Nikon COOLPIX S5200 Bedienungsanleitung

Stöbern Sie online oder laden Sie Bedienungsanleitung nach Etikettendrucker Nikon COOLPIX S5200 herunter. Nikon COOLPIX S5200 Täielik kasutusjuhend (üksikasjalikud juhised) Benutzerhandbuch

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 284
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet4.9 / 5. Basierend auf16 Kundenbewertungen

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 - Täielik kasutusjuhend

DIGITAALKAAMERATäielik kasutusjuhendEt

Seite 2

viiiSissejuhatusOhutuse nimelEt hoiduda Nikoni toote või iseenda ja teiste kahjustamisest, lugege kogu alljärgnev ohutusjuhend enne seadme kasutamist

Seite 4 - Lugege esimeses järjekorras

79TaasesitusfunktsioonidTaasesitusfunktsioonidSelles peatükis kirjeldatakse, kuidas valida taasesituseks kindlat tüüpi pilte ja rakendada piltide taas

Seite 5 - Kasutusjuhendist

80TaasesitusfunktsioonidTaasesitussuumSuumilüliti pööramine g (i) poole täiskaadris taasesitusrežiimis (A32) suumib lähemale ekraanil kuvatud pildi ke

Seite 6

81TaasesitusfunktsioonidPisipiltide vaade, kalendrikuvaKui te pöörate suumilüliti täiskaadris taasesitusrežiimis (A32) asendisse f (h), kuvatakse pilt

Seite 7 - NIKONI GARANTII

82TaasesitusfunktsioonidTaasesitamiseks kindlat tüüpi piltide valimineTaasesitusrežiimi saab muuta selle järgi, millist tüüpi pilte te soovite vaadata

Seite 8 - Kasutusjuhenditest

83TaasesitusfunktsioonidTaasesitusrežiimide vahetamine1 Vajutage nuppu c, kui te vaatate pilte täiskaadris taasesitusrežiimis või pisipiltide taasesit

Seite 9 - Sissejuhatus

84TaasesitusfunktsioonidFunktsioonid, mida saab seadistada nupuga d (Playback Menu (Taasesitusmenüü))Kui vaatate pilte täiskaadris taasesitusrežiimis

Seite 10 - Ohutuse nimel

85Taasesitusfunktsioonid1Redigeeritud pildid salvestatakse eraldi failidena. Kehtivad teatud piirangud (E16, E17). Näiteks pilte, mis on jäädvustatud

Seite 11

86TaasesitusfunktsioonidKaamera ühendamine teleri, arvuti või printerigaTe saate pilte ja videoid mugavamalt nautida, kui te ühendate kaamera teleri,

Seite 12

87TaasesitusfunktsioonidPiltide vaatamine telerist E26Kaameraga tehtud pilte ja videoid on võimalik teleriga vaadata.Ühendusviis: ühendage kaasasoleva

Seite 13

ixSissejuhatusVältige pikaajalist kokkupuudet kaamera, akulaadija või vahelduvvooluadapteriga nende seadmete kasutamiselSeadmete osad muutuvad kuumaks

Seite 14 - Wi-Fi (juhtmevaba LAN-võrk)

88TaasesitusfunktsioonidKasutades ViewNX 2ViewNX 2 on terviklik tarkvarapakett, mis võimaldab teil pilte teisaldada, vaadata, redigeerida ja jagada. I

Seite 15

89Taasesitusfunktsioonid1 Käivitage arvuti ja sisestage CD-ROM ViewNX 2 CD-draivi.• Windows: kui aknasse kuvatakse CD-ROM-i kasutusjuhend, järgige nei

Seite 16 - Sisukord

90Taasesitusfunktsioonid5 Kui kuvatakse installimise lõpetamise ekraan, väljuge installerist.• Windows: klõpsake Yes (Jah).• Mac OS: klõpsake OK.Insta

Seite 17

91TaasesitusfunktsioonidPiltide arvutisse teisaldamine1 Valige, kuidas pildid arvutisse kopeeritakse.Valige üks alljärgnevatest meetoditest.• USB-otse

Seite 18

92TaasesitusfunktsioonidKui kuvatakse teade, mis palub teid valida programmi, valige Nikon Transfer 2.• Kui kasutate operatsioonisüsteemi Windows 7Kui

Seite 19

93Taasesitusfunktsioonid3 Lõpetage ühendus.• Kui kaamera on arvuti külge ühendatud, lülitage kaamera välja ja lahutage seejärel USB-kaabel. Kui te kas

Seite 21

95Videote salvestamine ja taasesitamineVideote salvestamine ja taasesitamineVajutage videote salvestamiseks lihtsalt nuppu b (e video salvestamine).Vi

Seite 22

96Videote salvestamine ja taasesitamineVideote salvestamineVajutage videote salvestamiseks lihtsalt nuppu b (e video salvestamine).1 Kuvage võtteekraa

Seite 23 - Kaamera osad

97Videote salvestamine ja taasesitamineB Märkused piltide ja videote salvestamise kohtaPiltide või video salvestamise ajal vilgub järelejäänud säritus

Seite 24 - Kaamera korpus

xSissejuhatus• Ärge puudutage pistikut ega vahelduvvooluvõrgust laadimise adapterit märgade kätega. Selle ettevaatusabinõu mittejärgimine võib põhjust

Seite 25

98Videote salvestamine ja taasesitamineB Kaamera temperatuur• Kaamera võib kuumeneda, kui videot salvestatakse pikka aega või kui kaamerat kasutatakse

Seite 26

99Videote salvestamine ja taasesitamineFunktsioonid, mida saab seadistada nupuga d (videomenüü)Konfigureerida saab allpool loetletud menüüsuvandite sä

Seite 27 - Kaamera rihma kinnitamine

100Videote salvestamine ja taasesitamineVideote taasesitamineVajutage taasesitusrežiimi minemiseks nuppu c.Videod tunneb ära videosuvandite ikooni jär

Seite 28 - 4 Vajutage nuppu k

101Videote salvestamine ja taasesitamineTaasesituse ajal kasutatavad funktsioonidTaasesituse juhtelemendid on kuvatud ekraani ülaosas.Vajutage juhtele

Seite 30 - Võtterežiim

103Kaamera üldhäälestusKaamera üldhäälestusKäesolev peatükk kirjeldab erinevaid sätteid, mida saab häälestusmenüüs z kohandada.• Iga sätte kohta täpse

Seite 31

104Kaamera üldhäälestusFunktsioonid, mida saab seadistada nupuga d (häälestusmenüü)Konfigureerida saab allpool loetletud menüüsuvandite sätteid.Vajuta

Seite 32 - Taasesitusrežiim

105Kaamera üldhäälestusFormat memory (Mälu vormindamine)/Format card (Kaardi vormindamine)Võimaldab vormindada sisemälu või mälukaarti. E96Language (K

Seite 34

107Wi-Fi (juhtmevaba LAN-i) funktsiooni kasutamineWi-Fi (juhtmevaba LAN-i) funktsiooni kasutamineFunktsioonid, mida saab Wi-Fi-ühendusega kasutadaInst

Seite 35 - Pildistamise ja taasesituse

xiSissejuhatusTeatedTeade Euroopa klientideleETTEVAATUSTAKU VÄLJAVAHETAMINE VALE TÜÜPI AKU VASTU TEKITAB PLAHVATUSOHU.VABANEGE KASUTATUD AKUDEST JUHEN

Seite 36 - B Aku õigesti sisestamine

108Wi-Fi (juhtmevaba LAN-i) funktsiooni kasutamineTarkvara nutiseadmesse installimine1 Kasutage nutiseadet, et luua ühendus Google Play Store'i,

Seite 37 - B Märkused aku kohta

109Wi-Fi (juhtmevaba LAN-i) funktsiooni kasutamineNutiseadme ühendamine kaameraga1 Vajutage mitmikvalijat, et valida suvand Wi-Fi network (Wi-Fi võrk)

Seite 38

110Wi-Fi (juhtmevaba LAN-i) funktsiooni kasutamine3 Määrake nutiseadme Wi-Fi-sätte olekuks Sees.• Lisateavet vaadake nutiseadmega kaasas olevast kasut

Seite 39 - Laadimistuli

E1E ViitejaotisViitejaotisViitejaotis sisaldab üksikasjalikku teavet ja näpunäiteid kaamera kasutamise kohta.PildistamineKerge panoraami kasutamine (p

Seite 40 - B Mälukaardi õige sisestamine

E2ViitejaotisKerge panoraami kasutamine (pildistamine ja taasesitus)Kerge panoraamiga pildistamine* Kuvatakse viimasena valitud stseeni ikoon.1Valige

Seite 41 - B Märkused mälukaartide kohta

E3Viitejaotis3 Vajutage päästik lõpuni alla ja eemaldage seejärel sõrm päästikult.• Kuvatakse I, mis tähistab kaamera liikumise suunda.4 Liigutage kaa

Seite 42

E4ViitejaotisB Märkused kerge panoraamiga pildistamise kohta• Salvestatud pildil nähtav pildi ulatus on pildistamise ajal ekraanil nähtavast kitsam.•

Seite 43 - 4 Vajutage koduse ajavööndi

E5ViitejaotisKerge panoraamiga jäädvustatud piltide vaatamineLülitage kaamera taasesitusrežiimi (A32), kuvage kerge panoraami funktsiooniga jäädvustat

Seite 44 - C Kella aku

E6ViitejaotisLemmikpiltide režiimTe saate oma pilte sortida (mitte videoid) üheksasse albumisse ja lisada neid lemmikpiltide hulka (lisatud pilte ei k

Seite 45

E7Viitejaotis2 Kasutage soovitud albumi valimiseks mitmikvalijat ning vajutage nuppu k.• Lisatakse valitud pildid ja kaamera lülitub taasesitusmenüüss

Seite 46 - Järelejäänud särituste arv

xiiSissejuhatusWi-Fi (juhtmevaba LAN-võrk)Sellele tootele kohaldub Ameerika Ühendriikide ekspordiseadus ning te peate saama Ameerika Ühendriikide vali

Seite 47

E8ViitejaotisPiltide eemaldamine albumitest1 Vajutage pildi valimiseks mitmikvalijal J või K ning vajutage H, et peita L.• Te saate ikoonid L peita mi

Seite 48 - 1 Vajutage nuppu A

E9ViitejaotisLemmikute albumiikooni muutmine1 Kasutage albumi valimiseks mitmikvalijat ning vajutage nuppu d.2 Vajutage J või K, et valida ikooni värv

Seite 49 - C Pildistamissätete muutmine

E10ViitejaotisAutomaatse sortimise režiimPildid sorditakse automaatselt sellistesse kategooriatesse, nagu näiteks portreed, maastikud ja videod.Kasuta

Seite 50 - 2 Kadreerige pilt

E11Viitejaotis* Stseeni automaatse valimise stseenirežiimis (A41) jäädvustatud pildid sorteeritakse samuti vastavatesse kategooriatesse.B Märkused aut

Seite 51 - C Statiivi kasutamisel

E12ViitejaotisKuupäevapõhise loendi režiimKasutage kuupäeva valimiseks mitmikvalijat ja vajutage seejärel nuppu k, et taasesitada valitud kuupäeval jä

Seite 52

E13ViitejaotisPidevvõttena jäädvustatud piltide (sarja) vaatamine ja kustutamine Saripiltide vaatamineKõik järgmiste sätete abil jäädvustatud pildisee

Seite 53 - Märkused teravustamise kohta

E14ViitejaotisB Sarja kuvamise valikud• Valige taasesitusmenüüst Sequence display options (Sarja kuvamise valikud) (E73), et kuvada kõiki sarju nende

Seite 54 - Samm 5. Piltide taasesitamine

E15ViitejaotisSaripiltide kustutamineKui taasesitusmenüü suvand Sequence display options (Sarja kuvamise valikud) (E73) on seadistatud sättele Key pic

Seite 55 - C Piltide vaatamine

E16ViitejaotisLiikumatute piltide redigeerimineRedigeerimisfunktsioonidKasutage kaamerat COOLPIX S5200 piltide kaameras redigeerimiseks ja nende salve

Seite 56 - Samm 6. Piltide kustutamine

E17ViitejaotisC Piirangud pildi redigeerimise kohtaKui redigeeritud koopiat muudetakse veel mõne teise redigeerimisfunktsiooniga, kontrollige järgmisi

Seite 57 - B Saripiltide kustutamine

xiiiSissejuhatusEttevaatusabinõud raadioedastuse kasutamisel•Pidage alati meeles, et raadioedastusele või andmete vastuvõtule võib olla juurdepääs kol

Seite 58

E18ViitejaotisQuick Effects (Kiirefektid)Valida saab ühe 30 allpool loetletud efektist. Efekti tulemusi saab vaadata sammus 2 (E18) näidatud eelvaate

Seite 59 - Pildistamisfunktsioonid

E19Viitejaotis3 Valige Yes (Jah) ja vajutage nuppu k.• Luuakse uus redigeeritud koopia.• Kiirefektide funktsiooniga loodud koopiad tunneb ära ikooni V

Seite 60 - A (automaatne) režiim

E20ViitejaotisQuick Retouch (Kiirretušeerimine): kontrastsuse ja küllastumise täiustamineVajutage efekti rakendamismäära valimiseks mitmikvalijal H võ

Seite 61 - Kiirefektide kasutamine

E21ViitejaotisGlamour Retouch (Iluretušeerimine): inimeste nägude täiustamine kaheksa efekti abil1 Vajutage mitmikvalijal H, I, J või K, et valida näg

Seite 62

E22Viitejaotis4 Valige Yes (Jah) ja vajutage nuppu k.• Luuakse uus redigeeritud koopia.• Iluretušeerimise funktsiooniga loodud koopiaid tähistab taase

Seite 63 - Stseenide omadused

E23ViitejaotisSmall Picture (Väike pilt): pildi suuruse vähendamine1 Vajutage soovitud koopia suuruse valimiseks mitmikvalijal H või I ning vajutage n

Seite 64

E24ViitejaotisKärpimine: kärbitud koopia loomineLooge koopia, mis sisaldab ainult ekraanil nähtavat osa, kui kuvatud on u ja taasesitussuum (A80) on a

Seite 65

E25ViitejaotisC Pildi suurusSalvestatava ala vähendamisel vähendatakse ka kärbitud pildi suurust (piksleid).Kui kärbitud koopia pildi suurus on 320 ×

Seite 66

E26ViitejaotisKaamera ühendamine teleriga (piltide vaatamine telerist)Piltide või videote taasesitamiseks teleri vahendusel ühendage kaamera teleriga.

Seite 67

E27ViitejaotisKaubandusvõrgust ostetud HDMI-kaabli kasutamiselÜhendage pistik teleri HDMI-pessa.3 Seadke teleri sisendiks väline videosisend.• Üksikas

Seite 68

xivSissejuhatusSisukordSissejuhatus... iiLugege esimeses järjekorras... iiK

Seite 69

E28ViitejaotisB Kui pilte teleris ei kuvataVeenduge, et kaamera videorežiimi säte, mis on seadistatav häälestusmenüü suvandis TV settings (TV-sätted)

Seite 70 - B Teravustamisala

E29ViitejaotisKaamera ühendamine printeriga (otseprintimine)Standardiga PictBridge ühilduvate (F23) printerite kasutajad saavad kaamera ühendada print

Seite 71

E30ViitejaotisKaamera ühendamine printeriga1 Lülitage kaamera välja.2 Lülitage printer sisse.• Kontrollige printeri sätteid.3 Ühendage kaamera printer

Seite 72 - B 3D-piltide taasesitamine

E31Viitejaotis4 Kaamera lülitub automaatselt sisse.• Nõuetekohase ühenduse korral kuvatakse kaamera ekraanile esmalt rakenduse PictBridge käivitusekra

Seite 73

E32ViitejaotisÜksikpiltide printiminePärast kaamera õigesti ühendamist printeriga (E30) järgige pildi printimiseks allolevaid toiminguid.1 Kasutage so

Seite 74

E33Viitejaotis4 Valige Paper size (Paberi suurus) ja vajutage nuppu k.5 Valige soovitud paberi suurus ja vajutage nuppu k.• Et määrata printeri sätete

Seite 75 - 3 Lõpetage pildistamine

E34ViitejaotisMitme pildi printiminePärast kaamera õigesti ühendamist printeriga (E30) järgige mitme pildi printimiseks allolevaid toiminguid.1 Kui ku

Seite 76 - C Katiku käsitsi vabastamine

E35Viitejaotis4 Valige Print selection (Prindivalik), Print all images (Prindi kõik pildid) või DPOF printing (DPOF-printimine) ning vajutage nuppu k.

Seite 77 - Naha ühtlustamise kasutamine

E36ViitejaotisPrint all images (Prindi kõik pildid)Prinditakse üks koopia kõikidest sisemällu või mälukaardile salvestatud piltidest.• Kui kuvatakse p

Seite 78 - Saadaolevad funktsioonid

E37Viitejaotis5 Printimine algab.• Printimise lõppedes naaseb ekraanikuva sammus 2 näidatud printimise menüüsse.C Paberi suurusKaamera toetab järgmisi

Seite 79 - C Välgu mõjuulatus

xvSissejuhatusMitmikvalija abil seadistatavad funktsioonid... 56Saadaol

Seite 80 - C Välgurežiimi säte

E38ViitejaotisVideote redigeerimineSalvestatud video soovitud lõike saab salvestada eraldi failina.1 Taasesitage soovitud videot ja peatage see eralda

Seite 81 - C Punasilmsuse vähendamine

E39Viitejaotis5 Kui olete seadistamise lõpetanud, vajutage H või I, et valida m Save (Salvesta), ning vajutage nuppu k.6 Valige Yes (Jah) ja vajutage

Seite 82 - Taimeri kasutamine

E40ViitejaotisVõttemenüü (režiimile A (automaatne))Režiimi Image Mode (Pildirežiim) sätted (pildi suurus ja kvaliteet)Võimaldab teil valida piltide sa

Seite 83 - Vajutage päästik lõpuni alla

E41ViitejaotisC Märkused pildirežiimi kohta• Seda sätet rakendatakse ka teistele võtterežiimidele.• Mõnesid sätteid ei saa kasutada koos teiste funkts

Seite 84 - Lähivõtterežiimi kasutamine

E42ViitejaotisWhite Balance (Valge tasakaal) (värvitooni kohandamine)Objektilt peegelduva valguse värvus muutub koos valgusallika värvusega. Inimese a

Seite 85 - C Lähivõtterežiimi säte

E43ViitejaotisKäsitsi eelhäälestamise kasutamineKäsitsi eelhäälestamise suvandit kasutatakse mitme erineva valgusallika korral või tugeva värvivarjund

Seite 86 - 1 Vajutage mitmikvalijal

E44Viitejaotis4 Kadreerige võrdlusobjekt mõõteaknasse.5 Vajutage uue valge tasakaalu väärtuse mõõtmiseks nuppu k.• Katik vabastatakse ja käsitsi eelse

Seite 87 - Vaikesätted

E45ViitejaotisPidevvõteValige sätteks pidev või BSS (Parima kaadri valija).Valige režiim A (automaatne) M nupp d M Continuous (Pidev) M nupp kSuvand K

Seite 88

E46ViitejaotisPraegu valitud sätet saab võtte ajal kontrollida ekraanilt (A9). Kui valitud on Single (Üksik), ikooni ei kuvata.D BSS (Parima kaadri va

Seite 89 - (võttemenüü)

E47ViitejaotisB Märkused pideva pildistamise sätte kohta• Välku ei saa kasutada, kui valitud on muu säte kui Single (Üksik). Fookus, säritus ja valge

Seite 90 - Võttemenüü suvandid

xviSissejuhatusViitejaotis... E1Kerge panoraami kasutamine (pildistamine ja taasesitus) ...

Seite 91

E48ViitejaotisC Pre-shooting Cache (Võtte-eelne puhver)Kui valitud on Pre-shooting cache (Võtte-eelne puhver), algab pildistamine 0,5 sekundit pärast

Seite 92

E49ViitejaotisISO Sensitivity (ISO-tundlikkus)ISO-tundlikkuse suurendamisel on pildistamiseks vaja vähem valgust.Kõrge ISO-tundlikkus võimaldab jäädvu

Seite 93

E50ViitejaotisColor Options (Värvivalikud)Muudab värvid erksamaks või salvestab pildid ühevärviliselt.Praegu valitud sätet saab võtte ajal kontrollida

Seite 94

E51ViitejaotisAF Area Mode (Automaatse teravustamise ala režiim)Kasutage seda suvandit, et määrata, kuidas kaamera automaatse teravustamise jaoks tera

Seite 95 - Teravustamine

E52Viitejaotisx Manual (Käsitsi)Valige üks ekraanil olevast 99 teravustamisalast. See suvand sobib tingimustesse, kus soovitud pildistatav on suhtelis

Seite 96 - B Märkused näotuvastuse kohta

E53ViitejaotisB Märkused automaatse teravustamise ala režiimi kohta• Kui digitaalne suum on aktiivne, asub fookus ekraani keskel, sõltumata suvandi AF

Seite 97

E54ViitejaotisObjekti jälgimise kasutamineKasutage seda režiimi, et teravustada pildistamise ajal liikuvale objektile. Kui registreerite objekti, alus

Seite 98

E55ViitejaotisAutofocus Mode (Automaatse teravustamise režiim)Valige, kuidas kaamera teravustab.C Video salvestamiseks kasutatav automaatse teravustam

Seite 99 - Teravustamise lukustus

E56ViitejaotisQuick Effects (Kiirefektid)Kiirefektide funktsiooni sisse- ja väljalülitamine.Praegu valitud sätet saab võtte ajal kontrollida ekraanilt

Seite 100

E57ViitejaotisNutika portree menüü• Vaadake osa „Režiimi Image Mode (Pildirežiim) sätted (pildi suurus ja kvaliteet)” (E40), et saada teavet režiimi I

Seite 101 - Taasesitusfunktsioonid

xviiSissejuhatusVõttemenüü (režiimile A (automaatne))... E40Režiimi Image Mode

Seite 102 - Taasesitussuum

E58ViitejaotisSmile Timer (Naeratusdetektor)Kaamera tuvastab inimeste näod ning vabastab seejärel naeratuse tuvastamisel automaatselt katiku.Praegu va

Seite 103 - B Kalendrikuva

E59ViitejaotisBlink Proof (Pilgutuse tuvastus)Kaamera vabastab katiku automaatselt kaks korda iga kord, kui pildistatakse. Kahest tehtud pildist salve

Seite 104 - Valitavad taasesitusrežiimid

E60Viitejaotis Playback Menu (Taasesitusmenüü)• Vaadake pildi redigeerimisfunktsioonide kohta teabe saamiseks osa „Liikumatute piltide redigeerimine”

Seite 105

E61Viitejaotis2 Valige pildid (kuni 99) ja igaühest tehtavate koopiate arv (kuni üheksa).• Vajutage piltide valimiseks mitmikvalijal J või K ning vaju

Seite 106

E62ViitejaotisB Märkused printimisjärjestuse kohta• Printimisjärjestust ei saa luua piltidele, mis on jäädvustatud stseenirežiimiga 3D photography (3D

Seite 107

E63ViitejaotisB Märkused võttekuupäeva ja fototeabe printimise kohtaKui printimisjärjestuse suvandis on lubatud sätted Date (Kuupäev) ja Info (Teave),

Seite 108

E64ViitejaotisSlide Show (Slaidiesitus)Taasesitage sisemällu või mälukaardile salvestatud pilte ükshaaval automaatse „slaidiesitusena”.1 Kasutage mitm

Seite 109

E65ViitejaotisB Märkused slaidiesituse kohta• Slaidiesitusse lisatud videotest kuvatakse ainult nende esimene kaader.• Kui sarjade kuvamise viisiks on

Seite 110 - ViewNX 2™

E66ViitejaotisPiltide valikuekraanKui kasutate alljärgnevatest funktsioonidest ühte, kuvatakse piltide valimisel paremal näidatule sarnane ekraan.• Pr

Seite 111 - 3 Käivitage installer

E67Viitejaotis3 Vajutage piltide valiku rakendamiseks nuppu k.• Pärast suvandi Selected images (Valitud pildid) valimist kuvatakse kinnitusdialoog. Jä

Seite 112

Kaamera COOLPIX S5200 esiletõusvad omadusedPiltide võrratud redigeerimisefektid, mida on pildistamise ajal lihtne rakendadap Quick effects (Kiirefekti

Seite 113

xviiiSissejuhatusHäälestusmenüü ... E82Welcome Screen (Tiitelkuva)... E82Time Zone and Date (Ajav

Seite 114 - B USB-kaabli ühendamine

E68ViitejaotisRotate Image (Pildi pööramine)Määrake suund, milles salvestatud pilte kuvatakse taasesituses. Liikumatuid pilte saab pöörata 90 kraadi p

Seite 115 - 3 Lõpetage ühendus

E69ViitejaotisVoice Memo (Häälteade)Piltidele häälteadete salvestamiseks kasutage kaamera mikrofoni.• Häälteateta piltidele kuvatakse häälteate salves

Seite 116

E70ViitejaotisHäälteadete kustutamineVajutage nuppu l, kui kuvatakse osas „Häälteadete esitus” (E69) kirjeldatud ekraan.Kui kuvatakse kinnitusdialoog,

Seite 117 - Videote salvestamine ja

E71ViitejaotisCopy (Koopia) (kopeerimine sisemälust mälukaardile ja mälukaardilt sisemällu)Kopeerige pilte sisemälu ja mälukaardi vahel.1 Kasutage mit

Seite 118 - 1 Kuvage võtteekraan

E72ViitejaotisB Märkused piltide kopeerimise kohta•Kopeerida saab JPEG-, MOV-, WAV- ja MPO-vormingus faile. Muudes vormingutes salvestatud faile ei sa

Seite 119

E73ViitejaotisSequence Display Options (Sarja kuvamise valikud)Valige pidevvõttena jäädvustatud pildiseeria (sarja) kuvamiseks kasutatav meetod (E13),

Seite 120 - B Kaamera temperatuur

E74ViitejaotisVideomenüüMovie Options (Video suvandid)Valige salvestamiseks soovitud videosuvand. Valige tavakiirusega video suvandeid, et salvestada

Seite 121 - (videomenüü)

E75ViitejaotisC Kaadrikiirus ja bitikiirus• Kaadrikiirus tähistab kaadrite arvu sekundis. • Video bitisagedus on video andmemaht, mis salvestatakse üh

Seite 122 - Videote taasesitamine

E76ViitejaotisC Video suvandid ja maksimaalne video pikkusAlljärgnevas tabelis on toodud mälukaardile mahuga 4 GB salvestatava video ligikaudne kogupi

Seite 123

E77ViitejaotisAegluubis ja suure kiirusega videote salvestamine (HS-video)Salvestada on võimalik HS (suure kiirusega) videoid. HS-video suvandiga salv

Seite 125 - Kaamera üldhäälestus

E78Viitejaotis• Videot hakatakse salvestama tavalisel kiirusel, kui videomenüüs olev märkeruut Open with HS footage (Ava HS-videolõiguga) ei ole märgi

Seite 126 - (häälestusmenüü)

E79ViitejaotisC HS-videoSalvestatud videoid taasesitatakse kaadrikiirusega umbes 30 kaadrit sekundis.Kui suvandi Movie options (Video suvandid) (E74)

Seite 127

E80ViitejaotisOpen with HS Footage (Ava HS-videolõiguga)Valige, kas kaamera salvestab tavalise kiirusega videoid või HS-videoid (aegluubis või suure k

Seite 128

E81ViitejaotisWind Noise Reduction (Tuulemüra vähendamine)Võimaldab video salvestamise ajal tuulemüra vähendada.• Praegu valitud sätet saab võtte ajal

Seite 129 - Wi-Fi (juhtmevaba LAN-i)

E82ViitejaotisHäälestusmenüüWelcome Screen (Tiitelkuva)Võimaldab konfigureerida tiitelkuva, mida näidatakse kaamera sisselülitamisel.Vajutage nuppu d

Seite 130 - Utility”

E83ViitejaotisTime Zone and Date (Ajavöönd ja kuupäev)Määrake kaamera kellaaeg.Reisi sihtkoha ajavööndi valimine1Kasutage mitmikvalijat, et valida Tim

Seite 131 - • Kuvatakse SSID ja parool

E84Viitejaotis2 Valige x Travel destination (Reisi sihtkoht) ja vajutage nuppu k.• Ekraanil kuvatav kuupäev ja kellaaeg muutuvad praegu valitud piirko

Seite 132 - Wi-Fi-ühenduse lõpetamine

E85ViitejaotisC w Kodune ajavöönd• Valige kaamera kodusesse ajavööndisse lülitamiseks w Home time zone (Kodune ajavöönd) sammus 2 ning vajutage nuppu

Seite 133 - Viitejaotis

E86ViitejaotisMonitor Settings (Ekraani sätted)Seadistage alljärgnevad suvandid.Photo Info (Fototeave)Valige, kas ekraanil kuvatakse fototeave või mit

Seite 134

E87ViitejaotisB Märkused ekraanisätete kohtaKui suvandi Quick effects (Kiirefektid) (E56) sätteks on On (Sees), siis Image review (Pildi ülevaatus) on

Seite 136

E88ViitejaotisPrint Date (Kuupäeva printimine) (Kuupäeva ja kellaaja pealetrükkimine)Piltidele saab pildistamise ajal lisada võttekuupäeva ja -aja pea

Seite 137

E89ViitejaotisB Märkused kuupäeva printimise kohta• Kuupäeva pealetrükid moodustavad püsiva osa pildi andmetest ja neid ei saa kustutada. Kuupäeva ja

Seite 138 - Lemmikpiltide režiim

E90ViitejaotisVibration Reduction (Stabiliseerimine)Vähendab pildistamisel kaamera rappumise mõju. Stabiliseerimine vähendab tõhusalt kergest käe liik

Seite 139 - B Märkused tundlikkuse kohta

E91ViitejaotisMotion Detection (Liikumistuvastus)Lubage liikumistuvastus, et vähendada pildistamise ajal kaamera rappumise ja objekti liikumise efekte

Seite 140

E92ViitejaotisAF Assist (Automaatse teravustamise abi)Lubage või keelake automaatse teravustamise abivalgustus, mis on abiks automaatsel teravustamise

Seite 141 - Märkused albumiikoonide kohta

E93ViitejaotisDigital Zoom (Digitaalne suum)Lubage või keelake digitaalne suum.B Märkused digitaalse suumi kohta• Kui digitaalne suum on aktiveeritud,

Seite 142 - Automaatse sortimise režiim

E94ViitejaotisSound Settings (Helisätted)Kohandage järgmisi helisätteid.B Märkused helisätete kohtaNupuhelid ja katiku heli on keelatud, kui te kasuta

Seite 143

E95ViitejaotisAuto Off (Automaatne väljalülitus)Kui kindlaksmääratud aja jooksul ei tehta ühtegi toimingut, lülitub ekraan välja ja kaamera läheb oote

Seite 144 - Kuupäevapõhise loendi režiim

E96ViitejaotisFormat Memory (Mälu vormindamine)/Format Card (Kaardi vormindamine)Kasutage seda valikut sisemälu või mälukaardi vormindamiseks.Sisemälu

Seite 145 - Saripiltide vaatamine

E97ViitejaotisB Märkused sisemälu ja mälukaardi vormindamise kohta• Sisemälu või mälukaardi vormindamisel lähtestatakse albumiikooni sätted (E9) vaike

Seite 146 - C Sarja põhipildi muutmine

1Kaamera osadKaamera osadSelles peatükis on kirjeldatud kaamera osasid ning selgitatud ekraanil kuvatava info tähendust.Kaamera korpus ...

Seite 147 - Saripiltide kustutamine

E98ViitejaotisLanguage (Keel)Valige kaamera menüüde ja teadete esitamiseks üks 34 keelest.Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M Language (Keel) M nupp kT

Seite 148 - Redigeerimisfunktsioonid

E99ViitejaotisTV Settings (TV-sätted)Kohandage seadeid teleriga ühendamiseks.C HDMI ja HDMI-CECHDMI (High-Definition Multimedia Interface (Kõrglahutus

Seite 149

E100ViitejaotisCharge by Computer (Laadimine arvutist)Valige, kas kaamerasse sisestatud akut laetakse siis, kui kaamera on arvutiga ühendatud USB-kaab

Seite 150 - Quick Effects (Kiirefektid)

E101ViitejaotisB Märkused printeri ja kaamera ühendamise kohta• Akut ei saa laadida printeriühenduse kaudu, isegi kui printer ühildub PictBridge-stand

Seite 151

E102ViitejaotisBlink Warning (Pilgutuse hoiatus)Valige, kas näotuvastuse (A73) funktsiooni abil pildistamisel tuvastab kaamera silmi pilgutanud inimes

Seite 152 - (Kiirretušeerimine) M nupp k

E103ViitejaotisSilmapilgutuse hoiatuse ekraanKui kuvatakse paremal näidatud ekraan Did someone blink? (Kas keegi pilgutas?), on võimalik teha järgneva

Seite 153 - (Iluretušeerimine) M nupp k

E104ViitejaotisWi-Fi Options (Wi-Fi suvandid)Konfigureerige Wi-Fi (juhtmevaba LAN-i) sätteid kaamera ja nutiseadme ühendamiseks.Vajutage nuppu d M men

Seite 154

E105ViitejaotisTekstisisestuseks mõeldud klaviatuuri kasutamine• Vajutage tärkide valimiseks H, I, J või K. Vajutage nuppu k, et sisestada valitud täh

Seite 155 - M nupp k

E106ViitejaotisEye-Fi Upload (Eye-Fi üleslaadimine)B Märkused Eye-Fi-kaartide kohta• Arvestage, et pilte ei laadita üles, kui signaalitugevus ei ole p

Seite 156 - 3 Vajutage nuppu d

E107ViitejaotisReset All (Lähtesta kõik)Kui valitakse Reset (Lähtestamine), ennistatakse kõikide kaamera sätete vaikeväärtused.Põhilised võttefunktsio

Seite 157 - C Pildi suurus

2Kaamera osadKaamera korpus1 23 546781012119Objektiivi kate on suletud

Seite 158 - 2 Ühendage kaamera teleriga

E108ViitejaotisStseenirežiimEriefektide režiimNutika portree menüüVideomenüüSuvand VaikeväärtusValige stseenirežiim pildistamisrežiimi valikumenüüs (A

Seite 159

E109ViitejaotisHäälestusmenüüSuvand VaikeväärtusWelcome screen (Tiitelkuva) (E82) None (Pole)Photo info (Fototeave) (E86) Auto info (Automaatteave)Ima

Seite 160 - B Kui pilte teleris ei kuvata

E110ViitejaotisTeised• Valik Reset all (Lähtesta kõik) kustutab mälust ka praeguse failinumbri (E111). Nummerdus jätkub madalaimast vabast numbrist. E

Seite 161 - B Märkused toiteallika kohta

E111ViitejaotisFailide ja kaustade nimedPiltide, videote või häälteadete failinimed määratakse järgmiselt.* Kaasa arvatud pildid, mida on redigeeritud

Seite 162 - 2 Lülitage printer sisse

E112Viitejaotis• Üks kaust võib mahutada kuni 200 pilti. Kui kaust sisaldab juba 200 pilti, luuakse järgmise pildi jäädvustamisel uus kaust, lisades p

Seite 163 - C Piltide printimine

E113ViitejaotisValikulised lisatarvikudAkulaadijaAkulaadija MH-66(Laadimisaeg tühja aku puhul: ligikaudu 1 h 50 min)VahelduvvooluadapterVahelduvvoolua

Seite 164 - Üksikpiltide printimine

E114ViitejaotisVeateatedEkraanikuva Põhjus/lahendusAO (vilgub)Kell seadistamata.Määrake kuupäev ja kellaaeg.E83Battery exhausted. (Aku on tühi.)Laadig

Seite 165 - 7 Printimine algab

E115ViitejaotisNot available if Eye-Fi card is locked. (Ei ole kasutatav lukus Eye-Fi kaardiga.)Eye-Fi-kaardi kirjutuskaitse lüliti on „lukus” asendis

Seite 166 - Mitme pildi printimine

E116ViitejaotisImage cannot be saved. (Pilti ei saa salvestada.)Pildi salvestamisel ilmnes tõrge.Vormindage sisemälu või mälukaart.E96Kaamera ei mahut

Seite 167

E117ViitejaotisMemory contains no images. (Mälus puuduvad pildid.)Sisemälus või mälukaardil puuduvad pildid.• Kaamera sisemälusse salvestatud piltide

Seite 168

3Kaamera osad1Päästik...302Suumilüliti...

Seite 169 - C Paberi suurus

E118ViitejaotisUnable to create panorama. (Panoraami ei saa luua.)Kerge panoraamiga ei olnud võimalik pildistada.Kerge panoraamiga pildistamine ei pru

Seite 170 - Videote redigeerimine

E119ViitejaotisThe memory card has been removed. Wi-Fi is now disabled. (Mälukaart on kaamerast välja võetud. Wi-Fi ühendus ei ole kasutatav.)Kaameras

Seite 171 - C Lisateave

E120Viitejaotis* Vaadake lisajuhendeid ja informatsiooni oma printeri dokumentidest.Printer error: check printer status. (Printeri viga: kontrollige p

Seite 172

F1Tehnilised märkused ja registerTehnilised märkused ja registerKaamera kasutuse ja jõudluse maksimeerimine...F2Kaamera ...

Seite 173 - C Salvestatavate piltide arv

F2Tehnilised märkused ja registerKaamera kasutuse ja jõudluse maksimeerimineKaameraEt te saaksite seda Nikoni toodet kaua kasutada, pidage selle kasut

Seite 174

F3Tehnilised märkused ja registerB Ärge suunake objektiivi pika aja jooksul tugevate valgusallikate pooleSalvestamise ajal vältige pikaaegset objektii

Seite 175 - 3 Valige Measure (Mõõtmine)

F4Tehnilised märkused ja register• Arvestage, et aku võib kasutamise ajal kuumeneda; enne laadimist oodake aku jahtumiseni. Nende ettevaatusabinõude e

Seite 176

F5Tehnilised märkused ja register• Ärge mitte mingil juhul kasutage mõnda teist marki või mudelit vahelduvvooluadapterit, vaid ainult vahelduvvooluvõr

Seite 177 - Pidevvõte

F6Tehnilised märkused ja registerPuhastamine ja hoiundaminePuhastamineÄrge kasutage alkoholi, lahusteid ega muid lenduvaid kemikaale.HoiundamineKui te

Seite 178

F7Tehnilised märkused ja registerRikkeotsingKui kaamera ei tööta ootuspäraselt, kontrollige alljärgnevat tavaprobleemide loetelu enne jaemüüja või Nik

Seite 179

4Kaamera osad12456781011121315141693

Seite 180

F8Tehnilised märkused ja registerKaamera lülitub ettehoiatamata välja.• Aku on tühi.• Kaamera lülitub energia säästmiseks automaatselt välja, kui pike

Seite 181

F9Tehnilised märkused ja registerSalvestamise kuupäev ja kellaaeg pole õiged.• Kui kaamera kell on seadistamata, vilgub pildistamise ja filmimise ajal

Seite 182 - Color Options (Värvivalikud)

F10Tehnilised märkused ja registerProbleemid pildistamiselProbleem Põhjus/lahendus AEi saa lülitada sisse võtterežiimi.• Lahutage HDMI-kaabel või USB-

Seite 183

F11Tehnilised märkused ja registerPildid on hägused.• Kasutage välku.• Suurendage ISO-tundlikkuse väärtust.• Lubage stabiliseerimine või liikumistuvas

Seite 184

F12Tehnilised märkused ja registerImage mode (Pildirežiim) pole saadaval.Lubatud on muu funktsioon, mis keelab suvandi Image mode (Pildirežiim).70Kati

Seite 185

F13Tehnilised märkused ja registerOotamatud tulemused, kui välgu sätteks on valitud V (automaatne koos punasilmsuse vähendamisega).Kui pildistate sätt

Seite 186 - 1 Registreerige objekt

F14Tehnilised märkused ja registerProbleemid taasesitusegaProbleem Põhjus/lahendus AFaili ei saa taasesitada.• Fail või kaust on arvuti või muud marki

Seite 187

F15Tehnilised märkused ja registerPilte ei kuvata teleris.• Video mode (Videorežiim) või HDMI on häälestusmenüüs TV settings (TV-sätted) valesti seadi

Seite 188 - B Märkused kiirefektide kohta

F16Tehnilised märkused ja registerNikon Transfer 2 ei käivitu, kui kaamera on arvutiga ühendatud.• Kaamera on välja lülitatud.• Aku on tühi.• USB-kaab

Seite 189 - Nutika portree menüü

F17Tehnilised märkused ja registerTehnilised andmedNikon COOLPIX S5200 digitaalkaameraTüüpKompaktne digitaalkaameraEfektiivsete pikslite arv16,0 miljo

Seite 190

5Kaamera osadKaamera rihma kinnitamine1Laadimistuli... 17, E101Välklamp...

Seite 191 - A blink was detected in the

F18Tehnilised märkused ja registerSalvestamineMeediumSisemälu (umbes 25 MB), mälukaart SD/SDHC/SDXCFailisüsteemÜhilduv standarditega DCF, Exif 2.3, DP

Seite 192 - Delete print order

F19Tehnilised märkused ja registerVälkTööulatus (ligikaudne)(ISO sensitivity (ISO-tundlikkus): Auto (Automaatne))[W]: 0,5–4,0 m[T]: 1,0–2,0 mVälgu juh

Seite 193

F20Tehnilised märkused ja register• Kui märgitud ei ole teisiti, on kõigi näitajate eeltingimuseks täielikult laetud aku ning ümbritseva keskkonna tem

Seite 194

F21Tehnilised märkused ja registerLaaditav liitium-ioonaku EN-EL19Vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter EH-70PB Tehnilised andmed• Nikon ei vastuta k

Seite 195 - 15.05.2013

F22Tehnilised märkused ja registerTunnustatud mälukaardidJärgmised Secure Digitali (SD) mälukaardid on kontrollitud ja tunnustatud selles kaameras kas

Seite 196 - 2 Alustatakse slaidiesitust

F23Tehnilised märkused ja registerToetatud standardid• DCF: Design Rule for Camera File System (Kujundusreegel kaamera failisüsteemile) on standard, m

Seite 197 - Protect (Kaitse)

F24Tehnilised märkused ja registerKaubamärgiteave• Microsoft, Windows ja Windows Vista on kas registreeritud kaubamärgid või ettevõtte Microsoft Corpo

Seite 198 - Piltide valikuekraan

F25Tehnilised märkused ja registerIndeksSümbolidA Auto mode (Automaatrežiim)...

Seite 199

F26Tehnilised märkused ja registerAudio-videokaabel... 87, E26Auto mode (Automaatrežiim)... 26, 38Auto off (Automaatne väljal

Seite 200

F27Tehnilised märkused ja registerDusk/dawn (Hämarik/koit) i... 43EEasy panorama (Kerge panoraam) p...

Seite 201 - Voice Memo (Häälteade)

6Kaamera osadMenüüde kasutamine (nupp d)Kasutage menüüdes navigeerimiseks mitmikvalijat ja nuppu k.1 Vajutage nuppu d.• Kuvatakse menüü.2 Vajutage mit

Seite 202 - B Märkused häälteadete kohta

F28Tehnilised märkused ja registerImage review (Pildi ülevaatus)... 104, E86ISO sensitivit

Seite 203

F29Tehnilised märkused ja registerNutika portree režiim... 53Näotuvastus...

Seite 204

F30Tehnilised märkused ja registerRSCN... E111SScene auto selector (Stseeni automaatne va

Seite 205

F31Tehnilised märkused ja registerTihendamissuhe ... E40Time zone (Ajavöönd)... 22, E83Toide ...

Seite 206 - Videomenüü

YP3A01(Y1)6MN104Y1-01Käesoleva kasutusjuhendi mis tahes vormis taasesitamine terviklikult või osaliselt (v.a. lühikeste tsitaatidena arvustustes või ü

Seite 207 - B Märkused HS-video kohta

7Kaamera osadC Märkused menüüsuvandite seadistamise kohta• Teatud menüüsuvandeid ei saa praegu valitud võtterežiimist või kaamera seisundist olenevalt

Seite 208

iSissejuhatusKaamera osadPildistamise ja taasesituse põhitoimingudPildistamisfunktsioonidTaasesitusfunktsioonidVideote salvestamine ja taasesitamineKa

Seite 209 - (E75), ning vajutage nuppu k

8Kaamera osadEkraanVõtte- ja taasesitusrežiimi kasutamise ajal ekraanil kuvatav teave muutub kaamera sätetest ja kasutusseisundist olenevalt.Vaikimisi

Seite 210

9Kaamera osad1Võtterežiim...26, 272Lähivõtterežiim...

Seite 211 - C HS-video

10Kaamera osadTaasesitusrežiim2124272625131514ba1 2748101112323917191816225 62015 / 05 / 2013 15:3015 / 05 / 2013 15:309999. JPG9999. JPG999 /

Seite 212

11Kaamera osad1Salvestamise kuupäev...202Salvestamise kellaaeg...

Seite 214 - Häälestusmenüü

13Pildistamise ja taasesituse põhitoimingudPildistamise ja taasesituse põhitoimingudEttevalmistamineEttevalmistus 1 Aku sisestamine...

Seite 215 - 15/05/2013

14Pildistamise ja taasesituse põhitoimingudEttevalmistus 1 Aku sisestamine1 Avage akupesa / mälukaardi pilu kate.2 Sisestage kaasasolev EN-EL19 aku (l

Seite 216 - 3 Vajutage K

15Pildistamise ja taasesituse põhitoimingudAku väljavõtmineLülitage kaamera välja ja kontrollige, et toide-sees tuli ja ekraan on välja lülitunud, enn

Seite 217 - C Suveaeg

16Pildistamise ja taasesituse põhitoimingudEttevalmistus 2 Aku vahetamine1 Pange valmis kaasasolev vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter EH-70P.Kui p

Seite 218 - Photo Info (Fototeave)

17Pildistamise ja taasesituse põhitoimingud3 Eemaldage vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter vooluvõrgust ja ühendage seejärel USB-kaabel lahti.Laadi

Seite 219 - C Aku laetuse tase

iiSissejuhatusSissejuhatusLugege esimeses järjekorrasTäname teid, et ostsite digitaalkaamera Nikon COOLPIX S5200. Palun lugege enne kaamera kasutamist

Seite 220

18Pildistamise ja taasesituse põhitoimingudEttevalmistus 3 Mälukaardi sisestamine1 Kontrollige, et toide-sees tuli ja ekraan on välja lülitatud ning a

Seite 221

19Pildistamise ja taasesituse põhitoimingudB Mälukaartide vormindamine• Kui te sisestate kaamerasse esimest korda mälukaardi, mida on varem kasutatud

Seite 222

20Pildistamise ja taasesituse põhitoimingudEttevalmistus 4 Ekraani keele, kuupäeva ja kellaaja seadistamineKui kaamera lülitatakse esimest korda sisse

Seite 223

21Pildistamise ja taasesituse põhitoimingud4 Vajutage koduse ajavööndi valimiseks J või K ning vajutage nuppu k.• Vajutage suveaja aktiveerimiseks H.

Seite 224

22Pildistamise ja taasesituse põhitoimingudC Keele ning kuupäeva ja kellaaja sätete muutmine• Neid sätteid saate muuta, kasutades z häälestusmenüüs (A

Seite 226 - B Märkused helisätete kohta

24Pildistamise ja taasesituse põhitoimingudSamm 1. Kaamera sisselülitamine1 Vajutage kaamera sisselülitamiseks toitelülitile.• Objektiiv pikeneb ning

Seite 227

25Pildistamise ja taasesituse põhitoimingudKaamera sisse- ja väljalülitamine• Kui kaamera on sisse lülitatud, süttib toide-sees tuli (roheline) põlema

Seite 228 - Mälukaartide vormindamine

26Pildistamise ja taasesituse põhitoimingudSamm 2. Valige võtterežiim1 Vajutage nuppu A.• Kuvatakse võtterežiimi valikumenüü, mis võimaldab teil valid

Seite 229

27Pildistamise ja taasesituse põhitoimingudValitavad võtterežiimidC Pildistamissätete muutmine• Vaadake lisateabe saamiseks osa „Mitmikvalija abil sea

Seite 230 - Language (Keel)

iiiSissejuhatusKasutusjuhendistKui te soovite kaamerat kohe kasutama hakata, vaadake jaotist „Pildistamise ja taasesituse põhitoimingud” (A13).Kaamera

Seite 231 - C HDMI ja HDMI-CEC

28Pildistamise ja taasesituse põhitoimingudSamm 3. Pildi kadreerimine1 Hoidke kaamerat liikumatuna.• Hoidke sõrmed, juuksed, kaamera rihm ja muud esem

Seite 232

29Pildistamise ja taasesituse põhitoimingudC Statiivi kasutamisel• Soovitame järgnevates olukordades kasutada kaamera stabiliseerimiseks statiivi.- Ku

Seite 233 - C Laadimistuli

30Pildistamise ja taasesituse põhitoimingudSamm 4. Teravustage ja pildistage1 Vajutage päästik poolenisti alla (A31).• Kui kaamera tuvastab põhiobjekt

Seite 234

31Pildistamise ja taasesituse põhitoimingudPäästikB Märkused piltide ja videote salvestamise kohtaPiltide või video salvestamise ajal vilgub järelejää

Seite 235 - Did someone blink?

32Pildistamise ja taasesituse põhitoimingudSamm 5. Piltide taasesitamine1 Vajutage nuppu c (taasesitus).• Kaamera lülitub taasesitusrežiimi ja viimase

Seite 236

33Pildistamise ja taasesituse põhitoimingudC Piltide vaatamine• Pilte võidakse pärast järgmisele või eelmisele pildile üleminekut lühiajaliselt kuvada

Seite 237 - B Märkused Wi-Fi võrgu kohta

34Pildistamise ja taasesituse põhitoimingudSamm 6. Piltide kustutamine1 Vajutage ekraanil praegu kuvatava pildi kustutamiseks nuppu l.2 Vajutage soovi

Seite 238 - C Eye-Fi andmevahetuse näidik

35Pildistamise ja taasesituse põhitoimingudValitud piltide kustutamise kuva kasutamine1 Vajutage kustutatava pildi valimiseks mitmikvalijal J või K, n

Seite 240 - Stseenirežiim

37PildistamisfunktsioonidPildistamisfunktsioonidKäesolev peatükk kirjeldab kaamera võtterežiime ning neis režiimides kasutatavaid funktsioone.Võtterež

Seite 241

ivSissejuhatusMuu teave• Sümbolid ja leppemärgidVajaliku teabe leidmise hõlbustamiseks on selles juhendis kasutatud järgnevaid sümboleid ja leppemärke

Seite 242 - Suvand Vaikeväärtus

38PildistamisfunktsioonidA (automaatne) režiimKasutatakse üldpildistamisel. Seadeid saab muuta võttemenüüs (A68) võttetingimuste ning soovitud võttetü

Seite 243 - DSCN0001.JPG

39PildistamisfunktsioonidKiirefektide kasutamineRežiimis A (automaatne) saate piltidele rakendada efekte kohe pärast katiku vabastamist.• Redigeeritud

Seite 244

40PildistamisfunktsioonidStseenirežiim (stseenidele sobiv pildistamine)Kui üks alljärgnevatest võttestseenidest on valitud, optimeeritakse automaatsel

Seite 245 - Valikulised lisatarvikud

41PildistamisfunktsioonidStseenide kirjelduse (spikrikuva) vaatamineValige stseeni valikuekraanilt soovitud stseen ning pöörake suumilülitit (A3) g (j

Seite 246 - Veateated

42Pildistamisfunktsioonidc Landscape (Maastik)• Teravustamise ala või näidik (A9) helendab päästiku poolenisti allavajutamisel alati rohelisena.d Spor

Seite 247

43PildistamisfunktsioonidO: statiivi kasutamine on aeglase säriaja tõttu soovitatav ikooniga O tähistatud stseenirežiimides. Seadke funktsioon Vibrati

Seite 248

44Pildistamisfunktsioonidj Night landscape (Öine maastik)• Teravustamise ala või näidik (A9) helendab päästiku poolenisti allavajutamisel alati roheli

Seite 249

45PildistamisfunktsioonidO: statiivi kasutamine on aeglase säriaja tõttu soovitatav ikooniga O tähistatud stseenirežiimides. Seadke funktsioon Vibrati

Seite 250

46Pildistamisfunktsioonidn Black and white copy (Mustvalge koopia)• Kaamera teravustab kaadri keskel olevat ala.• Kasutage koos lähivõtterežiimiga (A6

Seite 251

47PildistamisfunktsioonidB Märkused panoraampiltide printimise kohtaPrinteri sätetest olenevalt ei pruugi panoraamide printimisel terve pildi printimi

Seite 252

vSissejuhatusTeave ja ettevaatusabinõudEluaegne õpeEttevõtte Nikon tootetoe ja hariduspanuse „eluaegse õppe” juurde kuuluv pidevalt uuendatav teave on

Seite 253 - Tehnilised märkused ja

48PildistamisfunktsioonidB Pet Portrait Auto Release (Lemmikloomaportree automaatne vabastamine)•Vajutage suvandi Pet portrait auto release (Lemmikloo

Seite 254 - B Hoidke kuivana

49PildistamisfunktsioonidB Märkused 3D-piltide jäädvustamise kohta• 3D-fotograafiaks ei sobi liikuvad objektid.• Piltide 3D-tunnetus on seda väiksem,

Seite 255 - B Märkused ekraani kohta

50PildistamisfunktsioonidB 3D-piltide taasesitamine• 3D-pilte ei saa kaamera ekraanil kolmemõõtmeliselt taasesitada. Taasesituse ajal kuvatakse ainult

Seite 256

51PildistamisfunktsioonidEriefektide režiim (efektide rakendamine pildistamisel)Piltidele saab pildistamise ajal rakendada efekte.* Kuvatakse viimasen

Seite 257 - Mälukaardid

52Pildistamisfunktsioonid• Kaamera teravustab kaadri keskel olevat ala.• Kui valitud on Selective color (Valikuline värv) või Cross process (Risttöötl

Seite 258 - Puhastamine ja hoiundamine

53PildistamisfunktsioonidNutika portree režiim (naeratavate nägude pildistamine)Kui kaamera tuvastab naeratava näo, saate pildistada automaatselt ilma

Seite 259 - Rikkeotsing

54PildistamisfunktsioonidC Automaatne väljalülitus naeratusdetektori režiimisKui suvandi Smile timer (Naeratusdetektor) sätteks on valitud On (single)

Seite 260

55PildistamisfunktsioonidNaha ühtlustamise kasutamineKui katik vabastatakse allpool loetletud võtterežiimidest ühe kasutamise ajal, tuvastab kaamera k

Seite 261

56PildistamisfunktsioonidMitmikvalija abil seadistatavad funktsioonidVõtte ajal saab mitmikvalija nuppe H, I, J ja K kasutada alljärgnevate funktsioon

Seite 262 - Probleemid pildistamisel

57PildistamisfunktsioonidVälgu kasutamine (välgurežiimid)Võimalik on valida pildistamistingimustele vastav välgurežiim.1 Vajutage mitmikvalijal H (m v

Seite 263

viSissejuhatusKasutusjuhenditest• Selle tootega kaasasolevate juhendite ühtegi osa ei tohi paljundada, edastada, transkribeerida, säilitada andmeotsin

Seite 264

58PildistamisfunktsioonidValitavad välgurežiimidC Välgurežiimi säte• Säte erineb võtterežiimist olenevalt. Vaadake lisateabe saamiseks osasid „Saadaol

Seite 265

59PildistamisfunktsioonidC Punasilmsuse vähendamineSee kaamera kasutab täiustatud punasilmsuse vähendust (Kaamera punasilmsuse eemaldamise režiim). Ku

Seite 266 - Probleemid taasesitusega

60PildistamisfunktsioonidTaimeri kasutamineKaamera on varustatud taimeriga, mis vabastab katiku kümme sekundit või kaks sekundit pärast päästikule vaj

Seite 267

61Pildistamisfunktsioonid4 Vajutage päästik lõpuni alla.•Taimer käivitatakse ja ekraanil kuvatakse sekundites aeg, mis jääb katiku vabastamiseni. Taim

Seite 268

62PildistamisfunktsioonidLähivõtterežiimi kasutamineKui kasutate lähivõtterežiimi, saab kaamera teravustada objektidele, mis asuvad objektiivist ligik

Seite 269 - Tehnilised andmed

63PildistamisfunktsioonidB Märkused välgu kasutamise kohtaVälk ei pruugi valgustada tervet objekti, kui see asub kaamerale lähemal kui 50 cm.C Automaa

Seite 270 - 2000–1 s

64PildistamisfunktsioonidEreduse kohandamine (Exposure Compensation (Särikompensatsioon))Te saate reguleerida pildi üldist eredust.1 Vajutage mitmikva

Seite 271

65PildistamisfunktsioonidVaikesättedJärgnevalt on kirjeldatud kõigi võtterežiimide vaikesätteid.Välk(A57)Self-timer (Taimer)(A60)Lähivõte(A62)Exposure

Seite 272

66Pildistamisfunktsioonid1Ei ole kasutatav, kui suvandi Blink proof (Pilgutuse tuvastus) sätteks on On (Sees) või kui suvandi Smile timer (Naeratusdet

Seite 273 - B Tehnilised andmed

67PildistamisfunktsioonidFunktsioonid, mida saab seadistada nupuga d (võttemenüü)Kui vajutate võtte ajal nuppu d (A6), saate muuta allpool loetletud s

Seite 274 - Tunnustatud mälukaardid

viiSissejuhatusAndmesäilitusseadmete utiliseerimineArvestage, et piltide kustutamine või andmesäilitusseadmete, nagu mälukaardid või kaamera sisseehit

Seite 275 - Toetatud standardid

68PildistamisfunktsioonidVõttemenüü suvandidSuvand KirjeldusAImage mode (Pildirežiim)Võimaldab teil valida piltide salvestamisel kasutatava pildi suur

Seite 276

69PildistamisfunktsioonidC Kaamera sätted, mida ei saa ühel ajal kasutadaMõnesid sätteid ei saa kasutada koos teiste funktsioonidega (A70).Autofocus m

Seite 277 - Numerics

70PildistamisfunktsioonidFunktsioonid, mida ei saa samal ajal kasutadaMõnesid funktsioone ei saa kasutada koos teiste menüüsuvanditega.Keelatud funkts

Seite 278

71PildistamisfunktsioonidISO sensitivity (ISO-tundlikkus)Continuous (Pidev) (A68)Kui valitud on Pre-shooting cache (Võtte-eelne puhver), Continuous H:

Seite 279

72PildistamisfunktsioonidB Märkused digitaalse suumi kohta• Olenevalt võtterežiimist või valitud sätetest ei pruugi digitaalne suum olla saadaval (E93

Seite 280

73PildistamisfunktsioonidTeravustamineSee kaamera kasutab pildistamise ajal automaatset teravustamist. Teravustamisala varieerub võtterežiimist olenev

Seite 281

74Pildistamisfunktsioonid• Kui päästik vajutatakse poolenisti alla ja kui ühtegi nägu ei ole tuvastatud, tehakse järgnevat.-Režiimis A (automaatne) va

Seite 282

75PildistamisfunktsioonidObjekti leidmisega automaatse teravustamise kasutamineKui suvand AF area mode (Automaatse teravustamise ala režiim) (A68) on

Seite 283

76PildistamisfunktsioonidAutomaatseks teravustamiseks sobimatud objektidKaamera ei pruugi ootuspäraselt teravustada järgnevates olukordades. Objekt ei

Seite 284 - 6MN104Y1-01

77PildistamisfunktsioonidTeravustamise lukustusTeravustamise lukustust saab kasutada keskkohast eemale jäävate objektide teravustamiseks, kui automaat

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare