.Nospiediet video ierakstīšanas pogu, lai sāktu ierakstīšanu. Ieraksta laikā monitorā tiek rādīts ieraksta indikators, cik laik

Seite 193

43y❚❚ Fotogrāfiju uzņemšana HD video ierakstīšanas laikāNospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam, lai uzņemtu fotogrāfiju, nepārtraucot HD vide

Seite 194

44y❚❚ Video tipa izvēlēšanāsLai izvēlētos augstas izšķirtspējas vai lēnās atskaņošanas video ierakstīšanu, nospiediet & un izmantojiet kursortaust

Seite 195

45yIerakstiet mēmu video ar izmēru attiecību 8 : 3. Video tiek ierakstīti ar ātrumu 400 kadri/s, bet atskaņoti ar ātrumu 30 kadri/s.1Atlasiet video re

Seite 196

46y4Sāciet ierakstīšanu.5Beidziet ierakstīšanu.Vēlreiz nospiediet video ierakstīšanas pogu, lai beigtu ierakstīšanu. Ierakstīšana beidzas automātiski,

Seite 197 - Noklusējuma iestatījumi

47yVideo pilnrāmja kadra atskaņošanā tiek apzīmēti ar 1 ikonu (0 25). Lai sāktu atskaņošanu, nospiediet J.Var veikt šādas darbības:Video skatīšana1 ik

Seite 198 - Atmiņas kartes kapacitāte

48yVideo izdzēšanaLai izdzēstu pašreizējo video, nospiediet O. Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš; nospiediet O vēlreiz, lai izdzēstu video un

Seite 199 - ❚❚ Vienkārša panorāma

4999Kustības momentuzņēmuma režīmsIzvēlieties kustības momentuzņēmumu režīmu, lai ierakstītu kopā ar fotogrāfijām īsas video vinjetes. Ikreiz, kad tie

Seite 201 - Traucējummeklēšana

5092Kadrējiet fotogrāfiju.3Sāciet buferizāciju.4Uzņemiet.Vienmērīgi nospiediet līdz galam aizvara atbrīvošanas pogu. Kamera ierakstīs fotogrāfiju kopā

Seite 202

519❚❚ Tēmas izvēlēšanāsABuferizācijaBuferizācija sākas, nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, un beidzas pēc aptuveni 90 sekundēm vai arī, k

Seite 203

529Kustības momentuzņēmumu izdzēšanaLai izdzēstu pašreizējo kustības momentuzņēmumu, nospiediet pogu O. Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš; no

Seite 204 - Atskaņošana

5377Pieejamie iestatījumiNākamajā tabulā norādīti iestatījumi, kurus var regulēt visos režīmos.❚❚ Režīmi C Automātiskā fotografēšana, y Viedais fotogr

Seite 205

5471 Opcija Scene auto selector (Sižeta automātiskais atlasītājs) ir pieejama tikai kustības momentuzņēmuma režīmā.2 RAW attēlu izmērs ir fiksēts uz 3

Seite 206 - Kļūdu paziņojumi

557❚❚ w Radošais režīmsNākamajā tabulā radošā režīma opcijas ir norādītas ar šādām ikonām: j nakts ainava, o nakts portrets, m pretgaisma, p vienkārša

Seite 207

5671 Iestatījums P Programmed auto (Ieprogrammēts automātiskais) tiek atlasīts automātiski, ja vienumam Continuous (Nepārtraukti) ir atlasīta opcija E

Seite 208

57ttVairāk par fotogrāfijuAutomātisko taimeri un papildu tālvadības pulti ML-L3 (0 166) var izmantot, lai samazinātu kameras drebēšanas ietekmi vai la

Seite 209 - Specifikācijas

58t3Atlasiet vēlamo opciju.4Kadrējiet un uzņemiet fotogrāfiju.Automātiskā taimera režīms: nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, lai fokusēt

Seite 210 - /60 s vai lēnāka ātruma

59tŅemiet vērā, ka taimeris var neieslēgties vai fotogrāfiju nevar uzņemt, ja kamera nespēj fokusēties, vai citās situācijās, kurās nevar atbrīvot aiz

Seite 211 - 250 s vai ātrāks un citi

viAttēlu izdzēšana ... 73Pašreizējā attēla izdzēšana...

Seite 212 - /3 EV soli

60tEkspozīcijas kompensāciju izmanto, lai mainītu kameras piedāvāto ekspozīcijas vērtību, padarot fotogrāfijas gaišākas vai tumšākas. Izvēlieties vērt

Seite 213 - /4 collas (ISO 1222)

61tAEkspozīcijas kompensācijaEkspozīcijas kompensācija visefektīvāk darbojas tad, ja to izmanto kopā ar centra svērto vai punkta mērīšanu (0 124).AIeb

Seite 214

62tLai lietotu zibspuldzi, paceliet to, pabīdot zibspuldzes atvēršanas slēdzi. Kad zibspuldze ir pacelta, sākas tās uzlāde; kad uzlāde ir pabeigta, no

Seite 215

63tZibspuldzes režīma izvēlēšanās1Parādiet zibspuldzes režīma opcijas.Nospiediet kursortaustiņu uz leju, lai parādītu zibspuldzes režīmu sarakstu. Pie

Seite 216 - 1 NIKKOR 11–27,5 mm f/3,5–5,6

64tAIebūvētās zibspuldzes nolaišanaLai taupītu enerģiju, kad zibspuldze netiek lietota, viegli paspiediet uz leju, līdz tā ar klikšķi nofiksējas savā

Seite 217

65tAApertūra, jutība un zibspuldzes diapazonsZibspuldzes diapazons mainās atkarībā no jutības (ISO ekvivalenta) un apertūras. Uzņemot ar standarta tāl

Seite 219

67IIVairāk par atskaņošanu❚❚ Vienkārša fotogrāfijas informācijaFotogrāfijas informācijaAttēliem, kas tiek rādīti pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā,

Seite 220 - Navigācijas logs

68I❚❚ Detalizēta fotogrāfijas informācija Nekustīgi attēliVideo1 2347658121113141015926161723242521 1922 182026232421 1922 18201 2 46512112713251631 U

Seite 221

69IAHistogrammas (0 68)Kameras histogrammas ir paredzētas tikai kā palīgmateriāls un var atšķirties no attēlveidošanas lietojumprogrammu histogrammām.

Seite 222

viiUzņemšanas izvēlne... 107Reset Shooting options (Atiestatīt uzņemšanas opcijas)...

Seite 223

70IVar veikt šādas darbības:Sīktēlu atskaņošanaLai skatītu attēlus „kontaktu lapās” pa četriem, deviņiem vai 72 attēliem, nospiediet W uz leju, kad at

Seite 224 - Akumulatora kalpošanas laiks

71IVar veikt šādas darbības:Kalendāra atskaņošanaLai skatītu attēlus, kas uzņemti izvēlētajā datumā, nospiediet pogu W uz leju, kad ir parādīti 72 att

Seite 225

72IVar veikt šādas darbības:Atskaņošanas tālummaiņaLai tuvinātu fotogrāfiju, parādiet to pilnrāmja kadrā un nospiediet W vadību uz augšu. Atskaņošanas

Seite 226

73IAttēlus no atmiņas kartes var izdzēst, kā aprakstīts tālāk. Ņemiet vērā, ka pēc izdzēšanas attēlus vairs nevar atgūt; aizsargātie attēli netiks izd

Seite 227

74IVērtējiet attēlus vai atzīmējiet tos, lai izdzēstu vēlāk (0 73). Atskaņošanas izvēlnes opciju Slide show (Slīdrāde) var izmantot, lai parādītu tika

Seite 228

75I1Atlasiet attēla tipu, kas tiks izmantots slīdrādē.Iezīmējiet vēlamo opciju un nospiediet J.SlīdrādesLai skatītu atmiņas kartē esošo attēlu slīdrād

Seite 229

76I2Noregulējiet rādīšanas ilgumu un izvēlieties fona celiņu.Pielāgojiet šādas opcijas:Frame interval (Kadru intervāls)Izvēlieties, cik ilgi tiek rādī

Seite 230

77I3Atlasiet opciju Start (Sākt).Slīdrādes laikā var veikt šādas darbības:Pabeidzot slīdrādi, tiks parādītas pa labi redzamās opcijas. Atlasiet opciju

Seite 232 - 6MVA29Y2-01

79QQSavienojumiInstalējiet piegādes komplektā iekļauto programmatūru, lai varētu kopēt attēlus datorā, lai tos skatītu un rediģētu, kā arī lai veidotu

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare