Nikon COOLPIX P7800 Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Laser- / LED-Drucker Nikon COOLPIX P7800 herunter. Nikon COOLPIX P7800 Komplett bruksanvisning Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 268
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet4.8 / 5. Basierend auf10 Kundenbewertungen

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - Komplett bruksanvisning

NoKomplett bruksanvisningDIGITALKAMERA

Seite 2

viiiInnledningIkke la produktet ligge på steder der det blir utsatt for svært høye temperaturer, som i en lukket bil eller i direkte sollysHvis du ikk

Seite 3

82OpptaksfunksjonerFokusområdet avhenger av opptaksfunksjonen.Fokusering i A (Auto)-modus eller u-modus• Kameraet velger automatisk ett eller flere av

Seite 4

83OpptaksfunksjonerBruke ansiktsgjenkjenningUnder følgende innstillinger bruker kameraet ansiktsgjenkjenning til å automatisk fokusere på ansikter.• M

Seite 5 - Om denne håndboken

84OpptaksfunksjonerBruke mykere hudtonerNår lukkeren utløses mens en av opptaksfunksjonene nedenfor brukes, registrerer kameraet menneskeansikter og b

Seite 6 - Informasjon og forholdsregler

85OpptaksfunksjonerFokuslåsOpptak med fokuslås anbefales når kameraet ikke aktiverer fokusområdet som inneholder det ønskede motivet.1 Sett AF søkefel

Seite 7 - Om bruksanvisningene

86AvspillingsfunksjonerAvspillingsfunksjonerDu zoomer inn på bildet ved å flytte zoomkontrollen mot g(i) under avspilling på full skjerm (A36).• Du ka

Seite 8

87AvspillingsfunksjonerDu viser bilder som miniatyrbilder ved å flytte zoomkontrollen mot f(h) under avspilling på full skjerm (A36).• Du kan endre an

Seite 9 - For din sikkerhet

88AvspillingsfunksjonerNår du ser på bilder under avspilling på full skjerm eller miniatyravspilling kan du konfigurere innstillingene som vises neden

Seite 10 - Innledning

89Avspillingsfunksjoner1Redigerte bilder lagres som separate filer. Enkelte bilder kan kanskje ikke redigeres.2Velg et bilde på bildevalgsskjermen. Se

Seite 11

90AvspillingsfunksjonerBruke skjermen til å velge bilderNår en bildevalgsskjerm, for eksempel den som vises til høyre, vises når du bruker kameraet, f

Seite 12 - Merknader

91Opptak og avspilling av filmerOpptak og avspilling av filmerDu kan ta opp filmer ved hjelp av de følgende to modiene.1 Drei modushjulet til e (eller

Seite 13 - Innholdsfortegnelse

ixInnledning• Ikke bruk reiseadaptere eller adaptere som er laget for å konvertere fra en spenning til en annen, eller likestrøms-til-vekselstrøms-ada

Seite 14

92Opptak og avspilling av filmerB Maksimal filmlengdeIndividuelle filmfiler kan ikke være større enn 4 GB eller lengre enn 29 minutter selv om det er

Seite 15

93Opptak og avspilling av filmerB Om bruk av zoom under filmopptak• Zoomindikatoren vises ikke under filmopptak.• Bildekvaliteten kan bli noe redusert

Seite 16

94Opptak og avspilling av filmerFunksjoner som er tilgjengelige i filmmodus og modus for egendefinert innstilling for film• Selvutløser (A62)• Fokusfu

Seite 17

95Opptak og avspilling av filmerFunksjoner som kan stilles inn ved hjelp av n-knappen (innstillingsmeny: under filmopptak)Tilgjengelige funksjoner var

Seite 18

96Opptak og avspilling av filmerFunksjoner som kan stilles inn med d-knappen (filmmenyen og menyen for egendefinert innstilling for film)Trykk på d-kn

Seite 19 - Kameraets deler og

97Opptak og avspilling av filmerTrykk på c-knappen for å gå inn i avspillingsmodus.Filmer indikeres med ikonet for filmalternativer (A95, E30).Trykk p

Seite 20 - 19 1820 17 16

98Opptak og avspilling av filmerFunksjoner som er tilgjengelige under avspillingDrei multivelgeren eller hovedkommandohjulet for å spole fremover elle

Seite 21 - For opptak

99Generelle kamerainnstillingerGenerelle kamerainnstillingerInnstillingene for menyalternativene nedenfor kan konfigureres.Funksjoner som kan stilles

Seite 22

100Generelle kamerainnstillingerLydinnstillinger Gjør at du kan justere lydinnstillinger.E83Registrer retningGjør at du kan stille inn om du vil regis

Seite 23

101Generelle kamerainnstillingerFn1 + velgerhjulGjør at du kan stille inn funksjonen som skal utføres når du dreier multivelgeren samtidig som du tryk

Seite 24 - For avspilling

xInnledningMelding til forbrukere i EuropaFORHOLDSREGLEREKSPLOSJONSFARE DERSOM BATTERI BYTTES MED FEIL TYPE.KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRU

Seite 25

102Koble kameraet til en TV, datamaskin eller skriverKoble kameraet til en TV, datamaskin eller skriverDu kan få mer glede av bilder og filmer ved å k

Seite 26 - B Objektivdeksel

103Koble kameraet til en TV, datamaskin eller skriverVise bilder på en TV E18Du kan vise bilder og filmer du har tatt med kameraet, på en TV.Tilkoblin

Seite 27

104Koble kameraet til en TV, datamaskin eller skriverViewNX 2 er en alt-i-ett-programvarepakke som lar deg overføre, vise, redigere og dele bilder. In

Seite 28 - Diopterjustering av søkeren

105Koble kameraet til en TV, datamaskin eller skriver2 Velg et språk i dialogboksen for valg av språk for å åpne installasjonsvinduet.• Dersom ønsket

Seite 29

106Koble kameraet til en TV, datamaskin eller skriverOverføre bilder til datamaskinen1 Velg hvordan bildene skal kopieres til datamaskinen.Velg en av

Seite 30 - 1 Trykk på d-knappen

107Koble kameraet til en TV, datamaskin eller skriver2 Overfør bilder til datamaskinen.• Bekreft at navnet på det tilkoblede kameraet eller den flyttb

Seite 32 - Skjermen

E1Referanseseksjonen gir detaljert informasjon og tips om bruk av kameraet.OpptakBruke lettvint panorama (opptak og avspilling) ...

Seite 33

ReferanseseksjonE2Ta bilder med lettvint panorama1 Bruk HI på multivelgeren til å velge V Lettvint panorama, og trykk på k-knappen.2 Velg W Normalt (1

Seite 34 - F5.61/250

ReferanseseksjonE34 Trykk utløseren helt ned, og løft fingeren fra utløseren.• KLJI vises for å angi retningen til kamerabevegelsen.5 Beveg kameraet i

Seite 35

xiInnledningInnledning... iiLes dette

Seite 36

ReferanseseksjonE4Vise bilder som er tatt med lettvint panoramaBytt til avspillingsmodus (A36), vis et bilde du har tatt med lettvint panorama, i avsp

Seite 37

ReferanseseksjonE5Komposisjonen blir lettere om du bruker et stativ. Når du bruker et stativ til å stabilisere kameraet, setter du Bildestabilisering

Seite 38 - 1 Klargjøre den medfølgende

ReferanseseksjonE64 Ta det neste bildet.• Omrisset av det neste bildet skal være slik at 1/3 av bildefeltet overlapper det forrige bildet. Trykk på ut

Seite 39

ReferanseseksjonE7Vise bilder i en sekvensBilder som er tatt i en serie, lagres som en sekvens.Det første bildet i en sekvens brukes som hovedbilde fo

Seite 40 - 2 Sett inn batteriet

ReferanseseksjonE8Slette bilder i en sekvensNår du trykker på l-knappen for bilder i en sekvens, varierer bildene som slettes, avhengig av hvordan sek

Seite 41 - B Advarsel om høy temperatur

ReferanseseksjonE9Før du redigerer bildeneDet er enkelt å redigere bilder med dette kameraet. Redigerte kopier lagres som separate filer (E103).Redige

Seite 42 - 2 Sett inn minnekortet

ReferanseseksjonE10k Rask retusjering: Forbedre kontrast og metningBruk HI på multivelgeren til å velge ønsket effektnivå, og trykk på k-knappen.• Den

Seite 43

ReferanseseksjonE11e Mykere hudtoner: Gjøre hudtoner mykere1 Bruk HI på multivelgeren til å velge ønsket effektnivå, og trykk på k-knappen.• Hvis du v

Seite 44 - 2 Trykk på strømbryteren

ReferanseseksjonE12p Filtereffekter: Bruk av digitale filtereffekter1 Bruk HI på multivelgeren til å velge ønsket filtereffekt, og trykk på k-knappen.

Seite 45 - C Skjermvisning

ReferanseseksjonE133 Forhåndsvis resultatet, og trykk på k-knappen.• En redigert kopi lages.• Hvis du vil avslutte uten å lagre kopien, trykker du på

Seite 46 - 3 Velg din

xiiInnledningOpptaksfunksjoner... 38A (Auto)-modus ...

Seite 47 - C Klokkebatteriet

ReferanseseksjonE14j Svart kant: Legge til en svart kant i et bilde1 Bruk HI på multivelgeren til å velge ønsket kanttykkelse, og trykk på k-knappen.2

Seite 48 - Trinn 2 Velge opptaksfunksjon

ReferanseseksjonE15R Rett opp: Kompensere for hellende bildeBruk multivelgeren til å kompensere for helling, og trykk på k-knappen.• Trykk på J for å

Seite 49 - E, F eller N

ReferanseseksjonE162 Still inn parameterne for RAW (NRW)-behandling.• Bruk innstillingene nedenfor når du kontrollerer bildet og flytter zoomkontrolle

Seite 50 - 2 Komponer bildet

ReferanseseksjonE17a Beskjæring: Lage en beskåret kopi1 Flytt zoomkontrollen for å forstørre bildet (A86).2 Juster kopikomposisjonen, og trykk på d-kn

Seite 51 - Bruke zoom

ReferanseseksjonE181 Slå av kameraet, og koble det til TV-en.• Kontroller at kontaktene har riktig retning. Ikke sett inn etter trekk ut kontakter i e

Seite 52 - 1 Trykk utløseren halvveis

ReferanseseksjonE192 Still inn TV-en til å motta ekstern video.• Se i dokumentasjonen til TV-en hvis du vil ha mer informasjon.3 Hold nede c-knappen f

Seite 53 - Utløseren

ReferanseseksjonE20Hvis du har en PictBridge-kompatibel skriver, kan du koble kameraet direkte til skriveren og skrive ut bilder uten å bruke en datam

Seite 54 - 1 Trykk på c

ReferanseseksjonE214 Kameraet slås automatisk på.•PictBridge-oppstartsskjermen (1) og deretter Skriv ut valgte bilder-skjermen (2) vises på skjermen.C

Seite 55 - 1 Trykk på l-knappen for

ReferanseseksjonE224 Velg Papirstørrelse, og trykk på k-knappen.5 Velg ønsket papirstørrelse, og trykk på k-knappen.• Hvis du vil bruke innstillingen

Seite 56 - Opptaksfunksjoner

ReferanseseksjonE232 Bruk HI på multivelgeren til å velge Papirstørrelse, og trykk på k-knappen.• For å gå ut av utskriftsmenyen trykker du på d-knapp

Seite 57

xiiiInnledningOpptak og avspilling av filmer... 91Ta opp filmer ...

Seite 58 - Tips og merknader

ReferanseseksjonE24Skriv ut utvalgVelg bilder (opptil 99) og antallet kopier (opptil ni) du vil ha av hvert bilde.• Bruk JK på multivelgeren til å vel

Seite 59

ReferanseseksjonE25Trekke ut kun en bestemt del av en filmDen ønskede delen av et filmopptak kan lagres som en egen fil. 1 Spill av filmen, og sett de

Seite 60

ReferanseseksjonE26B Om redigering av film• Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri for å forhindre at kameraet slår seg av under redigering. Når indik

Seite 61 - B Om HDR

ReferanseseksjonE27a Bildekvalitet og bildestørrelseAngir bildekvaliteten (komprimeringsforholdet) og bildestørrelsen (antallet piksler) som brukes ve

Seite 62 - Om utskrift av panoramabilder

ReferanseseksjonE28C RAW (NRW)-bilder på dette kameraet• Hvis du vil skrive ut eller redigere RAW (NRW)-bilder, bruker du JPEG-bilder som er laget av

Seite 63 - B Fokusområde

ReferanseseksjonE29Tilgjengelig bildestørrelseAngi bildestørrelsen (antallet piksler) som skal brukes når du lagrer JPEG-bilder.Jo større bildestørrel

Seite 64

ReferanseseksjonE30a FilmalternativerVelg ønsket filmalternativ for opptaket.Velg filmalternativer for normal hastighet for opptak i normal hastighet

Seite 65

ReferanseseksjonE31HS-filmalternativer (kun e (film)-modus)Filmer som er tatt opp, spilles av i rask eller sakte kino.Se "Spille av i sakte og ra

Seite 66

ReferanseseksjonE32C Spille av i sakte og rask kinoVed opptak i normal hastighet:Ved opptak i h/u HS 480/4×:Filmer blir tatt opp i 4× normal hastighet

Seite 67

ReferanseseksjonE33b ISO-følsomhetHøyere ISO-følsomhet gjør det mulig å ta bilde av mørkere motiver. I tillegg kan bilder tas med raskere lukkertid se

Seite 68 - Eksponering

xivInnledningKoble kameraet til en TV (vise bilder på en TV)... E18Koble kameraet til en skriver (Di

Seite 69 - D (Manuell)

ReferanseseksjonE34B Om ISO-følsomhet• I D (manuell) modus, når Auto, ISO 80-200, ISO 80-400 eller ISO 80-800 er angitt, er ISO-følsomheten låst til I

Seite 70 - C Innebygd gråfilter (ND)

ReferanseseksjonE35c Hvitbalanse (justere nyanse)Juster hvitbalansen slik at den passer til lyskilden eller værforholdene for at fargene i bilder skal

Seite 71

ReferanseseksjonE36C Finjustering av hvitbalanseVelg Fininnstill og trykk på k-knappen for å finjustere hvitbalansen.Bruk HIJK på multivelgeren til å

Seite 72

ReferanseseksjonE37Bruk av manuell innstillingBruk prosedyren nedenfor til å måle hvitbalanseverdien under belysningen som brukes ved opptak.• Opptil

Seite 73 - 3 Etter at du har endret

ReferanseseksjonE38d Automatisk alternative eksponeringer (serieopptak mens eksponering og hvitbalanse endres)Serieopptak kan utføres samtidig med at

Seite 74 - B Klokkebatteriet

ReferanseseksjonE39Ulike typer alternative eksponeringer kan stilles inn avhengig av opptaksfunksjonen.B Om alternative eksponeringer• Når eksponering

Seite 75

ReferanseseksjonE40a Picture Control (COOLPIX Picture Control) (endre innstillingene for å ta bilder)Endre innstillingene for å ta bilder i forhold ti

Seite 76

ReferanseseksjonE41Tilpassing av eksisterende COOLPIX Picture Controls: Hurtigjustering og manuell justeringCOOLPIX Picture Control kan tilpasses ved

Seite 77 - 1 Senk K (blitsaktivering)

ReferanseseksjonE42Typer hurtigjustering og manuell justeringAlternativ BeskrivelseHurtigjustering1Justerer nivåene for skarphet, kontrast og metning

Seite 78 - Tilgjengelige blitsfunksjoner

ReferanseseksjonE431Hurtigjustering er ikke tilgjengelig i Nøytral, Monokrom, Egendefinert 1 og Egendefinert 2. Verdiene som er stilt inn manuelt, dea

Seite 79 - C Ekstern blits

xvInnledningh Kopi (kopiere mellom internminne og minnekort) ... E68C Sekvensvisningsalternativer ...

Seite 80 - 4 Trykk utløseren resten av

ReferanseseksjonE44Egendefinert Picture Control (COOLPIX Egend. Picture Control)Tilpass innstillingene for COOLPIX Picture Control (E41) og registrer

Seite 81 - 4 Avslutte automatisk opptak

ReferanseseksjonE45LysmålingProsessen med å måle lysstyrken i et motiv for å bestemme eksponeringen, kalles for lysmåling.Bruk dette alternativet til

Seite 82

ReferanseseksjonE46Kontinuerlig opptakDrei modushjulet til A, B, C, D, E, F eller N M d-knappen M A-, B-, C- eller D-fanen (A13) M KontinuerligAlterna

Seite 83 - B Om fotografering med blits

ReferanseseksjonE47B Om kontinuerlig opptak• Fokus, eksponering og hvitbalanse er låst til verdiene som fastsettes for det første bildet i hver serie.

Seite 84 - 3 Trykk på k-knappen

ReferanseseksjonE482 Velg ønsket intervall mellom hvert bilde, og trykk på k-knappen.• Maksimalt antall bilder som kan tas i et intervallopptak, varie

Seite 85 - Standardinnstillinger

ReferanseseksjonE49AF søkefeltfunksjonEndre metoden kameraet bruker til å velge fokusområde for autofokusen.• Du kan også velge AF søkefeltfunksjon ve

Seite 86

ReferanseseksjonE50x ManuellBruk HIJK på multivelgeren, eller drei den for å flytte fokusområdet til der du vil fokusere.• Trykk på k-knappen for å br

Seite 87 - 1/2501/250 F5.6F5.6

ReferanseseksjonE51* Ikke tilgjengelig i modus for spesialeffekter.B Om AF søkefeltfunksjon• Når den digitale zoomen er i bruk, fokuserer kameraet på

Seite 88 - 1 Trykk på n-knappen

ReferanseseksjonE522 Registrer motivet.• Plasser motivet du vil følge, i rammen i sentrum på skjermen, og trykk på k-knappen.• Når motivet er registre

Seite 89 - ISO-følsomhet

ReferanseseksjonE53Autofokus-modusVelg hvordan kameraet skal fokusere når du tar stillbilder.B Om Autofokus-modusDenne innstillingen kan ikke endres n

Seite 90 - Tilgjengelig innstillingsmeny

xviInnledningTerminal for tilbehør ...

Seite 91 - Opptaksmeny

ReferanseseksjonE54Blits eksp. komp.Juster blitsstyrken. Bruk dette alternativet når blitsen er for lys eller for mørk.B Om blits eks. komp.Når blitse

Seite 92

ReferanseseksjonE55Innebygd gråfilter (ND)Når kameraets innebygde gråfilter (ND) brukes, kan lysmengden som kommer inn i kameraet, reduseres til ca. e

Seite 93

ReferanseseksjonE56Aktiv D-LightingDetaljene i høylys og skygger beholdes, og den naturlig kontrasten som du ser med det blotte øye, gjengis på en nat

Seite 94

ReferanseseksjonE57Zoom-minneNår zoomkontrollen flyttes mens du trykker ned w1-knappen, byttes zoomposisjonen (tilsvarende brennvidde/bildevinkel i 35

Seite 95

ReferanseseksjonE58Forhåndsvisning av M-eksponeringFokuskoblet lysmålingAngi om lysstyrken for motivet skal måles ved at det gis høyere prioritet til

Seite 96

ReferanseseksjonE59Innstilling for masterblitsStill inn hvordan den trådløst styrte blitsen (ekstrautstyr) avfyres når blitsinnstillingen (A59) er sat

Seite 97

ReferanseseksjonE60Bruke innstilling for masterblitsNår blitsinnstillingen (A59) er stilt inn på z (innstilling for masterblits), kan du styre en ekst

Seite 98

ReferanseseksjonE61B Om bruk av innstilling for masterblits• Når du bruker innstilling for masterblits, sender kameraets innebygde blits ut svake blin

Seite 99

ReferanseseksjonE62Se "Redigere stillbilder" (E9) hvis du vil ha informasjon om funksjoner for bilderedigering.a Utskriftsordre (lage en DPO

Seite 100 - 1/250 F5.6

ReferanseseksjonE633 Velg om opptaksdato og opptaksinformasjon også skal skrives ut.• Velg Dato, og trykk på k-knappen for å skrive ut opptaksdato på

Seite 101 - B Om ansiktsgjenskjenning

1Kameraets deler og hovedfunksjonerKameraets deler og hovedfunksjonerKamerahuset567 981020419 18 17 16 14 13 1212 315 111Deksel til tilbehørssko BS-1.

Seite 102 - B Om mykere hudtoner

ReferanseseksjonE64b LysbildefremvisningSpill av bildene ett etter ett som i en automatisk lysbildefremvisning. Når du spiller av filmfiler (A97) i ly

Seite 103 - 2 Plasser motivet midt

ReferanseseksjonE65c SlettSlett valgte bilder eller alle bilder samtidig.Du finner mer informasjon i "Bruke skjermen til å velge bilder" (A9

Seite 104 - Avspillingsfunksjoner

ReferanseseksjonE66d BeskyttKameraet beskytter bildene som er valgt, mot uønsket sletting.Velg bildene du vil beskytte, eller fjern beskyttelsen for t

Seite 105 - B Kalendervisning

ReferanseseksjonE67E TalebeskjedDu kan spille inn talebeskjeder for bilder.Spille inn talebeskjeder• Trykk og hold ned k-knappen for å spille inn (opp

Seite 106

ReferanseseksjonE68h Kopi (kopiere mellom internminne og minnekort)Kopier bilder eller filmer mellom internminnet og et minnekort.1 Bruk HI på multive

Seite 107

ReferanseseksjonE69C SekvensvisningsalternativerVelg metoden som skal brukes til å vise bilder i sekvensen (E7).Innstillingene brukes på alle sekvense

Seite 108

ReferanseseksjonE70Opptaksfunksjon (kun egendefinert innstilling for film)Still inn standard opptaksfunksjon for h (egendefinert innstilling for film)

Seite 109 - 1 Drei modushjulet til

ReferanseseksjonE71Autofokus-modusAngi hvordan kameraet fokuserer når du tar opp filmer.C Om Autofokus-modus• Når det er valgt et alternativ for HS-fi

Seite 110 - B Om filmopptak

ReferanseseksjonE72VindstøyreduksjonVelkomstskjermKonfigurer velkomstskjermen som vises når du slår på kameraet.Drei modushjulet til e eller h M d-kna

Seite 111 - B Kameratemperatur

ReferanseseksjonE73Tidssone og datoStill inn kameraklokken.Trykk på d-knappen M z-fanen (A13) M Tidssone og datoAlternativ BeskrivelseDato og tid• Vel

Seite 113

2Kameraets deler og hovedfunksjoner* Også omtalt som "multivelgeren" i denne bruksanvisningen.3 4 52 76910 11 12 13819 1820 17 16151411Konta

Seite 114 - Autofokus

ReferanseseksjonE74Angi tidssone1 Bruk HI på multivelgeren til å velge Tidssone, og trykk på k-knappen.2 Velg w Tidssone hjemme eller x Reisemål, og t

Seite 115 - Spille av filmer

ReferanseseksjonE75SkjerminnstillingerTrykk på d-knappen M z-fanen (A13) M SkjerminnstillingerAlternativ BeskrivelseBildevisningPå (standardinnstillin

Seite 116 - Slette filmer

ReferanseseksjonE76B Om bildeinfo• Histogrammet vises ikke under filmopptak. Den kunstige horisonten vises kun før opptaket starter.• Den kunstige hor

Seite 117 - Generelle kamerainnstillinger

ReferanseseksjonE77Datomerking (skriv ut dato og tid på bilder)Når du tar bilder, kan du merke dem med opptaksdato og -tid, og denne informasjonen kan

Seite 118

ReferanseseksjonE78Selvutløser: etter utløsningAngi om selvutløserfunksjonen skal deaktiveres etter at du har tatt bilder med selvutløser (A62).Trykk

Seite 119

ReferanseseksjonE79BildestabiliseringAktiver funksjonen for å redusere effekten av kamerabevegelser under opptak.Når du bruker stativ til å stabiliser

Seite 120 - Koble kameraet til en TV

ReferanseseksjonE80AF-hjelpAktiver eller deaktiver AF-lampen som assisterer autofokus.B Om AF-lampenMed opptaksfunksjonene E, F og N stiller du inn AF

Seite 121

ReferanseseksjonE81Digital zoomB Om digital zoom• Digital zoom kan ikke brukes i følgende situasjoner.-Når Automatisk motivvalg, Portrett, Nattportret

Seite 122 - ViewNX 2™

ReferanseseksjonE82ZoomhastighetStill inn zoomhastigheten. Reduser zoomhastigheten for å få med minst mulig lyd fra zoomen når du tar opp film.Fast bl

Seite 123

ReferanseseksjonE83LydinnstillingerRegistrer retningAngi om det skal tas opp høydeformat-data for bilder som tas med kameraet holdt på høykant.• Retni

Seite 124 - B Koble til USB-kabelen

3Kameraets deler og hovedfunksjonerKontrollenes prinsippfunksjonerFor opptakKontroll Hovedfunksjon AModushjulEndre opptaksfunksjonen. 30ZoomkontrollSk

Seite 125 - 3 Avslutt tilkoblingen

ReferanseseksjonE84Dreie til høydeformatAuto avAngi hvor lang tid som skal gå før kameraet går i beredskapsstilling (A27).Du kan velge 30 sek, 1 min (

Seite 126

ReferanseseksjonE85Formater minne/formater kortBruk dette alternativet til å formatere internminnet eller et minnekort.Når du formaterer, slettes alle

Seite 127 - Referanseseksjon

ReferanseseksjonE86TV-innstillingerJuster innstillingene for tilkobling til en TV.C HDMI og HDMI-CECHDMI (High-Definition Multimedia Interface) er et

Seite 128 - X Bredt (360°) som

ReferanseseksjonE87Tilpass kommandohjuleneBytt funksjonen til hovedkommandohjulet med funksjonen til underkommandohjulet når eksponeringen angis (A49)

Seite 129 - 5 Beveg kameraet i én av de

ReferanseseksjonE88Høyretrykk på multivelgerAngi funksjonen som skal utføres når du trykker på K på multivelgeren.Valg for sletteknappTrykk på d-knapp

Seite 130 - B Om rulling under avspilling

ReferanseseksjonE89Knapp for AE/AF-låsVelg funksjonen som skal utføres når du trykker på knappen for AE-L/AF-L-knappen (A4) under opptak.• Se "Fo

Seite 131 - 3 Komponer den første

ReferanseseksjonE90Fn1 + utløserStill inn funksjonen som skal utføres når du trykker ned utløseren samtidig med w1 (funksjon 1)-knappen (A4) under opp

Seite 132 - 4 Ta det neste bildet

ReferanseseksjonE91Fn1 + kommandohjul/Fn1 + velgerhjulAngi funksjonen som skal utføres når du dreier kommandohjulet eller multivelgeren samtidig som d

Seite 133 - (sekvens)

ReferanseseksjonE92Vis guide for Fn1Fn2-knappVelg funksjonen som skal utføres når du trykker på w2-knappen (A5).Trykk på d-knappen M z-fanen (A13) M V

Seite 134 - Slette bilder i en sekvens

ReferanseseksjonE93Tilpass Min menyRegister ofte brukte menyelementer i Min meny (opptil fem elementer). Du kan kontrollere og endre innstillingene fo

Seite 135 - Redigere stillbilder

4Kameraets deler og hovedfunksjonern (innstilling)-knappVise eller gå ut av hurtigmenyen. 70, 95d (meny)-knappVise og skjule menyen.12, 73,96, 99Utløs

Seite 136

ReferanseseksjonE94Tilbakestill filnummereringNår Ja er valgt, tilbakestilles den sekvensielle nummereringen av filer (E103). Etter tilbakestilling op

Seite 137 - Mykere hudtoner

ReferanseseksjonE95Terminal for tilbehørBruk dette alternativet når ekstrautstyr som trådløs fjernkontroll WR-R10 eller GPS-mottaker (E105) er koblet

Seite 138

ReferanseseksjonE96Eye-Fi-opplastningB Om Eye-Fi-kort• Husk at bilder ikke vil bli lastet opp hvis signalstyrken er for dårlig, selv om Aktiver er val

Seite 139

ReferanseseksjonE97Indikator for MF-avstandsenhetVelg enten m (meter) (standardinnstilling) eller ft (fot) for måleenheten som vises når fokusfunksjon

Seite 140 - B Om svart kant

ReferanseseksjonE98Nullstill alleNår Nullstill er valgt, tilbakestilles kamerainnstillingene til standardverdiene.• Enkelte innstillinger som Tidssone

Seite 141 - B Om Rett opp

ReferanseseksjonE99Se tabellen nedenfor hvis det vises en feilmelding.FeilmeldingerPå skjermen Årsak/løsning AHøy batteritemperaturKameraet slår seg a

Seite 142 - C Mer informasjon

ReferanseseksjonE100Bildet kan ikke lagres.Det oppstod en feil under lagring av bildet.Sett inn et nytt minnekort eller formater internminnet eller mi

Seite 143 - C Bildestørrelse

ReferanseseksjonE101Alle bilder er skjulte.• Det er ingen bilder tilgjengelig for lysbildefremvisning, osv.• Det er ingen bilder som kan vises på bild

Seite 144

ReferanseseksjonE102* Se i dokumentasjonen som fulgte med skriveren for mer veiledning og informasjon.Utskriftsfeil: kontroller skriverstatus.Etter at

Seite 145

ReferanseseksjonE103Bilder, filmer eller talebeskjeder får filnavn som følger.B MerknaderNår bilder tas med en Bildekvalitet (E27)-innstilling på RAW

Seite 146 - 2 Slå på skriveren

5Kameraets deler og hovedfunksjonerw2 (funksjon 2)-knapp• Bytt informasjonen som vises på skjermen.• Still inn funksjonen tildelt i Fn2-knapp.11101x (

Seite 147

ReferanseseksjonE104EkstrautstyrNettadapter/strømforsyningNettadapter EH-5b og strømforsyning:• Når strømforsyningen er satt inn i kameraet og nettada

Seite 148 - 1 Når Skriv ut valgte bilder

ReferanseseksjonE105* Det anbefales å stille inn en lengre Auto av-tid (E84) når du bruker fjernkontrollfunksjonen.Tilgjengelighet kan variere etter l

Seite 149

ReferanseseksjonE106Bruk fjernkontrollen ML-L3 (selges separat) (E105) til utløse lukkeren. Sett Bildestabilisering (E79) i oppsettsmenyen til Av ved

Seite 150 - 111 11 3223

ReferanseseksjonE1074 Rett senderen mot den infrarøde mottakeren foran på kameraet (A1), og trykk på sendeknappen.• Trykk på sendeknappen med en avsta

Seite 151 - Redigere filmer

ReferanseseksjonE108Med dette kameraet er en rekke funksjoner tilgjengelige i kombinasjon med blitsen (ekstern blits) som støttes av Nikon Creative Li

Seite 152 - B Om redigering av film

ReferanseseksjonE109Funksjoner som kan brukes i kombinasjon med blitsen• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SB-6001Ikke tilgjengelig når lysmålingsm

Seite 153 - Innstillingsmenyen

ReferanseseksjonE110• SU-800, SB-400 eller SB-R2001Ikke tilgjengelig når lysmålingsmodus er satt til Punkt.2Den eksterne blitsen kan kun kontrollere g

Seite 154 - Antall bilder som kan lagres

ReferanseseksjonE111C Om i-TTL-blitsen• Blitsen forhåndsblinker for å måle lyset fra et motiv slik at den kan justere blitseffekten for blitsfotografe

Seite 155 - Tilgjengelig bildestørrelse

ReferanseseksjonE112B Om bruk av ekstern blits• Sett den eksterne blitsen i en posisjon nær motivet fra kameraet for å sikre at lyset fra blitsen komm

Seite 156

ReferanseseksjonE113Når GPS-mottakeren (selges separat) festes til terminalen for tilbehør, mottas det signaler fra GPS-satellitter for å bestemme den

Seite 157 - B Om HS-film

6Kameraets deler og hovedfunksjonerFor avspillingKontroll Hovedfunksjon Ac (avspilling)-knapp• Trykk ned og hold denne knappen for å slå kameraet på i

Seite 158

ReferanseseksjonE114C Indikator for GPS-mottakGPS-mottak kan kontrolleres på opptaksskjermen (A14).• n: Det mottas signaler fra fire satellitter eller

Seite 159

F1Stell av produktene...F2Kameraet ...

Seite 160 - B Om ISO-følsomhet

Tekniske merknader og indeksF2KameraetDu kan sikre at du også i fremtiden kan glede deg over dette Nikon-produktet ved å overholde forholdsreglene bes

Seite 161 - B Om hvitbalanse

Tekniske merknader og indeksF3B Slå produktet av før du drar ut eller kobler fra strømkilden eller minnekortetIkke ta ut batteriet mens produktet er p

Seite 162 - C Fargetemperatur

Tekniske merknader og indeksF4• Hvis batteriet ikke skal brukes på en stund, bør det settes i kameraet og brukes til det er tomt før det tas ut for op

Seite 163 - 3 Bruk I til å velge Manuell

Tekniske merknader og indeksF5Minnekort• Bruk bare SD-minnekort (Secure Digital). Se "Godkjente minnekort" (A25).• Følg forholdsreglene som

Seite 164 - 3 Velg hvor mye kompensasjon

Tekniske merknader og indeksF6RengjøringIkke bruk flyktige organiske løsemidler som alkohol eller tynner, kjemiske rengjøringsmidler, antikorroderende

Seite 165 - Om alternative eksponeringer

Tekniske merknader og indeksF7OppbevaringSlå av kameraet når det ikke brukes. Sørg for at strømforsyningslampen er av før du legger bort kameraet. Ta

Seite 166 - B COOLPIX Picture Control

Tekniske merknader og indeksF8Hvis ikke kameraet fungerer som forventet, kan du sjekke i listen over vanlige problemer nedenfor før du kontakter forha

Seite 167 - 2 Bruk HI til å markere

Tekniske merknader og indeksF9Skjermen er vanskelig å se.• Omgivelseslyset er for lyst. Flytt til et mørkere sted eller bruk søkeren.• Juster skjermen

Seite 168

7Kameraets deler og hovedfunksjonerd (meny)-knappVise og skjule menyen. 12, 88l (slette)-knappSlett et bilde. 37w2 (funksjon 2)-knappBytt informasjone

Seite 169 - B Om oppskarping

Tekniske merknader og indeksF10OpptaksproblemerTilbakestill filnummer. kan ikke utføres.Selv om det opprettes en ny mappe i internminnet eller på minn

Seite 170 - Picture Control)

Tekniske merknader og indeksF11Kameraet kan ikke fokusere.• Motivet er for nærme. Prøv å ta bilde med motivprogrammet Automatisk motivvalg eller Nærbi

Seite 171 - C Visning på opptaksskjermen

Tekniske merknader og indeksF12Digital zoom kan ikke brukes.• En funksjon som begrenser digital zoom, er aktivert.• Digital zoom er satt til Av eller

Seite 172 - Kontinuerlig opptak

Tekniske merknader og indeksF13Bildene er for mørke (undereksponert).• Blitsfunksjonen er stilt inn på W (av).• Blitsvinduet er blokkert.• Motivet er

Seite 173 - B Om kontinuerlig opptak

Tekniske merknader og indeksF14AvspillingsproblemerEt ringformet belte eller en regnbuefarget stripe vises på skjermen eller på bildene.Når du tar bil

Seite 174 - B Om intervallopptak

Tekniske merknader og indeksF15Bildene vises ikke på TV-en.• Videostandard eller HDMI er ikke riktig innstilt i oppsettsmenyen for TV-innstillinger.•

Seite 175 - AF søkefeltfunksjon

Tekniske merknader og indeksF16Nikon COOLPIX P7800 DigitalkameraSpesifikasjonerType Kompakt digitalkameraAntall effektive piksler 12,2 millionerBildeb

Seite 176 - 128012801280

Tekniske merknader og indeksF17OppbevaringMediaInternminne (ca. 86 MB)SD/SDHC/SDXC-minnekortFilsystem I samsvar med DCF, Exif 2.3 og DPOF.FilformaterS

Seite 177 - B Om AF søkefeltfunksjon

Tekniske merknader og indeksF18Nikon Creative Lighting System• Støtte for i-TTL-blitsstyring i kombinasjon med Nikon Creative Lighting System-kompatib

Seite 178 - 2 Registrer motivet

Tekniske merknader og indeksF19• Så sant ikke annet er angitt, går alle tall ut fra et fullt oppladet batteri og en omgivelsestemperatur på 23 ±3 °C s

Seite 179 - B Om Autofokus-modus

8Kameraets deler og hovedfunksjonerFeste bærestroppenFeste og løsne objektivdekseletB ObjektivdekselNår du ikke tar bilder, bør du feste objektivdekse

Seite 180 - B Om blits eks. komp

Tekniske merknader og indeksF20AVC Patent Portfolio LicenseDette produktet er lisensert under AVC Patent Portfolio License for personlig og ikke-komme

Seite 181 - Forvridningskontroll

Tekniske merknader og indeksF21Informasjon om varemerker• Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Mic

Seite 182 - B Om Aktiv D-Lighting

Tekniske merknader og indeksF22SymbolerR ... E6g AE-L/AF-L-knapp... 4, 85G AF søkefeltfunksjo

Seite 183 - B Om zoombetjening

Tekniske merknader og indeksF23Avspilling/menyer... E75Avspillingsfunksjon... 36Avspillingsmeny...

Seite 184 - Fokuskoblet lysmåling

Tekniske merknader og indeksF24Filmalternativer ... 95, E30Filmavspilling... 97Filmer i rask kin

Seite 185

Tekniske merknader og indeksF25Innebygd gråfilter (ND) ... 74, 97, E55Innledende skjermvisning... 76Innstilling for masterblits... 60

Seite 186

Tekniske merknader og indeksF26OObjektiv... F6, F16Objektivdeksel... 8Objektivhe

Seite 187

Tekniske merknader og indeksF27TTalebeskjed... 88, E67Teleobjektiv ... 33Tidsforskjel

Seite 188 - Avspillingsmenyen

FX3I01(1A)6MN2931A-01Ingen kopiering eller reproduksjon av noen art skal foretas av denne veiledningen, hverken i sin helhet eller av enkeltdeler (med

Seite 189 - Utskriftsordre

9Kameraets deler og hovedfunksjonerÅpne skjermen og justere skjermvinkelenSkjermens retning og vinkel kan endres. Dette er nyttig når du tar bilder me

Seite 190 - 1 Bruk HI på multivelgeren

10Kameraets deler og hovedfunksjonerBytte mellom skjermen og søkeren (x-knappen)Du kan bruke søkeren når det er vanskelig å se skjermen i sterkt lys u

Seite 191 - B Om sletting

11Kameraets deler og hovedfunksjonerBytte skjermvisningen (Fn2-knappen)Trykk på w2 (funksjon 2)-knappen for å bytte informasjonen som vises på skjerme

Seite 192

iInnledningKameraets deler og hovedfunksjonerGrunnleggende om opptak og avspillingOpptaksfunksjonerAvspillingsfunksjonerOpptak og avspilling av filmer

Seite 193 - E Talebeskjed

12Kameraets deler og hovedfunksjonerNaviger i menyene ved help av multivelgeren og k-knappen.1 Trykk på d-knappen.• Menyen som stemmer med kameraets s

Seite 194 - B Om kopiering av bilder

13Kameraets deler og hovedfunksjonerVeksle mellom menyfanerFor å vise en annen meny, som for eksempel oppsettsmenyen (A99), bruker du multivelgeren ti

Seite 195 - C Sekvensvisningsalternativer

14Kameraets deler og hovedfunksjonerInformasjonen som vises på skjermen under opptak og avspilling, endres avhengig av kameraets innstillinger og bruk

Seite 196 - C Om opptaksfunksjon

15Kameraets deler og hovedfunksjoner1Opptaksfunksjon...30, 312Fokusfunksjon...653Fokusindika

Seite 197 - C Om Autofokus-modus

16Kameraets deler og hovedfunksjoner1/2501/2 50F5.6F5.6F5.61/2501/12001/1200F2.812801280F2.8123456781/12001/1200F2.812801280F2.891/12001/1200F2.8F2.81

Seite 198 - Oppsettsmeny

17Kameraets deler og hovedfunksjoner1Fokusområde (for midten)...58, 67, 73, 852Fokusområde (for manuell).

Seite 199 - Tidssone og dato

18Kameraets deler og hovedfunksjonerFor avspilling999/ 999999/ 9999999.JP9999.JPG242315/11/201315/11/201315/11/20139999.JPG12:0012:0012:00999/ 9991

Seite 200 - 2 Velg w Tidssone hjemme

19Kameraets deler og hovedfunksjoner1Du kan kontrollere med tanke på tap av kontrastdetaljer i markeringene og skyggene fra histogrammet som vises, el

Seite 201 - Skjerminnstillinger

20Grunnleggende om opptak og avspillingGrunnleggende om opptak og avspilling1 Klargjøre den medfølgende batteriladeren.Hvis en universaladapter* følge

Seite 202 - B Om bildeinfo

21Grunnleggende om opptak og avspilling3 Stikk batteriladeren inn i en stikkontakt.• CHARGE-lampen begynner å blinke når ladingen starter.4 Når lading

Seite 203 - B Om datomerking

iiInnledningInnledningTakk for at du kjøpte Nikon COOLPIX P7800 digitalkamera. Vennligst les informasjonen i "For din sikkerhet" (Avii-ix) o

Seite 204 - Selvutløser: etter utløsning

22Grunnleggende om opptak og avspilling1 Åpne dekselet til batterikammeret/minnekortsporet.2 Sett inn batteriet.• Skyv den oransje batterilåsen i pile

Seite 205 - B Om bildestabilisering

23Grunnleggende om opptak og avspillingFjerne batterietSlå av kameraet og sørg for at strømforsyningslampen ong skjermen har slått seg av, og åpne der

Seite 206 - B Om AF-lampen

24Grunnleggende om opptak og avspilling1 Slå av kameraet og åpne dekselet til batterikammeret/minnekortsporet.2 Sett inn minnekortet.• Skyv inn minnek

Seite 207 - B Om digital zoom

25Grunnleggende om opptak og avspillingTa ut minnekortSlå av kameraet og sørg for at strømforsyningslampen ong skjermen har slått seg av, og åpne dere

Seite 208

26Grunnleggende om opptak og avspilling1 Åpne skjermen og ta av objektivdekselet.• Se "Åpne skjermen og justere skjermvinkelen" (A9) hvis du

Seite 209 - Registrer retning

27Grunnleggende om opptak og avspillingC Funksjonen Automatisk avstengning• Tiden som går før kameraet går inn i beredskapsstilling, er ca. 1 minutt.

Seite 210 - C Om Auto av-innstillingen

28Grunnleggende om opptak og avspillingStille inn visningsspråk, dato og klokkeslettNår kameraet slås på for første gang, vises skjermen for språkvalg

Seite 211 - Språk/Language

29Grunnleggende om opptak og avspilling5 Velg dato og tid og trykk på k-knappen.• Velg et felt: Trykk på JK (endrer mellom D, M, Å, time og minutt).•

Seite 212 - C HDMI og HDMI-CEC

30Grunnleggende om opptak og avspillingDrei modushjulet for å velge opptaksfunksjon.• A (auto)-modus brukes i dette eksemplet. Drei modushjulet til A.

Seite 213 - Dreiing av kommandohjul

31Grunnleggende om opptak og avspillingTilgjengelige opptaksfunksjonerA Auto-modus(A38)Brukes for generelle opptak.y Motivprogram(A39)Kamerainnstillin

Seite 214 - Valg for sletteknapp

iiiInnledningOm denne håndbokenHvis du vil begynne å bruke kameraet med én gang, kan du se "Grunnleggende om opptak og avspilling" (A20).For

Seite 215

32Grunnleggende om opptak og avspilling1 Hold kameraet stødig.• Hold fingre og andre objekter bort fra objektivet, blitsen, AF-lampen, mikrofonen og h

Seite 216 - Fn1 + utløser

33Grunnleggende om opptak og avspillingBruke zoomNår du flytter zoomkontrollen, endres zoomens objektivposisjon.• For å zoome nærmere inn på motivet:

Seite 217

34Grunnleggende om opptak og avspilling1 Trykk utløseren halvveis ned.• Når motivet er i fokus, lyser fokusområdet som inkluderer motivet eller fokusi

Seite 218 - Fn2-knapp

35Grunnleggende om opptak og avspillingUtløserenB Om lagring av bilder og opptak av filmerIndikatoren som viser antall gjenværende eksponeringer, elle

Seite 219 - Tilpass Min meny

36Grunnleggende om opptak og avspilling1 Trykk på c (avspilling)-knappen.• Hvis du trykker inn og holder c (avspilling)-knappen nede mens kameraet er

Seite 220 - C Mapper til lagring av filer

37Grunnleggende om opptak og avspilling1 Trykk på l-knappen for å slette bildet som vises på skjermen.2 Bruk HI på multivelgeren til å velge Ja, og tr

Seite 221 - Terminal for tilbehør

38OpptaksfunksjonerOpptaksfunksjonerBrukes ved generelle opptak.Kameraet velger fokusområde for autofokusen i forhold til komposisjonen eller motivet.

Seite 222 - B Om Eye-Fi-kort

39OpptaksfunksjonerNår et motiv er valgt, optimeres kamerainnstillingene automatisk for det valgte motivet.Trykk på d-knappen for å vise motivmenyen,

Seite 223 - Blitskontroll

40OpptaksfunksjonerTips og merknaderx Automatisk motivvalg• Når du retter kameraet mot motivet, velger kameraet automatisk det optimale motivprogramme

Seite 224 - Firmware-versjon

41Opptaksfunksjonerf Fest/innendørs• For å unngå kamerabevegelse bør du holde kameraet stødig. Sett Bildestabilisering på Av i oppsettmenyen (A99) når

Seite 225 - Feilmeldinger

ivInnledningInformasjon og forholdsreglerLivslang læringSom et ledd i Nikons policy om livslang læring ved produktstøtte og opplæring finner du kontin

Seite 226

42Opptaksfunksjoneru Mat• Innstillingen for fokusfunksjon (A64) endres til p (makro-nærbilde), og kameraet zoomer automatisk til den nærmeste posisjon

Seite 227

43OpptaksfunksjonerB Om HDR• Bruk av stativ anbefales. Still Bildestabilisering i oppsettmenyen (A99) på Av når du bruker stativ til å stabilisere kam

Seite 228

44OpptaksfunksjonerB Om utskrift av panoramabilderDet kan hende at ikke hele bildet kan skrives ut, avhengig av skriverinnstillingene. I tillegg kan d

Seite 229 - B Merknader

45OpptaksfunksjonerB Automatisk utløser• Trykk på J (n) på multivelgeren for å endre innstillingene for Automatisk utløser.- Y: Kameraet registrerer e

Seite 230 - Ekstrautstyr

46OpptaksfunksjonerEffekter kan legges til i bilder under opptak.Trykk på d-knappen for å vise motivmenyen, og velge et motiv med multivelgeren.Spesia

Seite 231

47Opptaksfunksjoner* Bruk av stativ anbefales under Zoomeksponering eller Defokuserundereksp. Bildestabilisering fungerer ikke selv om Bildestabiliser

Seite 232 - 3 Komponer bildet

48OpptaksfunksjonerFunksjoner som er tilgjengelige i spesialeffektmodus• AF søkefeltfunksjon (A58, 73)• Blitsfunksjon (A59)• Selvutløser (A62)• Fokusf

Seite 233 - B Om fjernkontrollen

49OpptaksfunksjonerDu får mer kontroll over hvordan bildene tas, ved å velge innstillinger på innstillingsmenyen (A70) eller opptaksmenyen (A73) i til

Seite 234 - Blitser (ekstern blits)

50OpptaksfunksjonerEksponeringNår du justerer lukkertiden eller blenderverdien for å ta bilder med ønsket lysstyrke (eksponering), kalles det å define

Seite 235

51OpptaksfunksjonerA (Programautomatikk)Kameraet styrer automatisk eksponeringen.•Du kan velge ulike kombinasjoner av lukkertid og blenderverdi uten å

Seite 236

vInnledningOm bruksanvisningene• Ingen deler av bruksanvisningene som følger med dette produktet, kan reproduseres, overføres, omgjøres til et annet f

Seite 237 - C Om blitser

52OpptaksfunksjonerB Om opptak• Når du zoomer etter at eksponeringen er stilt inn, kan eksponeringskombinasjoner eller blenderåpningsverdi bli endret.

Seite 238 - B Om bruk av ekstern blits

53OpptaksfunksjonerKontrollområdet for lukkertidenLukkertidens innstillingsområde varierer avhengig av blenderåpningsverdien eller innstillingen for I

Seite 239 - Bruke GPS-mottakeren

54Opptaksfunksjoner1Innstillingen for ISO-følsomhet begrenses avhengig av innstillingen for kontinuerlig opptak (A78).2I D-modus er ISO-følsomheten lå

Seite 240 - C Indikator for GPS-mottak

55OpptaksfunksjonerDu kan lagre innstillingskombinasjoner som du bruker ofte når du fotograferer (User settings (Brukerinnstillinger)), i E, F og N. D

Seite 241 - Tekniske

56Opptaksfunksjoner4 Velg Ja og trykk på k-knappen.• De aktuelle innstillingene lagres.• Flytt zoomkontrollen til g (i) for å vise innstillingene. Fly

Seite 242 - Stell av produktene

57OpptaksfunksjonerFunksjoner tilgjengelig i E-, F- og N-modus• Blitsfunksjon (A59)• Selvutløser (A62)• Fokusfunksjon (A64)• Eksponeringskompensasjon

Seite 243 - B Om skjermen

58OpptaksfunksjonerFunksjonene som er tilgjengelige varierer med opptaksfunksjonen, som vist nedenfor..1Still inn denne funksjonen for å utløse lukker

Seite 244 - Batteriladeren

59OpptaksfunksjonerBruke blitsenDu kan ta bilder med blits ved å heve den innebygde blitsen. Du kan velge blitsfunksjonen som passer til opptaksforhol

Seite 245 - Minnekort

60OpptaksfunksjonerTilgjengelige blitsfunksjonerUAutomatiskBlitsen avfyres når det er nødvendig, som i dårlig belysning.• Blitsfunksjon-ikonet på oppt

Seite 246 - Stell av kameraet

61OpptaksfunksjonerB Advarsel om høy temperaturHvis du tar bilder gjentatte ganger med blitsen i løpet av en kort periode, kan blitsen og området rund

Seite 247 - Oppbevaring

viInnledningKassering av datalagringsenheterMerk at selv om du sletter bilder eller formaterer datalagringsenheter, for eksempel minnekort eller inneb

Seite 248 - Feilsøking

62OpptaksfunksjonerBruke selvutløserenKameraet er utstyrt med en selvutløser som utløser lukkeren ca. 10 sekunder, 2 sekunder eller 1 sekund etter at

Seite 249

63OpptaksfunksjonerTa bilde av smilende ansikter automatisk (smilutløser)Når kameraet registrerer et smilende ansikt, kan du ta et bilde automatisk ut

Seite 250 - Opptaksproblemer

64OpptaksfunksjonerBruke fokusfunksjonenStill inn fokusfunksjonen i henhold til avstanden til motivet.1 Trykk på I på multivelgeren (p).2 Velg ønsket

Seite 251

65OpptaksfunksjonerTilgjengelige fokusfunksjonerB Om fotografering med blitsBlitsen greier kanskje ikke å belyse hele motivet på avstander på mindre e

Seite 252

66OpptaksfunksjonerTa bilder med manuell fokuseringTilgjengelig når opptaksfunksjonen er A, B, C, D, E, F, N, spesialeffekter, Sport-motivprogram elle

Seite 253

67OpptaksfunksjonerStandardinnstillingerNedenfor finner du en beskrivelse av standardinnstillingene for hver opptaksfunksjon.OpptaksfunksjonBlitsinnst

Seite 254 - Avspillingsproblemer

68Opptaksfunksjoner1Du kan også velge smilutløser.2Du kan ikke velge E (manuell fokusering).3Standardinnstillingen er U (auto) når Kreativ svart/hvitt

Seite 255

69OpptaksfunksjonerJustere lysstyrken (eksponeringskompensasjon)Du kan justere lysstyrken for hele bildet.Velg kompensasjonsverdien ved å dreie hjulet

Seite 256 - Spesifikasjoner

70OpptaksfunksjonerFunksjonene som kan angis, varierer avhengig av opptaksfunksjonen, som vist nedenfor.Grunnleggende innstillingsfunksjoner1 Trykk på

Seite 257

71Opptaksfunksjoner3 Bruk JK for å velge fanen for funksjonen som skal stilles inn.• Du kan også velge en fane ved å dreie på hovedkommandohjulet.1 a

Seite 258

viiInnledningDu kan forhindre skade på deg selv eller Nikon-produktet ved å lese følgende sikkerhetsregler i sin helhet før du bruker dette utstyret.

Seite 259 - B Spesifikasjoner

72OpptaksfunksjonerTilgjengelig innstillingsmenyAlternativ Beskrivelse AaBildekvalitet/BildestørrelseGjør at du kan angi bildekvaliteten (komprimering

Seite 260 - MIT-lisens (HarfBuzz)

73OpptaksfunksjonerOpptaksmenyI følgende opptaksfunksjoner kan innstillingene på opptaksmenyen endres ved å trykke på d-knappen (A12).• Modusene A, B,

Seite 261 - Informasjon om varemerker

74OpptaksfunksjonerAutofokus-modusGjør at du kan velge enten Enkeltbilde AF, som kun fokuserer når utløseren trykkes halvveis ned, eller Kontinuerlig

Seite 262 - Stikkordregister

75OpptaksfunksjonerSpesialisert meny for E, F eller NI opptaksfunksjonene E, F og N, kan innstillingene til følgende menyalternativer endres i toppfan

Seite 263 - Tekniske merknader og indeks

76OpptaksfunksjonerVisning av kunstig horisontGjør at du kan angi visning av den kunstige horisonten. Denne innstillingen brukes ikke for innstillinge

Seite 264

77OpptaksfunksjonerEnkelte funksjoner kan ikke brukes med andre menyinnstillinger.Funksjoner som ikke kan brukes samtidigBegrenset funksjonInnstilling

Seite 265

78OpptaksfunksjonerISO-følsomhetKontinuerlig (A73)Når Flere bilder 16, Serie H: 120 bs, eller Serie H: 60 bs er valgt, er ISO-følsomhet låst til Auto.

Seite 266

79OpptaksfunksjonerKontinuerlig/Auto alt. eksp. Kontinuerlig (A73)/Auto alt. eksp. (A72)Kontinuerlig og Auto alt. eksp. er ikke tilgjengelige.Selvutlø

Seite 267

80OpptaksfunksjonerAutofokus-modusSmilutløser (A63)Alternativ for autofokusmodus kan ikke endres når smilutløseren er valgt.Fokusfunksjon (A64)Når fok

Seite 268 - 6MN2931A-01

81OpptaksfunksjonerB Om digital zoom• Avhengig av opptaksfunksjonen eller de gjeldende innstillingene, kan det hende at digital zoom ikke er tilgjenge

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare