Nikon COOLPIX P7800 Handbücher

Bedienungsanleitungen und Benutzerhandbücher für Laser- / LED-Drucker Nikon COOLPIX P7800.
Wir stellen 1 PDF-Handbücher Nikon COOLPIX P7800 zum kostenlosen herunterladen nach Dokumenttypen zur Verfügung Bedienungsanleitung


Inhaltsverzeichnis

Komplett bruksanvisning

1

Om denne håndboken

5

Informasjon og forholdsregler

6

Om bruksanvisningene

7

For din sikkerhet

9

Innledning

10

Merknader

12

Innholdsfortegnelse

13

Kameraets deler og

19

3 4 52 76910 11 12 138

20

19 1820 17 16

20

For opptak

21

For avspilling

24

B Objektivdeksel

26

Diopterjustering av søkeren

28

1 Trykk på d-knappen

30

Veksle mellom menyfaner

31

Skjermen

32

F5.61/250

34

1 Klargjøre den medfølgende

38

1 Åpne dekselet til

40

2 Sett inn batteriet

40

B Advarsel om høy temperatur

41

2 Sett inn minnekortet

42

2 Trykk på strømbryteren

44

C Skjermvisning

45

1 Bruk HI på

46

3 Velg din

46

C Klokkebatteriet

47

Trinn 2 Velge opptaksfunksjon

48

A-, B-, C-, D-modus

49

E, F eller N

49

1 Hold kameraet stødig

50

2 Komponer bildet

50

Bruke zoom

51

1 Trykk utløseren halvveis

52

Utløseren

53

1 Trykk på c

54

1 Trykk på l-knappen for

55

Opptaksfunksjoner

56

Tips og merknader

58

B Om HDR

61

Om utskrift av panoramabilder

62

B Automatisk utløser

63

B Fokusområde

63

Eksponering

68

A (Programautomatikk)

69

B (Lukkerprioritert autom.)

69

C (Blenderprioritert autom.)

69

D (Manuell)

69

B Om opptak

70

C Innebygd gråfilter (ND)

70

3 Etter at du har endret

73

B Klokkebatteriet

74

1 Senk K (blitsaktivering)

77

Tilgjengelige blitsfunksjoner

78

C Senke blitsen

79

C Blitsinnstillingen

79

C Reduksjon av rød øyerefleks

79

C Ekstern blits

79

4 Trykk utløseren resten av

80

4 Avslutte automatisk opptak

81

B Om fotografering med blits

83

1 Trykk på I (p) på

84

3 Trykk på k-knappen

84

Standardinnstillinger

85

1/2501/250 F5.6F5.6

87

1 Trykk på n-knappen

88

Lengste lukkertid

89

ISO-følsomhet

89

Tilgjengelig innstillingsmeny

90

Opptaksmeny

91

1/250 F5.6

100

B Om ansiktsgjenskjenning

101

B Om mykere hudtoner

102

2 Plasser motivet midt

103

Avspillingsfunksjoner

104

B Kalendervisning

105

2 Trykk utløseren helt ned

109

3 Trykk utløseren helt ned

109

1 Drei modushjulet til

109

B Maksimal filmlengde

110

B Om filmopptak

110

B Kameratemperatur

111

Vindstøyre

114

Autofokus

114

Spille av filmer

115

Slette filmer

116

Generelle kamerainnstillinger

117

Koble kameraet til en TV

120

Bruke ViewNX 2

122

Din bildeverktøykasse

122

ViewNX 2™

122

B Koble til USB-kabelen

124

3 Avslutt tilkoblingen

125

Referanseseksjon

127

W Normalt (180°) eller

128

X Bredt (360°) som

128

5 Beveg kameraet i én av de

129

B Om rulling under avspilling

130

2 Bruk HIJK til å velge

131

3 Komponer den første

131

4 Ta det neste bildet

132

(sekvens)

133

Slette bilder i en sekvens

134

Redigere stillbilder

135

Mykere hudtoner

137

B Om svart kant

140

B Om Rett opp

141

B Om RAW (NRW)-behandling

142

C Mer informasjon

142

C Bildestørrelse

143

1 Slå av kameraet

146

2 Slå på skriveren

146

1 Når Skriv ut valgte bilder

148

111 11 3223

150

Redigere filmer

151

B Om redigering av film

152

Innstillingsmenyen

153

Innstilling for bildekvalitet

154

Antall bilder som kan lagres

154

Tilgjengelig bildestørrelse

155

B Om HS-film

157

B Om ISO-følsomhet

160

B Om hvitbalanse

161

C Finjustering av hvitbalanse

162

C Fargetemperatur

162

3 Bruk I til å velge Manuell

163

3 Velg hvor mye kompensasjon

164

Om alternative eksponeringer

165

B COOLPIX Picture Control

166

2 Bruk HI til å markere

167

B Om oppskarping

169

Picture Control)

170

B Om lysmåling

171

C Visning på opptaksskjermen

171

Kontinuerlig opptak

172

B Om kontinuerlig opptak

173

B Om intervallopptak

174

AF søkefeltfunksjon

175

128012801280

176

B Om AF søkefeltfunksjon

177

2 Registrer motivet

178

B Om Autofokus-modus

179

B Om blits eks. komp

180

Innebygd gråfilter (ND)

181

Forvridningskontroll

181

B Om Aktiv D-Lighting

182

B Om zoombetjening

183

Fokuskoblet lysmåling

184

Avspillingsmenyen

188

3 Velg om opptaksdato og

189

Fullført

189

Utskriftsordre

189

1 Bruk HI på multivelgeren

190

B Om sletting

191

E Talebeskjed

193

B Om kopiering av bilder

194

C Sekvensvisningsalternativer

195

C Om opptaksfunksjon

196

C Om Autofokus-modus

197

Oppsettsmeny

198

Tidssone og dato

199

3 Trykk på K

200

2 Velg w Tidssone hjemme

200

Skjerminnstillinger

201

B Om bildeinfo

202

B Om datomerking

203

Selvutløser: etter utløsning

204

B Om bildestabilisering

205

B Om AF-lampen

206

B Om digital zoom

207

Lydinnstillinger

209

Registrer retning

209

C Om Auto av-innstillingen

210

Formater minne/formater kort

211

Språk/Language

211

C HDMI og HDMI-CEC

212

Tilpass kommandohjulene

213

Dreiing av kommandohjul

213

Høyretrykk på multivelger

214

Valg for sletteknapp

214

Fn1 + utløser

216

Vis guide for Fn1

218

Fn2-knapp

218

Tilpass Min meny

219

C Mapper til lagring av filer

220

Terminal for tilbehør

221

B Om Eye-Fi-kort

222

Omvendte indikatorer

223

Blitskontroll

223

Nullstill alle

224

Firmware-versjon

224

Feilmeldinger

225

B Merknader

229

Ekstrautstyr

230

3 Komponer bildet

232

B Om fjernkontrollen

233

Blitser (ekstern blits)

234

C Om i-TTL-blitsen

237

C Om blitser

237

B Om bruk av ekstern blits

238

Bruke GPS-mottakeren

239

C Indikator for GPS-mottak

240

Tekniske

241

Stell av produktene

242

B Om skjermen

243

Batteriladeren

244

Minnekort

245

Stell av kameraet

246

Oppbevaring

247

Feilsøking

248

Opptaksproblemer

250

Avspillingsproblemer

254

Spesifikasjoner

256

B Spesifikasjoner

259

AVC Patent Portfolio License

260

FreeType-lisens (FreeType2)

260

MIT-lisens (HarfBuzz)

260

Informasjon om varemerker

261

Stikkordregister

262

Tekniske merknader og indeks

263

6MN2931A-01

268

Weitere Produkte und Handbücher für Laser- / LED-Drucker Nikon

Modelle Dokumententyp
Keine